Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 15:41, 29 Μαρτίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (± 2 categories using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Από ποιους παρέχεται ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Υ7α/Γ.Π./οικ.13475 Άρθρο 34 του Ν. 4058/2012
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 8
Κόστος σε ευρώ

Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8 ευρώ

-Παράβολο Χαρτοσήμου 30 ευρώ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Από τον αιτούντα
2 Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Πανεπιστημίου Ελλάδας ή δίπλωμα αποφοίτου της σχολής Εφαρμοσμένων μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση εφαρμοσμένης φυσικής ή ισοτίμων σχολών άλλης χώρας για κατόχους διπλώματος της σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση εφαρμοσμένης φυσικής απαιτείται και πιστοποιητικό της σχολής από το οποίο θα προκύπτει η κατεύθυνση.

Για πτυχιούχους σχολών άλλης χώρας απαιτείται και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)

Από τον αιτούντα
3 Ποινικό μητρώο Από την Υπηρεσία
4 Παράβολο Δημοσίου ταμείου 8 ευρώ Από τον αιτούντα
5 Παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ Από τον αιτούντα
6 Δυο φωτογραφίες Από τον αιτούντα
7 Φωτοτυπία ταυτότητας Από τον αιτούντα
8 Α) Για τους αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας πιστοποιητικό

αμοιβαιότητας από το υπουργείο εξωτερικών και άδεια παραμονής και εργασίας

Β) Για τους υπηκόους των κρατών -μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής

Γ)Γιά τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας σύμφωναμε το άρθρο 17 του Ν.1975/91 και την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92

Δ)Γιά τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (ΕΔΤΟ).

Από τον αιτούντα
9 Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Δίπλωμα) στην Ιατρική

ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής διάρκειαςτουλάχιστον ενός έτους, ο μισός κατ΄ελάχιστο χρόνος της μεταπτυχιακήςεκπαίδευσης θα πρέπει να αφορά εκπαίδευση στην Ιατρική ακτινοφυσική(φυσική της πυρινικής ιατρικής).

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (διπλώματος) της αλλοδαπής απαιτείται και πράξη ισοτιμίας αυτού προς τα απονεμομένα απότα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκδοθείσα από τις αρμόδιεςυπηρεσίες αναγνώρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

Από τον αιτούντα
10 Αντίγραφο του προγράμματος σπουδών του μεταπτυχιακού τμήματος Από τον αιτούντα
11 Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή άλληςχώραςμε την οποία

βεβαιώνεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 12 μηνών ως εξής:

4 μήνες στην φυσική της ακτινοθεραπείας

4 μήνες στη φυσική της πυρηνικής ιατρικής

4 μήνες στη φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και λοιπών συστημάτων απεικόνισης.

Από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.