Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας
Από ποιους παρέχεται ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σε ποιους παρέχεται ΠΟΛΙΤΕΣ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κόστος σε ευρώ 30

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοίκου από τη Δημοτική Αστυνομία.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3731/2008.http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/3247_n_3731_2008.pdf

Κανονιστική Απόφαση της δημοτικής αρχής .Διοικητικά μέτρα άρθρο 103 Ν.2696/1999.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή μισθωτή σε περίπτωση φιλοξενίας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης του ιδιοκτήτη σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης του οχήματος ή συμβόλαιο εταιρίας αν αφορά όχημα με χρονομίσθωση Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο του Ε1 της οικείας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Άδειας Παραμονής ή Ταυτότητας Ευρωπαίου Πολίτη Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Ετήσιο τέλος για την έκδοση κάρτας μονίμου κατοίκου από το ταμείο του δήμου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο πολίτης/δημότης προσέρχεται στο γραφείο της δημοτικής αστυνομίας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά δημοτικός αστυνομικός Εξαρτάται από την ουρά αναμονής
2 Ο δημοτικός αστυνομικός παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά δημοτικός αστυνομικός
3 ΑΝ τα δικαιολογητικά είναι πλήρη προβαίνει στην πρωτοκόλληση της αίτησης δημοτικός αστυνομικός
4 Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή παραπέμπει τον πολίτη στην αρμόδια υπηρεσία
5 Αν ο πολίτης φέρει υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση ο δημοτικός αστυνομικός βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής ΚΕΠ,Αστυνομικό Τμήμα ή Δημοτική Αστυνομία
6 Ο δημοτικός αστυνομικός σφραγίζει,υπογράφει και παραδίδει στον πολίτη την κάρτα μονίμου κατοίκου δημοτικός αστυνομικός

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.