Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Βεβαίωση Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδών"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διασφαλίσει τη σειρά των απαραίτητων βημάτων για τη χ...')
 
μ (Μητρώα που τηρούνται)
 
(5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διασφαλίσει τη σειρά των απαραίτητων βημάτων για τη χορήγηση βεβαιώσεων περί της ονοματοθεσίας των οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης και της αρίθμησής τους, που ζητούνται για κάθε νόμιμη χρήση.
+
{{Πλαίσιο πληροφοριών μονάρχη2
 +
|Από ποιους παρέχεται =Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 
 +
|Σε ποιους παρέχεται =Πολίτες / Φορείς
 +
|Αρμόδια αρχή =Δήμος
 +
}}
  
Οι βεβαιώσεις αυτές ζητούνται από ιδιώτες και φορείς σε περίπτωση ασυμφωνίας στα στοιχεία που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι (οικοδομικές άδειες, τίτλους) ή σε περιπτώσεις αλλαγής της ονομασίας της οδού.
+
== Περιγραφή Υπηρεσίας ==
 +
Η χορήγηση βεβαιώσεων περί της ονοματοθεσίας των οδών του Δήμου και της αρίθμησής τους, που ζητούνται για κάθε νόμιμη χρήση από ιδιώτες και φορείς σε περίπτωση ασυμφωνίας στα στοιχεία που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι (οικοδομικές άδειες, τίτλους) ή σε περιπτώσεις αλλαγής της ονομασίας της οδού.
 +
 
 +
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 +
* Ν. 2690/1999 ([https://diadikasies.gr/images/4/43/%CE%A6%CE%95%CE%9A.45.%CF%84.%CE%91.09.03.1999.pdf ΦΕΚ Α΄ 45 /9-3-1999]) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
 +
* παρ. 5.1.2  άρθρου 8 «Ονομασία και μετονομασία οικισμών, συνοικιών, οδών και πλατειών» και παρ. 14 άρθρου 75 "Αρμοδιότητες" Ν. 3463/2006 ([https://diadikasies.gr/images/5/57/%CE%A6%CE%95%CE%9A.114_8.6.2006.pdf ΦΕΚ Α΄ 114 /08-06-2006]) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 "Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων"  ([https://diadikasies.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%9D3852-2010.pdf ΦΕΚ 87 Β / 07.06.2010]) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 +
* Ν.  3584/2007 ([https://diadikasies.gr/images/0/0a/%CE%A6%CE%95%CE%9A.%CE%91.143_28.6.2007.pdf ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007]) Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και  κοινοτικών υπαλλήλων  
 +
* Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Θ. ([https://diadikasies.gr/images/2/2c/%CE%A6%CE%95%CE%9A.3360.%CE%92_17.12.2012_.pdf ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012] και [https://diadikasies.gr/images/0/0a/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013])
 +
 
 +
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 +
Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά
 +
 
 +
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 +
Αίτηση (αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου)
 +
 
 +
Έντυπο Βεβαίωσης Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδού
 +
 
 +
==Δικαιολογητικά==
 +
Διαζευκτικά
 +
 
 +
1. Στέλεχος και Τοπογραφικό Διάγραμμα της Οικοδομικής Άδειας
 +
 
 +
2. Έντυπο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) με απόσπασμα αεροφωτογραφίας
 +
 
 +
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Σκαρίφημα υπογεγραμμένο από Μηχανικό   
 +
* Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εντός ειδικής Ζώνης δύναται να μην συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρά μόνο να αναφέρεται στην αίτηση ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) και ο αριθμός του οικοπέδου
 +
 
 +
==Διαδικασία==
 +
{| class="wikitable"
 +
!Α/Α
 +
!Βήμα Διαδικασίας
 +
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 +
!Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
 +
!Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
 +
|-
 +
|1
 +
|Παραλαβή αιτήματος - πρωτοκόλληση
 +
|
 +
|Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
 +
|1 ημέρα
 +
|-
 +
|2
 +
|Προέλεγχος αιτήματος
 +
|
 +
|Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού
 +
|1 ημέρα
 +
|-
 +
|3
 +
|Έρευνα Αρχείου Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης
 +
|
 +
|Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού
 +
|1 ημέρα
 +
|-
 +
|4
 +
|Αυτοψία
 +
|
 +
|Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού
 +
|2 ημέρες
 +
|-
 +
|5
 +
|Χορήγηση Βεβαίωσης
 +
|
 +
|Προϊστάμενος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού
 +
|1 ημέρα
 +
|-
 +
|}
 +
==Μητρώα που τηρούνται==
 +
Τηρείται χειρόγραφο αρχείο θεματικό και αριθμητικό (ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος) (ΦΕΑ)
 +
 
 +
Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος)
 +
 
 +
[[Κατηγορία:...]]
 +
[[Κατηγορία:...]]

Τελευταία αναθεώρηση της 20:18, 7 Μαΐου 2019

Βεβαίωση Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδών
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες / Φορείς
Αρμόδια αρχή Δήμος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η χορήγηση βεβαιώσεων περί της ονοματοθεσίας των οδών του Δήμου και της αρίθμησής τους, που ζητούνται για κάθε νόμιμη χρήση από ιδιώτες και φορείς σε περίπτωση ασυμφωνίας στα στοιχεία που κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι (οικοδομικές άδειες, τίτλους) ή σε περιπτώσεις αλλαγής της ονομασίας της οδού.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45 /9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
  • παρ. 5.1.2 άρθρου 8 «Ονομασία και μετονομασία οικισμών, συνοικιών, οδών και πλατειών» και παρ. 14 άρθρου 75 "Αρμοδιότητες" Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114 /08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 "Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων" (ΦΕΚ 87 Β / 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007) Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων  
  • Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Θ. (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση (αναρτημένη στον ιστότοπο του Δήμου)

Έντυπο Βεβαίωσης Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Οδού

Δικαιολογητικά

Διαζευκτικά

1. Στέλεχος και Τοπογραφικό Διάγραμμα της Οικοδομικής Άδειας

2. Έντυπο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) με απόσπασμα αεροφωτογραφίας

3. Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Σκαρίφημα υπογεγραμμένο από Μηχανικό  

  • Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εντός ειδικής Ζώνης δύναται να μην συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρά μόνο να αναφέρεται στην αίτηση ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) και ο αριθμός του οικοπέδου

Διαδικασία

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή αιτήματος - πρωτοκόλληση Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 1 ημέρα
2 Προέλεγχος αιτήματος Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 1 ημέρα
3 Έρευνα Αρχείου Ονοματοθεσίας και Αρίθμησης Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 1 ημέρα
4 Αυτοψία Υπάλληλος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 2 ημέρες
5 Χορήγηση Βεβαίωσης Προϊστάμενος Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού 1 ημέρα

Μητρώα που τηρούνται

Τηρείται χειρόγραφο αρχείο θεματικό και αριθμητικό (ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος) (ΦΕΑ)

Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (ανά αριθμό πρωτοκόλλου και έτος)