Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης Εγκατάστασης Επιχείρησης Τροφίμων (Π.Δ. 79/2007)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ τεύχος Α' 9500
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πρόκειται για την πρώτη φάση της έγκρισης μιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων που κατατάσσεται μεταξύ των εξής: σφαγείο, τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης-κατάψυξης κρέατος, καθετοποιημένης μονάδας κρέατος, ιχθυόσκαλας, συσκευασίας αλιευμάτων, ψύξης-κατάψυξης αλιευμάτων, τεμαχισμού αλιευμάτων, κέντρο αποστολής ή κέντρο καθαρισμού ή εγκατάσταση αποκελύφωσης ζώντων διθύρων μαλακίων, σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, γάλακτος μέχρι και την παστερίωσή του, τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, αυγοπροϊόντων, τυποποίησης μελιού και ψυκτικής αποθήκης). Ακολουθεί η άδεια λειτουργίας, και τελικά η χορήγηση αριθμού κτηνιατρικής έγκρισης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:

-το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του αιτούντος

- το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων εάν υπάρχει

- τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας

Κατάθεση από τον Αιτούντα.
2 Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων Κατάθεση από τον Αιτούντα.
3 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 Κατάθεση από τον Αιτούντα.
4 Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
5 Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα,στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων,στις διαδικασίες παραγωγής,καθώς και την τυχόν ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
6 Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , όπου αυτές απαιτούνται (Προσοχή : αλλαγές στη νομοθεσία) Κατάθεση από τον Αιτούντα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση φακέλου (αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά) στην Κτηνιατρική Αρχή της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Εδάφιο 1.1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007. Αρμόδιος κτηνίατρος της Π.Ε. Χειρωνακτικός. ---
2 Εξέταση του φακέλου από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Περιφερειάρχη. Εδάφιο 1.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007. Μέλη τριμελούς επιτροπής. Χειρωνακτικός. 5-10 ημέρες
3 Χορήγηση της άδειας ίδρυσης με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση των Κτηνιατρικών Αρχών της Περιφέρειας. Εδάφιο 1.3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007. Μέλη τριμελούς επιτροπής. Χειρωνακτικός.
4 Η άδεια ίδρυσης γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς επίσης και στην επιχείρηση τροφίμων με αποδεικτικό παραλαβής. Εδάφιο 1.4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007. Υπάλληλος γραμματείας. Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός (μέσω ηλ. ταχυδρομείου) 1 ημέρα
5 Ανάρτηση της χορηγηθείσας διοικητικής πράξης στο "Διαύγεια" Ν. 3861/2010 Υπάλληλος γραμματείας. Ηλεκτρονικός. Ταυτόχρονα με το Βήμα 4.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ,"Διαύγεια".

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ τεύχος Α' 950