Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Γ'Κατάρτισης ΠΔΕ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

ΦΕΚ 2857 Β΄/28-12-2015

ΦΕΚ 4319 Β’ /30-12-2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου

Διαχειριστής έργου: Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές που

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Υπηρεσία που εκτελεί το έργο: Η υπηρεσία του φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων υλοποιείται το φυσικό αντικείμενο

της πράξης.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 2857 Β΄/28-12-2015

ΦΕΚ 4319 Β’ /30-12-2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.