Νόμος 1

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νόμος 1
Από ποιους παρέχεται Δήμος
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Τμήμα Προσωπικού

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προσέρχεται στην Υπηρεσία ο πολίτης

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Η ατηση διδεται στην υπηρεσία

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΔΑΤ Κατάθεση από τον αιτούντα
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 προσερχεται ο πολιτης
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικα κρατουνται στα αρχεια