Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με '{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2 |Τίτλος υπηρεσίας = Τίτλος υπηρεσίας |χρώμα = background:#C1D8FF; |εικόν...')
 
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|λεζάντα        = λογότυπο
 
|τίτλος          =  
 
|τίτλος          =  
|Από ποιους παρέχεται =  
+
|Από ποιους παρέχεται = Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής
|Σε ποιους παρέχεται =  
+
Παραγωγής
|Νομοθετικό πλαίσιο =    
+
|Σε ποιους παρέχεται = Επιχειρήσεις
 +
|Νομοθετικό πλαίσιο = Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία)
 +
• Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013)
 +
• Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων)
 +
• Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων)
 +
• Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων)
 +
• Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα)
 +
• ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και
 +
διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ) 
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Κόστος σε ευρώ =           
 
|Κόστος σε ευρώ =           
Γραμμή 18: Γραμμή 26:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".
+
Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία)
 +
• Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013)
 +
• Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων)
 +
• Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων)
 +
• Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων)
 +
• Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα)
 +
• ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και
 +
διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Γραμμή 210: Γραμμή 225:
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 +
Υποδοχή αιτήσεων: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της
 +
αρμόδιας Π.Ε. ή ΚΕΠ-ΕΚΕ
 +
Έκδοση δικαιολογητικών: Πυροσβεστική Υπηρεσία (πιστ. Πυροπροστασίας),
 +
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πιστ. Ελληνομάθειας)
 +
Εξέταση δικαιολογητικών: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
 +
Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και
 +
Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
  
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
 
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
 
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.

Αναθεώρηση της 13:57, 18 Μαΐου 2020

Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Από ποιους παρέχεται

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής

Παραγωγής
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και

διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υποδοχή αιτήσεων: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Π.Ε. ή ΚΕΠ-ΕΚΕ Έκδοση δικαιολογητικών: Πυροσβεστική Υπηρεσία (πιστ. Πυροπροστασίας), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πιστ. Ελληνομάθειας) Εξέταση δικαιολογητικών: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.