Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Ο A.Vougioukli μετακίνησε τη σελίδα Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων στην [[Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών...)
(Καμία διαφορά)

Αναθεώρηση της 19:24, 21 Ιανουαρίου 2020

Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά
Από ποιους παρέχεται Από τα ηλεκτρονικά συστήματα aade.gr και gsis.gr
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Α.1329/22.08.19 (ΦΕΚ 3367/τ.Β΄/30.08.19
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Άμεσα
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Α.Α.Δ.Ε.

Περιγραφή Υπηρεσία

Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων. Πρόκειται για την δυνατότητα απόκτησης της συγκεκριμένης Βεβαίωσης από τους οφειλέτες, στους οποίους έχουν επιβληθεί - από την αρμόδια υπηρεσία Είσπραξης της Α.Α.Δ.Ε. - κατασχέσεις εις χείρας Τρίτων (π.χ. σε Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικούς Φορείς, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα κ.α.), για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, τις οποίες όμως έχουν, προηγουμένως, ρυθμίσει με τα άρθρα 98 -109 του ν.4611/19. Προϋπόθεση αποτελεί να μην περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατασχέσεις, άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές. Με την συγκεκριμένη Βεβαίωση, απενεργοποιείται η κατάσχεση για το διάστημα που τηρείται η ρύθμιση του ν.4611/19 και μέχρι εξοφλήσεως του κατασχετηρίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό προς εμφάνιση. Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να γνωρίζει τους κωδικούς του με τους οποίου έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του TAXISNET.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ύπαρξη κωδικών (username και password) για το Φ.Π. ή Ν.Π. Καταχώριση στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής από τον αιτούντα
2 Ύπαρξη ρυθμισμένων οφειλών με το άρθρο 98 του ν.4611/2019 Είχε διατεθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 7/10/2019
3 Ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή της aade.gr Αποδοχή από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε.

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έναρξη διαδικασίας με εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε../www.aade.gr/"Μενού"/"Δημόσιες Κληρώσεις"/"Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί"/"είσοδος στην εφαρμογή"/ αυτόματη μεταφορά στην εφαρμογή TAXISNET (https://ww1.gsis.gr)/καταχώριση των προσωπικών κωδικών του TAXISNET (username και password)/"Προσωποποιημένες Ειδοποιήσεις"/ "Ενημερώσεις"/ "είσοδος"/ επιλογή "Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδέσμευσης (Άρθρο 104 περ. γ' του ν.4611/2019)"/ επιλογή "Εκτύπωση"/ εκτυπώνεται η αντίστοιχη Βεβαίωση ή Απορρίπτεται η αίτηση με την αιτιολογία "Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση Βεβαίωσης Αποδέσμευσης για το ΑΦΜ ......." το Φ.Π. ή Ν.Π. 5 λεπτά
2 Εκτύπωση "Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων" από μία για κάθε Τρίτο Υπόχρεο (π.χ. Πιστωτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικοί Φορείς, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα κ.α.), όπου κάθε μία περιλαμβάνει τον Αριθμό "Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου" (ΤΟΚ) προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του Τρίτου Υπόχρεου το Φ.Π. ή Ν.Π. 1 λεπτό
3 Γνωστοποίηση της κάθε Βεβαίωσης, σε κάθε έναν Τρίτο Υπόχρεο αντίστοιχα, εντός ενός μηνός από την έκδοσή της, με κάθε πρόσφορο μέσο το Φ.Π. ή Ν.Π.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.