Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Έργου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Έργου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες - Αναδόχους Έργων
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 3669/2008
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Διαδικασία υποβολής και έγκρισης χρονοδιαγράμματος έργου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα αναδόχου έργου Κατάθεση από ενδιαφερόμενο (ανάδοχο) εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
2 Χρονοδιάγραμμα έργου Κατάθεση από ενδιαφερόμενο (ανάδοχο)
3 Τεχνική έκθεση χρονοδιαγράμματος Κατάθεση από ενδιαφερόμενο (ανάδοχο)
4 Διάγραμμα απορρόφηση; πόρων Κατάθεση από ενδιαφερόμενο (ανάδοχο)

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή χρονοδιαγράμματος και Ν.3669/2008 Υπάλληλος ΔΤΕ - Επιβλέπων Μηχανικός
2 Επεξεργασία στοιχείων που υποβλήθηκαν Ν.3669/2008 Υπάλληλος ΔΤΕ - Επιβλέπων Μηχανικός 10 ημέρες
3 Έγγραφο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων Ν.3669/2008 Υπάλληλος ΔΤΕ - Επιβλέπων Μηχανικός Χειρωνακτικός 1 ημέρα
4 Έλεγχος και επεξεργασία συμπληρωματικών στοιχείων Ν.3669/2008 Υπάλληλος ΔΤΕ - Επιβλέπων Μηχανικός Χειρωνακτικός 1 ημέρα
5 Έκδοση απόφασης έγκρισης χρονοδιαγράμματος Ν.3669/2008 Υπάλληλος ΔΤΕ - Επιβλέπων Μηχανικός Χειρωνακτικός 1 ημέρες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • Η απόφαση διαβιβάζεται χειρονακτικά. Αναρτάται στη Διαύγεια

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Όλα τα έγγραφα περνάν από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΤΕ

Σχετικά Έγγραφα

  • Αίτηση ενδιαφερομένου
  • Τυποποιημένο έντυπο απόφασης έγκρισης

Σχετική Νομοθεσία

  • N.3669/2008