Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
(Σχετική Νομοθεσία)
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
[[Νόμος 4123/13 (ΦΕΚ 52Α).]]<gallery>
+
[[Νόμος 4123/13 (ΦΕΚ 52Α).]] <gallery>
 
Νόμος 4129-13.pdf
 
Νόμος 4129-13.pdf
 
</gallery>Νόμος 4242/14 (ΦΕΚ 85Α)
 
</gallery>Νόμος 4242/14 (ΦΕΚ 85Α)

Αναθεώρηση της 15:10, 1 Δεκεμβρίου 2015

Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Επιτρόπων στους Νομούς
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι 4123/13,4254/14
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Τριάντα
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά τον έλεγχο στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών,εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών,που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4123/13 (ΦΕΚ 52Α). Νόμος 4242/14 (ΦΕΚ 85Α)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Ελεγχόμενος Φορέας υποβάλλει το Φάκελο με τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία προκειμένου να διεξαχθεί ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διαβιβαστικό Ελεγχόμενος Φορέας
2 Φάκελος με τα δικαιολογητικά Ελεγχόμενος Φορέας
3 Προκήρυξη Ελεγχόμενος Φορέας
4 Αποφάσεις Ελεγχόμενος Φορέας
5 Ενστάσεις Ελεγχόμενος Φορέας
6 Κατακύρωση Ελεγχόμενος Φορέας
7 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ελεγχόμενος Φορέας
8 Σχέδιο Σύμβασης Ελεγχόμενος Φορέας

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση Διαβιβαστικού και Φακέλου

Γραμματεία

Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση Διαβιβαστικού και Παραλαβή Φακέλου Γραμματεία Αυθημερόν
3 Έλεγχος Πληρότητας των δικαιολογητικών Ελεγκτής
4 Έκδοση Απόφασης Επίτροπος 30 Ημέρες
5 Αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής της Απόφασης και του Φακέλου Γραμματεία Αυθημερόν

Άλλοι Εμπλεκόμενοι Φορείς