Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Ο Akaraliotis μετακίνησε τη σελίδα Άδεια Εγκατάστασης στη Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας χωρίς να αφήσει ανακατεύθυνση)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Περιγραφή Υπηρεσίας
 
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
{{Πλαίσιο πληροφοριών υπηρεσίας
 
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
 
|Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας
Γραμμή 9: Γραμμή 8:
 
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]]   
 
|Από ποιους παρέχεται =[[περιφέρεια|κατά τόπους περιφέρειες]]   
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες  
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Πολίτες  
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Ν.3982/2011
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =  3 έως 8 μήνες
+
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
|Κόστος σε ευρώ =  0          
+
|Κόστος σε ευρώ =  100          
|Σημειώσεις
+
|Σημειώσεις =
 +
|Διαδικασία =
 
}}
 
}}
 +
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 +
Αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου. (δηλ. μονάδας χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 10KW, μικρότερη των 37KW και θερμική μικρότερη των 70KW).
 +
 +
Από την παρακάτω διαδικασία έχουν εξαιρεθεί 103 δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα της Υ.Α. [https://wiki.ellak.gr/images/2/2c/%CE%A6%CE%95%CE%9A_3181_%CE%92_2014.pdf Αριθμ. οικ. 12684/92 "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων" (ΦΕΚ 3181 Β'/27-11-14)]  Για τις δραστηριότητες αυτές, αντί υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας, κατατίθεται έγγραφη "[https://wiki.ellak.gr/images/b/b6/%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας]" και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας.
 +
 +
== Σχετική Νομοθεσία ==
 +
 +
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86BYA0d1yFht5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVgr1rO34h1hjV_sLU0vLevVZXls1tpxUY5lmlra5iW_ Ν.3982 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143 Α'/17-06-2011)]
 +
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL84yO_9F7QSVt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufRpWBAJUFh4fDpTbemR-O8dD4ATIisqX6AAzAIKmGK4 Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση",  (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4]
 +
*[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8zW0YBcYgjYS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfouFExrTZYtMg-HInknP8ZnI3ttzCe131MNnQ87pgji ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012, "Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών", (ΦΕΚ 3533Β/2012)]
 +
 +
==Τρόπος διεκπεραίωσης==
 +
Ηλεκτρονικός
 +
 +
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 +
 +
==Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.==
 +
*100€ σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης περιφέρειας
 +
*Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 +
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
*ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α ΤΗΣ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (φεκ 158β/2012)
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
+
!Α/Α
 
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
!Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
!Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|Ερωτηματολόγιο
+
|Υπεύθυνη Δήλωση (Κατατίθεται μετά την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και τον έλεγχο αυτών - παρ. 3 αρθ. 2 της Υ.Α. 483/35/Φ.15)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ)
+
|Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ1275Β/2012) (Παράρτημα Ι, πίνακας 2, ΣΤΑΚΟΔ08: …) και δήλωση της τήρησης τους στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση
|Κατάθεση από τον Αιτούντα ([[ΓΕΜΗ]] ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ)
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|ssklo
+
|Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν τυποποιημένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Μελέτη εγκατάστασης
+
|Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|ΑΕΠΟ ή Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ
+
|Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ3533Β/2012), το οποίο κατατίθεται με την κατάθεση της Υ.Δ.)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 +
|-
 +
|6
 +
|Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006)
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|7
 
|7
|Παραστατικά αμοιβών κατά νόμο μηχανικών 
+
|Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
|-
 
|8
 
|klop
 
|1000 ευρώ
 
 
|-
 
|-
 
|8
 
|8
|ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)
+
|Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15 οικ.12710/860 (ΦΕΚ1026Β/2007)
|
+
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|9
 
|9
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)  
+
|Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β/2006)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|10
 
|10
|ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
+
|Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β/2006)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11
|ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
+
|Άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β/2006) και το ΠΔ 79 (ΦΕΚ95Α/2007)
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
|Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
 
|-
 
|-
 
|12
 
|12
|ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SEVESO
+
|Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|13
 
|13
|Ειδικά δικαιολογητικά που θα προκύψουν
+
|Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
+
στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 +
|-
 +
|14
 +
|Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741 (ΦΕΚ4Α/1929) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι η πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων ή καταστημάτων συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 +
|-
 +
|15
 +
|Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υ.Α. 10735/651 (ΦΕΚ2656Β/2012)
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 +
|-
 +
|16
 +
|Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 +
|-
 +
|17
 +
|Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ119Α/2006)
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 +
|-
 +
|18
 +
|Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011
 +
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
 +
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
 
