Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 17:10, 13 Φεβρουαρίου 2020 από τον A.Vougioukli (Συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων
Από ποιους παρέχεται Δ.Ο.Υ.
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Α.1329/22.08.19 (ΦΕΚ 3367/τ.Β΄/30.08.19)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Α.Α.Δ.Ε.

Περιγραφή Υπηρεσία

Έκδοση Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων. Πρόκειται για την δυνατότητα απόκτησης της συγκεκριμένης Βεβαίωσης από τους οφειλέτες, στους οποίους έχουν επιβληθεί - από την αρμόδια υπηρεσία Είσπραξης της Α.Α.Δ.Ε. - κατασχέσεις εις χείρας Τρίτων (π.χ. σε Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικούς Φορείς, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα κ.α.), για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, τις οποίες όμως έχουν, προηγουμένως, ρυθμίσει με τα άρθρα 98 -109 του ν.4611/19. Προϋπόθεση αποτελεί να μην περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατασχέσεις, άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές. Με την συγκεκριμένη Βεβαίωση, αναστέλλεται η κατάσχεση για το διάστημα που τηρείται η ρύθμιση του ν.4611/19 και μέχρι εξοφλήσεως του κατασχετηρίου.

Σχετική Νομοθεσία

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-09/a1329_2019fek.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Απαιτείται ο αιτών εφόσον είναι Φ.Π. να έχει την Αστυνομική του Ταυτότητα, ενώ αν πρόκειται για Ν.Π. να είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Υποβολή αίτησης από Φ.Π. ή Ν.Π. στο τμήμα του Δικαστικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Ύπαρξη ρυθμισμένων οφειλών με το άρθρο 98 του ν.4611/2019 Είχε διατεθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 7/10/2019
3 Να μην περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατασχέσεις, άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται

με τις διατάξεις αυτές

Έλεγχος από το τμήμα του Δικαστικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Περιγραφή Εμπλεκόμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Αποδέσμευσης των Κατασχέσεων του αιτούντα στο τμήμα του Δικαστικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά Υποβολή αίτησης χορήγησης "Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα χέρια Τρίτων" για ληξιπρόθεσμες οφειλές, τις οποίες όμως έχει - προηγουμένως - ρυθμίσει με τα άρθρα 98 -109 του ν.4611/19. Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Δικαστικού 5 λεπτά
2 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένων Καταχώριση της αίτησης ως εισερχόμενο έγγραφο και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένων Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Γραμματείας και Πρωτοκόλλου 5 λεπτά
3 Έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης Βεβαίωσης Έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης της "Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων" σύμφωνα με την Α.1329/22.08.19 (ΦΕΚ 3367/τ.Β΄/30.08.19) Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Δικαστικού 1 μέρα
4 Έκδοση Βεβαίωσης Έγκριση της αίτησης και έκδοση της "Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων". Εκδίδεται από μία για κάθε Τρίτο Υπόχρεο (π.χ. Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικοί Φορείς, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα κ.α.), η οποία περιλαμβάνει τον Αριθμό "Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου" (ΤΟΚ) προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του Τρίτου Υπόχρεου. Παραλαβή από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Δικαστικού 1 μέρα
5 Απόρριψη της αίτησης Απόρριψη της αίτησης για έκδοση "Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων" και σύνταξη απορριπτικής απόφασης. Αρμόδιος υπάλληλος τμήματος Δικαστικού 1 μέρα
6 Γνωστοποίηση στους Τρίτους Γνωστοποίηση της κάθε Βεβαίωσης από τον οφειλέτη, σε κάθε έναν Τρίτο Υπόχρεο αντίστοιχα, εντός ενός μηνός από την έκδοσή της, με κάθε πρόσφορο μέσο το Φ.Π. ή Ν.Π.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.