Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 194: Γραμμή 194:
  
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες σύνταξης (ΙΚΑ ΕΤΑΜ)]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες σύνταξης (ΙΚΑ ΕΤΑΜ)]]
 +
[[Κατηγορία:Πλήρη λήμματα]]

Τελευταία αναθεώρηση της 14:46, 27 Οκτωβρίου 2020

Απονομή σύνταξης αναπηρίας ΙΚΑ
Από ποιους παρέχεται ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Σε ποιους παρέχεται Ασφαλισμένους ΙΚΑ ΕΤΑΜ με αναπηρία
Νομοθετικό πλαίσιο ΑΝ.1846/51, Ν.1902/90, Ν.3232/04, Ν.3863/10,Ν. 2906/2013, Ν.4336/2015
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με τη διαδικασία αυτή απονέμεται σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

Σχετική Νομοθεσία

ΑΝ. 1864/51, Ν.1902/1990, Ν.3232/04,Ν.3863/10, Ν.2906/13, Ν.4336/15,κ.α.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο τρόπος υποβολής που χρησιμοποιείται είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικός. Στη συνέχεια η πορεία της αίτησης παρακολουθείται από τον αιτούντα με ηλεκτρονικό τρόπο.
Ηλεκτρονική καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ χωρίς τη χρήση έντυπης αίτησης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ηλεκτρονική αίτηση Μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από αιτούντα
3 Αντίγραφο Πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας Κατάθεση από αιτούντα
4 IBAN λογαριασμός Κατάθεση από αιτούντα
5 Δήλωση διακοπής εργοδότη Σ5 Κατάθεση από αιτούντα
6 Ασφαλιστικά βιβλιάρια Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπεραίωσης Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ηλεκτρονική αίτηση Διοικητική πρακτική Ασφαλισμένος Ηλεκτρονικός έως 1 ώρα
2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Γραμ.Συντάξεων Ηλεκτρονικός & χειρωνακτικός 5 λεπτά
3 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση σε εισηγητή απονομών Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Γραμ.Συντάξεων Ηλεκτρονικός 5 λεπτά
4 Διακίνηση για ανακεφαλαίωση Διοικητική πρακτική Εισηγητής Απονομών Συντάξεων Ηλεκτρονικός & χειρωνακτικός 2 λεπτά
5 Αλληλογραφία με άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Ν.3232/2004 Εισηγητής Απονομών Συντάξεων Χειρωνακτικός 5 λεπτά
6 Παραπεμπτικό στον ασφαλισμένο για εξέταση από ΚΕΠΑ Διοικητική πρακτική Εισηγητής Απονομών Συντάξεων Χειρωνακτικός 5 λεπτά
7 Ολοκλήρωση ανακεφαλαίωσης ασφαλιστικού βίου Διοικητική πρακτική Ανακεφαλαιωτής Μητρώου Χειρωνακτικός & ηλεκτρονικός 3 - 6 μήνες
8 Έλεγχος ανακεφαλαίωσης και επιστροφή ενσήμων Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Μητρώου Χειρωνακτικός & ηλεκτρονικός 1 εβδομάδα
9 Εξέταση ασφαλισμένου από ΚΕΠΑ Ν. 3863/2010 ΚΕΠΑ Χειρωνακτικός & ηλεκτρονικός 2 - 6 μήνες
10 Γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας και προσκόμιση γνωμάτευσης Διοικητική πρακτική ΚΕΠΑ - Ασφαλισμένος Χειρωνακτικός έως 1 μήνα
11 Συγκέντρωση αλληλογραφίας και αναζήτηση αυταπάγγελτα δικαιολογητικών Διοικητική πρακτική Εισηγητής Απονομών Συντάξεων Χειρωνακτικός 2 - 4 μήνες
12 Υπολογισμός ασφαλιστικής κλάσης και συντάξιμων αποδοχών Ν. 3029/2002 Εισηγητής Απονομών Συντάξεων Ηλεκτρονικός 10 λεπτά
13 Εισήγηση συνταξιοδοτικής απόφασης ΑΝ.1846/51, Ν.1902/90, Ν.3232/04,Ν.3863/10, Ν. 2906/2013 Εισηγητής Απονομών Συντάξεων Ηλεκτρονικός & χειρωνακτικός 1/2 ώρα
14 Έλεγχος συνταξιοδοτικής απόφασης Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Απονομών Συντάξεων Ηλεκτρονικός & χειρωνακτικός 1/2 ώρα
15 Υπογραφή και οριστικοποίηση συνταξιοδοτικής απόφασης Διοικητική πρακτική Διευθυντής Συντάξεων / Υποκαταστήματος Ηλεκτρονικός & χειρωνακτικός 1/2 ώρα
16 Πίστωση τραπεζικού λογαριασμού Διοικητική πρακτική ΟΠΣ - ΗΔΙΚΑ - ΔΙΑΣ Ηλεκτρονικός 5 λεπτά
17 Κοινοποίηση απόφασης στο συνταξιούχο Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Πληρωμών Συντάξεων Ηλεκτρονικός & χειρωνακτικός 5 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, κτλ.