Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(29 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
* Ν.4442/2016, ΦΕΚ Α' 2030
+
* [https://diadikasies.gr/images/d/d4/%CE%9D_4442_2016.pdf Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ Α' 230]
* ΚΥΑ 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723<gallery>
+
 
16263_απλούστευση_και_προτυποποίηση.pdf
+
* [https://diadikasies.gr/images/1/1d/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%92_1723_2017.pdf Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723]
</gallery>
 
  
 
==='''Τρόπος διεκπεραίωσης'''===
 
==='''Τρόπος διεκπεραίωσης'''===
* Κατατίθεται αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης πως το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί σε συγκεκριμένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016.  
+
O ενδιαφερόμενος για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα παρακάτω:
* Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.  
+
# Αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016. Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
* Κατατίθεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989 (δηλ. Μπαρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια - Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων) ενδιαφέρει να προκύπτει η απόσταση των 50 μέτρων από τα ακίνητα του Άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος (δηλ. ναοί, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι και διάφορες άλλες σχολές). 
+
# Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989 (δηλ. Μπαρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια - Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων) ενδιαφέρει να προκύπτει η απόσταση των 50 μέτρων από τα ακίνητα του Άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος (δηλ. ναοί, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι και διάφορες άλλες σχολές).
* Κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας). Αυτή όταν υπάρχει κανονισμός συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.   
+
# Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας). Στην περίπτωση που υπάρχει κανονισμός της οικοδομής, η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος δηλώνει ότι  ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανονισμός
 +
 
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
* Αίτηση (Παράρτημα Α)
 
* Αίτηση (Παράρτημα Α)
Γραμμή 34: Γραμμή 34:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!Α/Α
+
!Α/Α  
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
+
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά            
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη Επιχείρησης  
+
|Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη Επιχείρησης ή Ιδιοκτήτη Ακινήτου  
 
 
ή Ιδιοκτήτη Ακινήτου
 
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
Γραμμή 51: Γραμμή 49:
 
|Έγκριση από Υπουργείο Πολιτισμού
 
|Έγκριση από Υπουργείο Πολιτισμού
 
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
|-
 
|4
 
|
 
|
 
|-
 
|5
 
|
 
|
 
|-
 
|6
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 85: Γραμμή 55:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!Α/Α
+
!Α/Α      
!Βήμα Διαδικασίας
+
!Βήμα Διαδικασίας      
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
+
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική        
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
+
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
 
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
 
|-
 
|-
|1
+
|1      
|Κατάθεση Δικαιολογητικών
+
|Κατάθεση Δικαιολογητικών    
|ΚΥΑ 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723
+
|Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723
|Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
+
|Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων  
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|Έλεγχος δικαιολογητικών
+
|Έλεγχος Δικαιολογητικών
|ΚΥΑ 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723
+
|Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723
 
|Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
 
|Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
| Έλεγχος Χρήσεων  Γης 
|
+
|Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ Α' 230
|
+
|Προϊστάμενος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Έκδοση Βεβαίωσης
|
+
|Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ Α' 230
|
+
|Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία
|
 
|-
 
|5
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|6
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
|
 
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Γραμμή 214: Γραμμή 88:
  
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
* Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)
 +
* Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 +
* Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
 +
* Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
 +
* Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων κτιρίων (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης)
  
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
[[Κατηγορία:Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
==Μητρώα που τηρούνται==
+
[[Κατηγορία:Πλήρη λήμματα (Δήμος Θεσσαλονίκης)]]
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
+
[[Κατηγορία:Λήμματα με το νέο πρότυπο]]
 +
[[Κατηγορία:Εκδόσεις βεβαιώσεων (Δήμοι)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 15:33, 31 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4442/2016 και Κ.Υ.Α 16228/2017
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15 ημέρες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η έκδοση της βεβαίωσης εγκατάστασης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που αποτελεί το πρώτο υποχρεωτικό στάδιο πριν την γνωστοποίηση λειτουργίας του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (notifybusiness.gov.gr).

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

O ενδιαφερόμενος για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα παρακάτω:

  1. Αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/2007, για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η διεύθυνση κατοικίας του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για εταιρεία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του Ν.4442/2016. Εφόσον η αίτηση δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο, αυτή θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του και να υποβάλλεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
  2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Για τα καταστήματα του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 και Π.Δ. 231/1989 (δηλ. Μπαρ - Σνακ Μπαρ - Κέντρα Διασκέδασης - Καφενεία - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Πιτσαρίες - Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών Παιγνίων - Μικτά Κατ/τα - Εστιατόρια - Ταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια - Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων) ενδιαφέρει να προκύπτει η απόσταση των 50 μέτρων από τα ακίνητα του Άρθρου 3 του ίδιου διατάγματος (δηλ. ναοί, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικοί χώροι και διάφορες άλλες σχολές).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας). Στην περίπτωση που υπάρχει κανονισμός της οικοδομής, η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος δηλώνει ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανονισμός. 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση (Παράρτημα Α)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη Επιχείρησης ή Ιδιοκτήτη Ακινήτου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Διάγραμμα Περιοχής Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Έγκριση από Υπουργείο Πολιτισμού Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση Δικαιολογητικών Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723 Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Κ.Υ.Α. 16228/2007, ΦΕΚ Β' 1723 Υπάλληλος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
3 Έλεγχος Χρήσεων Γης Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ Α' 230 Προϊστάμενος Τμήματος Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
4 Έκδοση Βεβαίωσης Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ Α' 230 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)
  • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
  • Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων κτιρίων (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης)