Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση & θεώρηση βιβλίων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 10:54, 11 Σεπτεμβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ίδρυση Σωματείου από συγχώνευση & θεώρηση βιβλίων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Αθλητικά Σωματεία
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.2725 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2- 3 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Διευθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απλοή εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής απο τα Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, για εκπροσώπησή τους με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου. Κατάθεση απο τον αιτούντα
2 Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη (προκύπτει η συγχώνευση) Κατάθεση απο τον αιτούντα
3 Καταστατικό του καινούργιου Σωματείου Κατάθεση απο τον αιτούντα
4 Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου Κατάθεση απο τον αιτούντα
5 Αντίγραφο Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων κλεισίματος όλων των συγχωνευθέντων πρωτογενών Σωματείων Δίνεται απο την υπηρεσία
6 Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία Κατάθεση απο τον αιτούντα
7 Βεβαίωση Αθλητικής αναγνώρισης απο τη Γ.Γ.Α Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Βιβλία προς θεώρηση (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Πρακτικά Γ.Σ, Πρακτικά Δ.Σ, Βιβλίο εσόδων - εξόδων) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη Αίτησης - Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός -
2 Κατάθεση αίτησης & δικαιολογητικών - Αρμόδιος Υπάλληλος e-protocol -
3 Δημιουργία Φακελου του νέου συλλόγου - Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός -
4 Καταχώρηση στο μητώο της υπηρεσίας - Αρμόδιος υπάλληλος Χειρωνακτικός/Ηλεκτρονικός -
5 Θεώρηση βιβλίων - Αρμόδιος υπάλληλος Χειρωνακτικός 2-3 ημέρες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

 • e-protocol
 • Ηλεκτρονικό μητρώο της κάθε Π.Ε (αν υπάρχει)

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

 • e-protocol
 • Ηλεκτρονικό μητρώο της κάθε Π.Ε (αν υπάρχει)

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Αίτηση της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

 • Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη (προκύπτει η συγχώνευση)
 • Καταστατικό του καινούργιου Σωματείου
 • Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
 • Αντίγραφο Υπεύθυνων Δηλώσεων κλεισίματος όλων των συγχωνευθέντων πρωτογενών Σωματείων
 • Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία
 • Βεβαίωση Αθλητικής Αναγνώρισης απο τη Γ.Γ.Α
 • Βιβλία προς θεώρηση

Σχετική Νομοθεσία