Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 22: Γραμμή 22:
  
 
==='''Τρόπος διεκπεραίωσης'''===
 
==='''Τρόπος διεκπεραίωσης'''===
Γίνεται κατάθεση χειρόγραφης αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  
+
* Κατατίθεται αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ενώ, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016.
 +
* Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο) .
 +
* Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής αυτού και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
* Αίτηση (Παράρτημα Α)
 
* Αίτηση (Παράρτημα Α)

Αναθεώρηση της 10:20, 17 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η έκδοση της βεβαίωσης εγκατάστασης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που αποτελεί το πρώτο υποχρεωτικό στάδιο πριν την γνωστοποίηση λειτουργίας του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (notifybusiness.gov.gr).

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν.4442/2016, ΦΕΚ Α' 2030
  • ΚΥΑ 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Κατατίθεται αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ενώ, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016.
  • Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο) .
  • Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής αυτού και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση (Παράρτημα Α)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη Επιχείρησης

ή Ιδιοκτήτη Ακινήτου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Διάγραμμα Περιοχής Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Έγκριση από Υπουργείο Πολιτισμού Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Δικαιολογητικών ΚΥΑ 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723 Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
2 Έλεγχος δικαιολογητικών ΚΥΑ 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723 Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.