Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 11:41, 20 Οκτωβρίου 2017 από τον Alkas (Συζήτηση | συνεισφορές) (Περιγραφή Υπηρεσίας)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Έκδοση Γραμματείων Είσπραξης

Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την είσπραξη εσόδων.

Σχετική Νομοθεσία

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

2 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

3 Ν.3463/2006

4 Ν.4152/2013

5 N. 2472/1997

6 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Μεριμνά  για την είσπραξη  εσόδων του Δήμου ,συγκεντρώνοντας  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κινήσεις λογαριασμών, κατανομές χρηματοδότησης, αναγγελίες πίστωσης κ.λ.π.) και προβαίνει σε έλεγχο αυτών πριν την έκδοση των γραμματίων είσπραξης.Αλληλογραφεί με υπηρεσίες του Δήμου και κρατικούς φορείς.  

2. Εκδίδει γραμμάτια  είσπραξης για τα έσοδα του Δήμου που προέρχονται από: Υπουργεία, ΔΕΗ ή εναλλακτικούς  παρόχους ,Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, Δ.Ο.Υ., κρατήσεων μισθοδοσίας και προμηθευτών, επιστροφών χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής από υπαλλήλους του Δήμου, επιστροφών μη δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, τόκων τραπεζικών καταθέσεων κ.λ.π.

3. Παραλαμβάνει όλα  τα γραμμάτια  είσπραξης τακτοποιητέων εισπράξεων από το γραφείο κεντρικής είσπραξης μαζί με το ημερήσιο συγκεντρωτικό δελτίο εισπράξεων και αφού καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο (EXCELL) μαζί με τα γραμμάτια επιχορηγήσεων κ.λ.π., τα αρχειοθετεί για την πραγματοποίηση ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

            Η Υπηρεσία διατηρεί με ευθύνη του Τμήματος πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων του.

4.  Οι ΥΔΤ, ΥΔΔ και οι ΑΥΔΔ έχουν την ευθύνη για την τεκμηρίωση των τροποποιήσεων –βελτιώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π/Τα και την έγκριση του Π/Δ, καθώς και την επιτήρηση  της εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας στα πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων των εφαρμοζομένων διαδικασιών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Γραμμάτια Είσπραξης

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έλεγχος κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών Υπάλληλος Ταμείου
2 Ενημέρωση Υπουργικών Αποφάσεων μέσω Διαύγειας Υπάλληλος Ταμείου
3 Λήψη αναγγελιών πίστωσης του Τ.Π. & Δ Υπάλληλος Ταμείου
4 Προϋπολογισμός Υπάλληλος Ταμείου
5 Επικοινωνία Υπάλληλος Ταμείου
6 Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης Υπάλληλος Ταμείου
7 Αρχειοθέτηση Υπάλληλος Ταμείου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διάφορες Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διάφοροι Οργανισμοί - Φορείς

Μητρώα που τηρούνται

1. Τηρείται φυσικό αρχείο Γραμματίων Είσπραξης στον χώρο του ΤΤ για το τρέχον έτος  και στο γενικό αρχείο του ΤΤ για τα προηγούμενα έτη.

2. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Καταχώρηση όλων των γραμματίων είσπραξης  ανά ημερομηνία, Κ.Α. Εσόδου, κατηγορία, ποσό  και φορέα χρηματοδότησης.