Νομος 1

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομος 1
Από ποιους παρέχεται ΔΗΜΟΣ
Σε ποιους παρέχεται ΠΟΛΙΤΕΣ
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προσέρχεται στην Υπηρεσία ο πολίτης .

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Η αίτηση δίνεται στην Υπηρεσία

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται Παράβολα

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ερχεται ο πολίτης
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Τηρούνται για 2 χρόνια