Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αλλαγή φορέα βιοτεχνικής μονάδας"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Δικαιολογητικά)
 
Γραμμή 15: Γραμμή 15:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Αφορά στην αλλαγή επωνυμίας (τίτλου και όχι ΑΦΜ) της βιοτεχνικής μονάδας.
+
Αφορά στην αλλαγή φορέα (διαφορετικό ΑΦΜ) της βιοτεχνικής μονάδας.Η τροποποίηση στις περιπτώσεις αυτές αφορά μόνο τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
 +
 
 +
Η ενημέρωση της υπηρεσίας πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την αλλαγή.
  
 
== Σχετική Νομοθεσία ==
 
== Σχετική Νομοθεσία ==
Γραμμή 53: Γραμμή 55:
  
 
ιιι) ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση του αρτοποιείου, μετά την έκδοση της τελευταίας άδειας λειτουργίας - θεώρηση ειδ. δήλωσης
 
ιιι) ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση του αρτοποιείου, μετά την έκδοση της τελευταίας άδειας λειτουργίας - θεώρηση ειδ. δήλωσης
|
+
|Κατάθεση από τον αιτούντα
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 79: Γραμμή 81:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή νέα Υ.Δ έναρξης λειτουργίας συνοδευόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής επωνυμίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
+
|Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή νέα Υ.Δ έναρξης λειτουργίας (ή αίτημα έκδοσης νέας άδειας) συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά
 
|Ν.3982/2011
 
|Ν.3982/2011
 
|Αρμόδιος Υπάλληλος
 
|Αρμόδιος Υπάλληλος
Γραμμή 85: Γραμμή 87:
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια ή θεωρεί την Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας
+
|Η Αδειοδοτούσα Αρχή θεωρεί την Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας ή εκδίδει την άδεια στο όνομα του νέου φορέα
 
|Ν.3982/2011
 
|Ν.3982/2011
 
|Αρμόδιος Υπάλληλος
 
|Αρμόδιος Υπάλληλος

Τελευταία αναθεώρηση της 12:37, 18 Ιανουαρίου 2016

Αλλαγή φορέα βιοτεχνικής μονάδας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3982/2011
Κόστος σε ευρώ 30

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην αλλαγή φορέα (διαφορετικό ΑΦΜ) της βιοτεχνικής μονάδας.Η τροποποίηση στις περιπτώσεις αυτές αφορά μόνο τα στοιχεία του φορέα. Πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Η ενημέρωση της υπηρεσίας πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την αλλαγή.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • 30€ σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης περιφέρειας
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού φορέα, σύμφωνα με το άρθ. 13 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158Β/2012), στην οποία δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα  Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα, σύμφωνα με το άρθ. 13 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158Β/2012) και το άρθρο 3 του Ν.3526 (ΦΕΚ24Α/2007), στην οποία δηλώνεται:

ι) ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα

ιι) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης.

(μόνο για αρτοποιεία)

ιιι) ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση του αρτοποιείου, μετά την έκδοση της τελευταίας άδειας λειτουργίας - θεώρηση ειδ. δήλωσης

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος Αυθημερόν
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος 3 ημέρες
3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή νέα Υ.Δ έναρξης λειτουργίας (ή αίτημα έκδοσης νέας άδειας) συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος Αυθημερόν
4 Η Αδειοδοτούσα Αρχή θεωρεί την Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας ή εκδίδει την άδεια στο όνομα του νέου φορέα Ν.3982/2011 Αρμόδιος Υπάλληλος 1-15 ημέρες