Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αρχείο Εσόδων -Εξόδων (Δήμοι)"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Αρχείο Εσόδων -Εξόδων
 
  
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]
 
[[Κατηγορία:Τμήμα Ταμείου (Δήμοι)]]

Αναθεώρηση της 13:06, 18 Οκτωβρίου 2017


Αρχείο Εσόδων -Εξόδων (Δήμοι)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να διασφαλίσει τον τρόπο εφαρμογής των καθορισμένων δραστηριοτήτων του αρχείου του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία Ταμείου με αντικειμενικό στόχο την αρχειοθέτηση και τήρηση του αρχείου της γραμματείας του Τμήματος Ταμείου, του αρχείου της Κεντρικής Διαχείρισης του Τμήματος Ταμείου, τα μηχανογραφημένα διπλότυπα είσπραξης και τα μπλοκ-διπλότυπα είσπραξης  καθώς και το αρχείο αυτών από το έτος 1996 εως και σήμερα,τους διακανονισμούς με τους εκάστοτε ρυθμιστικούς νόμους και το αρχείο όλων των εξοφλημένων ΧΕΠ Προμηθευτών και Μισθοδοσίας από το 1996 μέχρι σήμερα.

Σχετική Νομοθεσία

5.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.1.1 Β.Δ της17/5-15/6 1959.

5.1.2 ΚΕΔΕ ΝΔ 356/1974

5.1.3 Ν.3463/2006

5.1.4 Ν.4152/2013

5.1.5 N. 2472/1997

5.1.6 και κάθε πρόσφατη Νομοθετική αλλαγή για ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσεων

Τρόπος διεκπεραίωσης

3.2.1. Παραλαβή των εγγράφων του ΤΤ, για μηνιαία  αριθμητική τακτοποίηση

στο αρχείο του Δήμου.

3.2.2. Παραλαβή των εγγράφων και παραστατικών από τον ΥΥΔ Διαδικασίας

Ημερήσιων Τακτοποιητέων Εισπράξεων, για μηνιαία αριθμητική τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.3.  Παραλαβή και έλεγχος των μηχανογραφημένων διπλότυπων είσπραξης από τους επιμελητές εισπράκτορες, για μηνιαία αριθμητική  χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.4.  Παραλαβή και έλεγχος των μπλοκ-διπλότυπων είσπραξης από τους  επιμελητές εισπράκτορες, για μηνιαία αριθμητική χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.5.  Παραλαβή των διακανονισμών από τους εισπράκτορες επιμελητές που γίνονται σύμφωνα με τον Ν.2648/98 και τους εκάστοτε ρυθμιστικούς νόμους, για μηνιαία αριθμητική χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.6.  Παραλαβή και ο έλεγχος των δελτίων κατάθεσης τακτοποιητέων εισπράξεων από τους εξωτερικούς εισπράκτορες, για μηνιαία αριθμητική χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.7.  Παραλαβή των εξοφλημένων Χ.Ε.Π, Προμηθευτών, για μηνιαία αριθμητική             χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.8.  Παραλαβή των εξοφλημένων Χ.Ε.Π, Μισθοδοσίας, για μηνιαία αριθμητική             χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

3.2.9.  Παραλαβή των εξοφλημένων Χ.Ε.Π, απόδοσης Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων, για μηνιαία αριθμητική χωροθέτηση προς τακτοποίηση στο αρχείο του Δήμου.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έλεγχος και θεώρηση διπλοτύπων είσπραξης.Παραλαβή των

μπλόκ διπλοτύπων είσπραξης τα αριθμεί και τα παραδίδει στους

           Επιμελητές Είσπραξης

Αποστολή στις Υπηρεσίες εκτός Δημαρχιακού

Μεγάρου, βεβαιωτικών           σημειωμάτων στα οποία αναγράφεται το αντίστοιχο  γραμμάτιο είσπραξης.

Τηρείται το

βιβλίο χρεοπιστώσεως διπλοτύπων εισπράξεων και βεβαιωτικών

           σημειωμάτων τα οποία διατίθενται  στους επιμελητές εισπράξεων, καθώς και στους             Επιμελητές Εισπράκτορες των εξωτερικών Υπηρεσιών

Μεριμνά για την συγκέντρωση και ταξινόμηση

των διπλότυπων είσπραξης , τα οποία

            είναι απαραίτητα για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα άλλα

             απολογιστικά στοιχεία.

2 Αρχειοθέτηση εγγράφωνΠαραλαβή των

εγγράφων του ΤΤ, για ταξινόμηση και μηνιαία αριθμητική

           χωροθέτηση στο αρχείο του ΔΘ.

3 Αρχειοθέτηση

Χρηματικών ΕνταλμάτωνΠαραλαβή των εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων και          αρχειοθέτηση τους στις εξής

           αντίστοιχες κατηγορίες:

           1) Εξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα Μισθοδοσίας.

           2) Εξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα Προμηθευτών.

           3) Εξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων.

4 Αρχειοθέτηση Οικονομικών Πινάκων και Βιβλίων

Παραλαβή, και αρχειοθέτηση των παρακάτω οικονομικών  πινάκων

           και βιβλίων οικονομικών στοιχείων από το 1996 μέχρι και σήμερα. Οι

           κατηγορίες τους είναι:

            1) Απολογιστικοί Πίνακες.

            2) Βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών.

            3) Καθημερινό Εισπράξεων.

            4) Καθολικό Εσόδων.

            5) Καθολικό Εξόδων.

            6) Καθημερινό Πληρωμών.

            7) Καθημερινό Κρατήσεων.

            8) Βιβλίο Τριπλότυπων Αποδεικτικών Εισπρακτέων Εσόδων.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Υπηρεσίες Δήμου Θεσσαλονίκης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ελεγκτικό Συνέδριο, Ορκωτοί Λογιστές.

Μητρώα που τηρούνται

Αρχειοθέτηση Οικονομικών Πινάκων και Βιβλίων

1) Απολογιστικοί Πίνακες.

            2) Βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών.

            3) Καθημερινό Εισπράξεων.

            4) Καθολικό Εσόδων.

            5) Καθολικό Εξόδων.

            6) Καθημερινό Πληρωμών.

            7) Καθημερινό Κρατήσεων.

            8) Βιβλίο Τριπλότυπων Αποδεικτικών Εισπρακτέων Εσόδων.