Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 +
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
 +
|χρώμα = background:#C1D8FF;
 +
|εικόνα = 
 +
|μέγεθος_εικόνας =
 +
|λεζάντα        = λογότυπο
 +
|τίτλος          =
 +
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]] 
 +
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες
 +
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
 +
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση = 
 +
|Κόστος σε ευρώ =  0       
 +
|Σημειώσεις =
 +
|Διαδικασία =
 +
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
  

Αναθεώρηση της 21:31, 23 Οκτωβρίου 2015

Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Από που παρέχεται Σε ποιους παρέχεται Κόστος Χρόνος υλοποίησης Τηλέφωνα
Κατά τόπους περιφέρειες Εταιρείες 1% ΦΣΚ και 1 τοις χιλίοις υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού στην αύξηση ΜΚ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ
2 Αίτηση ανώνυμης εταιρείας ΑΕ
3 Πρακτικό ΔΣ ΑΕ
4 Πρακτικό ΓΣ ΑΕ
5 Καταστατικό ΑΕ
6 Έκθεση Ελέγχου ΑΕ
7 Παράβολο ΕΤΕ ΑΕ
8 Ιστοσελίδα ΑΕ
9 Εφημερίδα ΑΕ
10 Πρόσκληση ΑΕ
11 Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ ΑΕ
12 Ισολογισμός ΑΕ

Τρόποι διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός Έντυπο που χρησιμοποιείται Ηλεκτρονικός/ ποια εφαρμογή του φορέα μας Ηλεκτρονική εφαρμογή ποιου φορέα/ άλλο Ποια δεδομένα/στοιχεία που υπάρχουν δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται Αιτιολογία
ΟΠΣΠΑ Λειτουργική περιοχή εμπορίου εδώ Υπουργείο Ανάπτυξης Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ΓΕΜΗ εδώ Πρακτικά Γ.Σ. Δ.Σ. Ευαίσθητα στοιχεία που μπορούν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της ΑΕ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση ΓΕΜΗ Ν. 2190/1920

Ν. 3853/2010 και όλα τα παρακάτω βήματα

Αίτηση Χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά εδώ / Προτυπωμένη αίτηση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ
2 Διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας της αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών Courier ή FAX ή διαδίκτυο/ Διαβιβαστικό έντυπο ΓΕΜΗ 1 ημέρα
3 Χαρακτηρισμός
4 Πρωτοκόλληση [[ http://www.anaptixi.gov.gr/papyrus union/login.jsp |Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο]] 1 ημέρα
5 Έλεγχος νομιμότητας ΟΠΣΠΑ εδώ
6 Έγκριση
7 Ενημέρωση μητρώου Χειρόγραφα
8 Ενημέρωση ΟΠΣΠΑ
ΟΠΣΠΑ εδώ
9 Σύνταξη εγγράφου
ΟΠΣΠΑ εδώ
10 Αποστολή στο ΓΕΜΗ με FAX ή email
11 Γραμματεία (αρχείο με ενέργεια) 2 ημέρες
Σε περίπτωση απόρριψης της νομιμότητας της αίτησης επαναλαμβάνονται τα βήματα από 1 έως 5
6 Απόρριψη fax/email
7 Η ΓΕΜΗ ενημερώνει την ΑΕ fax/email
8 Διόρθωση από την ΑΕ
9 Διαβίβαση από το ΓΕΜΗ στο τμήμα εμπορίου ΠΕ
10 Έγκριση νομιμότητας 1 ημέρα
18 Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από την υπηρεσία ΓΕΜΗ

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • ΓΕΜΗ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 2190/1920
  • Ν. 3604/2007
  • Ν. 3853/2010
  • Ν. 3419/2005