Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Περιγραφή Υπηρεσίας)
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
 
}}
 
}}
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.
+
Παλαιότερα απαιτούνταν χορήγηση άδειας. Η διαδικασία τροποποιήθηκε σε αναγγελία έναρξης λειτουργίας το 2017, με τον Νόμο 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156), σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με συστάσεις του Οργανισμού.
 +
• Με την τροποποίηση της διαδικασίας σε αναγγελία έναρξης (2017) έγιναν όλες οι απλουστεύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης το κόστος της διαδικασίας (παράβολο) κρίνεται από τον φορέα ως λογικό. Τα
 +
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την άποψη του φορέα
 +
είναι:
 +
o Τροποποίηση ορισμένων περιοριστικών τεχνικών προϋποθέσεων (π.χ. άρση της απαίτησης το κατάστημα να είναι ισόγειο και προσδιορισμός ειδικών προδιαγραφών για τις
 +
περιπτώσεις που δεν είναι ισόγειο)
 +
o κατάργηση της απαίτησης επικύρωσης των ζητούμενων αντιγράφων
 +
o η αποσαφήνιση των προϋποθέσεων λειτουργίας επιχείρησης καθαρά ηλεκτρονικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πώλησης μέσω διαδικτύου) και των υποχρεώσεων που θα πρέπει να ισχύουν στην περίπτωση αυτή.
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Γραμμή 36: Γραμμή 43:
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό  
+
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
 +
 
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===

Αναθεώρηση της 14:02, 18 Μαΐου 2020

Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Από ποιους παρέχεται

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής

Παραγωγής
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και

διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παλαιότερα απαιτούνταν χορήγηση άδειας. Η διαδικασία τροποποιήθηκε σε αναγγελία έναρξης λειτουργίας το 2017, με τον Νόμο 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156), σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με συστάσεις του Οργανισμού. • Με την τροποποίηση της διαδικασίας σε αναγγελία έναρξης (2017) έγιναν όλες οι απλουστεύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης το κόστος της διαδικασίας (παράβολο) κρίνεται από τον φορέα ως λογικό. Τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την άποψη του φορέα είναι: o Τροποποίηση ορισμένων περιοριστικών τεχνικών προϋποθέσεων (π.χ. άρση της απαίτησης το κατάστημα να είναι ισόγειο και προσδιορισμός ειδικών προδιαγραφών για τις περιπτώσεις που δεν είναι ισόγειο) o κατάργηση της απαίτησης επικύρωσης των ζητούμενων αντιγράφων o η αποσαφήνιση των προϋποθέσεων λειτουργίας επιχείρησης καθαρά ηλεκτρονικής εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πώλησης μέσω διαδικτύου) και των υποχρεώσεων που θα πρέπει να ισχύουν στην περίπτωση αυτή.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α 251) (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία) • Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156) (Τροποποίηση Π.Δ. 159/2013) • Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Οδηγία 128/2009 (Χρήση γεωργικών φαρμάκων) • Νόμος 4036/2012 - ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012 (Διάθεση γεωργικών φαρμάκων) • Υ.Α. 124832/2007 (ΦΕΚ Β 2478) (Παράβολα) • ΚΥΑ 307752/18-11-2010 (ΦΕΚ Β 1865) (Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υποδοχή αιτήσεων: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Π.Ε. ή ΚΕΠ-ΕΚΕ Έκδοση δικαιολογητικών: Πυροσβεστική Υπηρεσία (πιστ. Πυροπροστασίας), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πιστ. Ελληνομάθειας) Εξέταση δικαιολογητικών: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Επιτόπιοι (εκ των προτέρων) έλεγχοι: ΔΑΟΚ - Επιτροπή Ελέγχου Όρων και Προϋποθέσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.