Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 14:54, 29 Μαρτίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (removed Category:Πλήρη λήμματα; added Category:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια) using HotCat)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Σχετική Νομοθεσία

Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152 Α΄), Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ημεδαπής, ή απλό φωτοαντίγραφο επικυρωμένου από δικηγόρο αντιγράφου ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε . Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ Τίτλοι σπουδών από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα επικυρωμένων αντιγράφων είτε από δικηγόρο είτε από τον κατά περίπτωση αρμόδιο δημόσιο φορέα. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Αποδεικτικά προϋπηρεσίας. Για πτυχιούχους αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης Σχολής Ηλεκτρονικών, κατόχους αδείας ραδιοηλεκτρολόγου Β', με πενταετή προϋπηρεσία. Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152 Α΄), Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152 Α΄), Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Έλεγχος δικαιολογητικών. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152 Α΄), Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έκδοση Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152 Α΄), Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
5 Υπογραφή της Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Διοικητική Πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών έως 20 ημέρες από την υποβολή της Αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
6 Αποστολή της Βεβαίωσης Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α στον ενδιαφερόμενο πολίτη. Διοικητική Πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών