Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
  
 
==='''Τρόπος διεκπεραίωσης'''===
 
==='''Τρόπος διεκπεραίωσης'''===
* Κατατίθεται αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης πως το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικόhttps://diadikasies.gr/images/6/6c/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_4412.pdf τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016.  
+
* Κατατίθεται αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης πως το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016.  
 
* Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.  
 
* Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.  
 
* Κατατίθεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989 (δηλ. Μπαρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια - Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων) ενδιαφέρει να προκύπτει η απόσταση των 50 μέτρων από τα ακίνητα του Άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος (δηλ. ναοί, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι και διάφορες άλλες σχολές).   
 
* Κατατίθεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989 (δηλ. Μπαρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια - Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων) ενδιαφέρει να προκύπτει η απόσταση των 50 μέτρων από τα ακίνητα του Άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος (δηλ. ναοί, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι και διάφορες άλλες σχολές).   

Αναθεώρηση της 13:20, 20 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4442/2016 και Κ.Υ.Α 16228/2017
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15 ημέρες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η έκδοση της βεβαίωσης εγκατάστασης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που αποτελεί το πρώτο υποχρεωτικό στάδιο πριν την γνωστοποίηση λειτουργίας του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (notifybusiness.gov.gr).

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Κατατίθεται αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης πως το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016.
  • Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
  • Κατατίθεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989 (δηλ. Μπαρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια - Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων) ενδιαφέρει να προκύπτει η απόσταση των 50 μέτρων από τα ακίνητα του Άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος (δηλ. ναοί, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι και διάφορες άλλες σχολές). 
  • Κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας). Στην περίπτωση που υπάρχει κανονισμός της οικοδομής, η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος δηλώνει ότι " ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος". Όταν δεν υπάρχει κανονισμός η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ο οποίος δηλώνει ότι " δεν υπάρχει κανονισμός". 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση (Παράρτημα Α)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη Επιχείρησης

ή Ιδιοκτήτη Ακινήτου

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Διάγραμμα Περιοχής Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Έγκριση από Υπουργείο Πολιτισμού Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Δικαιολογητικών Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723 Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723 Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
3 Έλεγχος Χρήσεων Γης Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ Α' 230 Προϊστάμενος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.