Γραμμή 84: Γραμμή 126:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
| Κατάθεση ερωτηματολογίου από τον αιτούντα
+
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο
|Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012), άρθρο 1 και2
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|2
 
|Πρωτοκόλληση ερωτηματολογίου
 
 
|
 
|
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|3
 
| Διαβίβαση ερωτηματολογίου σε αρμόδιο υπάλληλο
 
 
|
 
|
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|4
 
| Σύνταξη απάντησης σε ερωτηματολόγιο
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|5
+
|2
|Υπογραφή απάντησης από διευθυντή
+
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|6
+
|3
|Πρωτοκόλληση απάντησης
+
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
|
+
|Ν.3982/2011
|
+
|Αρμόδιος Υπάλληλος
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|7
+
|4
|Αποστολή απάντησης σε ενδιαφερόμενο
+
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής Ο ενδιαφερόμενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της Δήλωσης, αντί αδείας.
|
+
|Ν.3982/2011
|Υπάλληλος γραμματείας
+
|Αρμόδιος Υπάλληλος
|
 
|-
 
|8
 
|Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενο
 
|
 
|
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|9
 
| Πρωτοκόλληση αίτησης
 
|
 
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|
 
|-
 
|10
 
|Διαβίβαση αίτησης/δικαιολογητικών σε αρμόδιο υπάλληλο
 
|
 
|Υπάλληλος γραμματείας
 
|
 
|-
 
|11
 
|Ελεγχος δικαιολογητικών
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|10 ημέρες
 
|-
 
|12
 
| Διαβίβαση μελέτης ασφάλειας σε αρμόδιες αρχές (για εγκατάσταση SEVESO) σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007(ΦΕΚ 376Β/2007)
 
|
 
|
 
|3 με 6 μήνες
 
|-
 
|
 
|Συλλογή γνωμοδοτήσεων επί της μελέτης ασφαλείας
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|Καταχώρηση
 
|
 
|Ταχυδρομείο
 
 
|
 
|
|-
 
|13
 
|Αυτοψία - Έλεγχος
 
|Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012(ΦΕΚ 158Β/2012)
 
|Αρμόδιοι υπάλληλοι
 
|15 ημέρες
 
|-
 
|14
 
|Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας
 
|
 
|Αρμόδιοι υπάλληλοι
 
|
 
|-
 
|15
 
|Σύνταξη εγγράφου άδειας εγκατάστασης
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|
 
|-
 
|16
 
|Υπογραφη εγγράφου από προϊστάμενο
 
|
 
|Προϊστάμενος τμήματος
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|17
 
|Υπογραφή εγγράφου από Διευθυντή
 
|
 
|Διευθυντής
 
|
 
|-
 
|18
 
|Υπογραφή εγγράφου από Γενικό Διευθυντή
 
|
 
|Γενικός Διευθυντής
 
|Βήματα 18 μέχρι 21= 2 με 5 ημέρες
 
|-
 
|22
 
|Υπογραφή εγγράφου από Περιφερειάρχη
 
|
 
|Περιφερειάρχης
 
|
 
|-
 
|23
 
|Παραλαβή εγγράφου από ΠΔΜ
 
|
 
|Γραμματεία
 
|
 
|-
 
|24
 
|Πρωτοκόλληση εγγράφου
 
|
 
|Γραμματεία
 
|
 
|-
 
|25
 
|Ανάρτηση στο Διαύγεια
 
|
 
|Γραμματεία
 
|1 ημέρα
 
|-
 
|26
 
|Θεώρηση σχεδιαγραμμάτων
 
|
 
|Αρμόδιος υπάλληλος
 
|1 ημέρα
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
===Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός===
+
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)
+
''Κατά περίπτωση:''
 +
* Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε
 +
* Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε
  
===Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο===
+
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΟΠΣΝΑ)
+
* Γενικό Χημείο του Κράτους
 +
* Πυροσβεστική Υπηρεσία
  
===Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας===
 
 
*ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 
*ΓΓΠΠ
 
*ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
 
*ΥΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
*[[ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]]
 
*ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 
*[[ΓΧΚ]]
 
  
===Έντυπο που χρησιμοποιείται===
 
*Έντυπο της Διεύθυνσης
 
 
== Σχετικά Έγγραφα ==
 
 
 
== Σχετική Νομοθεσία ==
 
*Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011),
 
*Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 3 ΚΑΙ 4
 
*ΚΥΑ οικ. 14684/914/φ15/2012 (ΦΕΚ 3533Β/2012)
 
*Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114Α/2014)
 
*ΚΥΑ 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3184Β/2014)
 
*MONO ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO
 
**ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ376Β/2007)
 
{{Περιφέρειες της Ελλάδας|state=collapsed}}
 
[[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων]]
 
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων]]
 +
[[Κατηγορία:Δηλώσεις (περιφέρεια)]]
 +
[[Κατηγορία:Άδειες λειτουργίας μικρών εγκαταστάσεων]]

Αναθεώρηση της 11:54, 18 Ιανουαρίου 2016

Αλλαγή επωνυμίας βιοτεχνικής μονάδας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3982/2011
Κόστος σε ευρώ 100

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου. (δηλ. μονάδας χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη των 10KW, μικρότερη των 37KW και θερμική μικρότερη των 70KW).

Από την παρακάτω διαδικασία έχουν εξαιρεθεί 103 δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα της Υ.Α. Αριθμ. οικ. 12684/92 "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων" (ΦΕΚ 3181 Β'/27-11-14) Για τις δραστηριότητες αυτές, αντί υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας, κατατίθεται έγγραφη "Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας" και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • 100€ σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης περιφέρειας
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση (Κατατίθεται μετά την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και τον έλεγχο αυτών - παρ. 3 αρθ. 2 της Υ.Α. 483/35/Φ.15) Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ1275Β/2012) (Παράρτημα Ι, πίνακας 2, ΣΤΑΚΟΔ08: …) και δήλωση της τήρησης τους στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν τυποποιημένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα) Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Παράβολα, δυνάμει της ΚΥΑ  οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ3533Β/2012), το οποίο κατατίθεται με την κατάθεση της Υ.Δ.) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006) Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ90Β/2006) Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ15 οικ.12710/860 (ΦΕΚ1026Β/2007) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
9 Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β/2006) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
10 Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β/2006) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
11 Άδεια λειτουργίας, από υγειονομικής πλευράς, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523 (ΦΕΚ1187Β/2006) και το ΠΔ 79 (ΦΕΚ95Α/2007) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
12 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο Κατάθεση από τον αιτούντα
13 Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη

στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας

Κατάθεση από τον αιτούντα
14 Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741 (ΦΕΚ4Α/1929) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι η πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων ή καταστημάτων συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας Κατάθεση από τον αιτούντα
15 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υ.Α. 10735/651 (ΦΕΚ2656Β/2012) Κατάθεση από τον αιτούντα
16 Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου Κατάθεση από τον αιτούντα
17 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο και έξοδο σε εθνική οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ119Α/2006) Κατάθεση από τον αιτούντα
18 Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει
3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος
4 Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά τους και βεβαιώνει σε αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης την κατάθεση αυτής Ο ενδιαφερόμενος (φορέας) υποχρεούται να τηρεί το εν λόγω αντίγραφο επί του οποίου βεβαιώνεται η κατάθεση της Δήλωσης, αντί αδείας. Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κατά περίπτωση:

  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Γενικό Χημείο του Κράτους
  • Πυροσβεστική Υπηρεσία