Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 16:31, 10 Απριλίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Πλήρη λήμματα (ΥΠΠΕΘ) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος 4301/2014

Εγκύκλιος ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 40
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/ευκτήριου οίκου σε θρησκευτικές κοινότητες ετερόθρησκων ή ετερόδοξων χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,κατόπιν ενυπόγραφου αιτήματος των μελών της θρησκευτικής κοινότητας, το οποίο υποβάλλεται δια του θρησκευτικού τους λειτουργού. Προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της διοικητικής άδειας, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πέραν της διαπίστωσης της συνδρομής των όρων που διαλαμβάνει το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος (άσκηση λατρείας γνωστής θρησκείας, που δεν προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, από ανήκοντες σε θρησκευτικές κοινότητες που δεν ασκεί προσηλυτισμό) και της σχετικής νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία ναού/ευκτήριου οίκου, εξετάζει αν πληρούνται όλες οι πολεοδομικές, κτιριολογικές καιυγειονομικές προϋποθέσεις ώστε ο χώρος αυτός να φιλοξενήσει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Σχετική Νομοθεσί

Εγκύκλιος Διαδικασίας Αδειοδότησης Ευκτήριου Οίκου

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου (1)

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριου Οίκου (2)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (1)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (2)

Βεβαίωση μηχανικού

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ναού/ευκτήριου οίκου υπογεγραμμένη από το θρησκευτικό λειτουργό και τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ομολογία Πίστης και -αν υπάρχει- Καταστατικό ή και Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο του Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίυ του θρησκευτικού λειτουργού και των μελών που υπογράφουν την αίτηση. Οι μη Έλληνες πολίτες, προσκομίζουν επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βιογραφικό του θρησκευτικού λειτουργού Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Άδεια παραμονής στην Ελλάδα εάν οι αιτούντες δεν είναι Ευρωπαίοι Πολίτες Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις γενιής υγιεινής και υγιεινής περιβάλλοντος Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση Μηχανικού για τη χρήση του κτιρίου και την ασφαλή συνάθροιση Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας κατά την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ο ευκτήριος οίκος. Σε περίπτωση προσκόμισης μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται να αναγράφεται η δυνατότητα χρήσης του μισθίου για τον συγκεκριμένο σκοπό, αλλιώς να προσκομίζεται δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία να αποδέχεται τη χρήση για θρησκευτικές δραστηριότητες Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη της αναγκαίας ηχομόνωσης σε περίπτωση εγκατάστασης ισχυρών ηχοσυστημάτων -μικροφωνικών εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Βεβαίωση της οικίας πολεοδομικής υπηρεσίας περί της επιτρεπόμενης άσκησης δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια λειτουργίας του ναού/ευκτήριου οίκου (χρήση γής) Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση  εισερχόμενης αίτησης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου 3
2 Είσοδος εγγράφου στη Δ/νση και χρέωση από τον Δ/ντη στον αρμόδιο Τμηματάρχη ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Δ/ντής 2
3 Χρέωση Τμηματάρχη στον εισηγητή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Τμηματάρχης 2
4 Επεξεργασία αίτησης-Έλεγχος δικαιολογητικών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 8
5 Σε περίπτωση ελλείψεων, σύνταξη εγγράφου με το οποίο ζητούνται τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 2
6 Πρωτοκόλληση-Διεκπεραίωση εγγράφου ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 3
7 Πρωτοκόλληση συμπληρωματικών δικαιολογητικών και χρέωση αρμοδίως ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου, Δ/ντής, Τμηματάρχης, Εισηγητής 7
8 Επανέλεγχος δικαιολογητικών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 2
9 Σύνταξη Απόφασης-Υπογραφή από τον εισηγητή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 3
10 Έλεγχος από τον Τμηματάρχη και υπογραφή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Τμηματάρχης 2
11 Έλεγχος από το Δ/ντή και υπογραφή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Δ/ντής 2
12 Έλεγχος από το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και υπογραφή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων
13 Πρωτοκόλληση εξερχόμενης Απόφασης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου 2
14 Μετατροπή αρχείου σε pdf/Ανάρτηση στη διαύγεια ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 1
15 Αποστολή αντιγράφων σε:

-Θρησκευτικό Λειτουργό -Θρησκευτική Κοινότητα -Πολεοδομική Υπηρεσία -Υγειονομική Υπηρεσία -Αστυνομικό Τμήμα -Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

118939/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9)

Εισηγητής 1