Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 276: Γραμμή 276:
  
  
[[Κατηγορία:Ανάπτυξης (Διεύθυνση)]]
 
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Εγκρίσεις (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Εγκρίσεις (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού]]

Αναθεώρηση της 06:43, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Περιγραφή Υπηρεσίας

Από που παρέχεται Σε ποιους παρέχεται Κόστος Χρόνος υλοποίησης Τηλέφωνα
Κατά τόπους περιφέρειες Εταιρείες 1% ΦΣΚ και 1 τοις χιλίοις υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού στην αύξηση ΜΚ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ
2 Αίτηση ανώνυμης εταιρείας ΑΕ
3 Πρακτικό ΔΣ ΑΕ
4 Πρακτικό ΓΣ ΑΕ
5 Καταστατικό ΑΕ
6 Έκθεση Ελέγχου ΑΕ
7 Παράβολο ΕΤΕ ΑΕ
8 Ιστοσελίδα ΑΕ
9 Εφημερίδα ΑΕ
10 Πρόσκληση ΑΕ
11 Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ ΑΕ
12 Ισολογισμός ΑΕ

Τρόποι διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός Έντυπο που χρησιμοποιείται Ηλεκτρονικός/ ποια εφαρμογή του φορέα μας Ηλεκτρονική εφαρμογή ποιου φορέα/ άλλο Ποια δεδομένα/στοιχεία που υπάρχουν δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται Αιτιολογία
ΟΠΣΠΑ Λειτουργική περιοχή εμπορίου εδώ Υπουργείο Ανάπτυξης Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ΓΕΜΗ εδώ Πρακτικά Γ.Σ. Δ.Σ. Ευαίσθητα στοιχεία που μπορούν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα της ΑΕ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση ΓΕΜΗ Ν. 2190/1920

Ν. 3853/2010 και όλα τα παρακάτω βήματα

Αίτηση Χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά εδώ / Προτυπωμένη αίτηση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ
2 Διαβιβαστικό στην υπηρεσία μας της αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών Courier ή FAX ή διαδίκτυο/ Διαβιβαστικό έντυπο ΓΕΜΗ 1 ημέρα
3 Χαρακτηρισμός
4 Πρωτοκόλληση [[ http://www.anaptixi.gov.gr/papyrus union/login.jsp |Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο]] 1 ημέρα
5 Έλεγχος νομιμότητας ΟΠΣΠΑ εδώ
6 Έγκριση
7 Ενημέρωση μητρώου Χειρόγραφα
8 Ενημέρωση ΟΠΣΠΑ
ΟΠΣΠΑ εδώ
9 Σύνταξη εγγράφου
ΟΠΣΠΑ εδώ
10 Αποστολή στο ΓΕΜΗ με FAX ή email
11 Γραμματεία (αρχείο με ενέργεια) 2 ημέρες
Σε περίπτωση απόρριψης της νομιμότητας της αίτησης επαναλαμβάνονται τα βήματα από 1 έως 5
6 Απόρριψη fax/email
7 Η ΓΕΜΗ ενημερώνει την ΑΕ fax/email
8 Διόρθωση από την ΑΕ
9 Διαβίβαση από το ΓΕΜΗ στο τμήμα εμπορίου ΠΕ
10 Έγκριση νομιμότητας 1 ημέρα
18 Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από την υπηρεσία ΓΕΜΗ

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • ΓΕΜΗ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 2190/1920
  • Ν. 3604/2007
  • Ν. 3853/2010
  • Ν. 3419/2005