Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικών Λειτουργών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 20:05, 23 Οκτωβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «1 »)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικών Λειτουργών
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρεια
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.Δ.23/92

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πτυχίο σχολής κοινωνικής εργασίας ή βεβαίωση της σχολης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοτυπία ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση για μη καταδίκη Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Δυο φωτογραφίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Απογραφικό δελτίο κοινωνικού λειτουργού Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Ετήσιο δελτίο μεταβολών κοινωνικού λειτουργού Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Πιστοποιητικό ισοτιμίας τίτλους σπουδών για τους πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Για τους άντρες βεβαίωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Φάκελος Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση και έλεγχος πληρότητας φακέλου πρωτοκόλληση και χορήγηση βεβαίωσης Άρθρο

1 του Π.Δ.23/92

Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Αναλυτικός έλεγχος δικαιολογητικών Αρμόδιος υπάλληλος 1

ημέρα

3 Σύνταξη εγγράφου υπογραφή εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο Αρμόδιος υπάλληλος 1

ημέρα

4 Υπογραφή εγγράφου από τον Διευθυντή 1

ημέρα

5 Υπογραφή εγγράφου από τον Γενικό Διευθυντή 1

ημέρα

6 Διαβίβαση εγγράφου για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη 1

ημέρα

7 Ανάρτηση στην Διαύγεια.Θεώρηση άδειας άσκησης,υπογραφή διευθυντή και παράδοση άδειας 1

ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.