Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 17:52, 3 Φεβρουαρίου 2016 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (Ο Sotkil μετακίνησε τη σελίδα Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου στη [[Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μ...)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση για χορήγηση άδεια ίδρυσης μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 €
  • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία παροχής βενζίνης και πετρελαίου ή συσκευή διανομής υγραερίου.
  • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση πλυντηρίου και κάθε εγκατάσταση λιπαντηρίου.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης
1 Αίτηση για χορήγηση άδεια ίδρυσης μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου Κατάθεση από τον αιτούντα
2

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή, εφόσον το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, κυρωμένο αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης, θεωρημένο από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του εκμισθωτή

Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει καταδικαστεί οριστικά και αμετάκλητα για νοθεία καυσίμων. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου, σε 6 αντίτυπα. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία ότι το οικόπεδο για την εγκατάσταση πρατηρίου υγραερίου είναι εντός των θέσεων που καθορίζονται από το άρθρο 2 του π.δ.595/84 όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας που θα αφορά τον χαρακτηρισμό του δρόμου στον οποίο θα ιδρυθεί το πρατήριο. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και την θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της ή και των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή και πετρελαίου, το πλάτος του ελεύθερου χώρου πρίν το διαμέρισμα του πρατηρίου, τη διαμόρφωση του καθώς και τις λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς καθώς και τη σήμανση του κόμβου. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τεχνική περιγραφή του συστήματος πυρόσβεσης εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Τεχνική Περιγραφή και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου, των δεξαμενών βενζίνης και των εγκαταστάσεων τους. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Τεχνική Έκθεση για όλες τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κίνησης, φωτισμού και γείωσης όλης γενικά της εγκατάστασης. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 € Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία παροχής βενζίνης και πετρελαίου ή συσκευή διανομής υγραερίου. Κατάθεση από τον αιτούντα
14

Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση πλυντηρίου και κάθε εγκατάσταση λιπαντηρίου.

Κατάθεση από τον αιτούντα
Άδεια Λειτουργίας
1 Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984 όπως ισχύει. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας ότι οι εργασίες κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατάθεση από τον αιτούντα
5

Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2507). Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση, αφού υποβάλει μαζί τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα εξής:
  • Γραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 30,00 €
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την άδεια λειτουργίας ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου.
  • Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης.
Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
Χορήγηση άδειας ίδρυσης
1 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Διενέργεια αυτοψίας για έγκριση καταλληλότητας θέσης ίδρυσης πρατηρίου μικτού ή αμιγώς υγραερίου . Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Χορήγηση Έγκρισης Καταλληλότητας Θέσης για ίδρυση μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών έως 60 ημέρες
5 Έλεγχος δικαιολογητικών. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
6 Έκδοση Άδειας άδειας ίδρυσης μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών έως 30 ημέρες
7 Υπογραφή της Άδειας ίδρυσης Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Οικείος Περιφερειάρχης 1-2 ημέρες
8 Ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην χορηγηθείσα Άδεια ίδρυσης μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης έως 2 έτη
9 Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
10 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
11 Έλεγχος δικαιολογητικών. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
12 Έκδοση Άδειας λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου. Π.Δ. 595/84 (ΦΕΚ 218 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
13 Υπογραφή της άδειας λειτουργίας. Διοικητική πρακτική Οικείος Περιφερειάρχης
14 Αποστολή της Άδειας Λειτουργίας στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών