Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 14: Γραμμή 14:
 
|Σημειώσεις :   
 
|Σημειώσεις :   
 
}}
 
}}
==[[Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού.pdf|Περιγραφή]] Υπηρεσίας==
+
==Περιγραφή Υπηρεσίας==
 
Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού για την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους  των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών του.
 
Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού για την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους  των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών του.
  
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
  
 
* [https://wiki.ellak.gr/images/2/28/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91_112.pdf ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012)]  
 
* [https://wiki.ellak.gr/images/2/28/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91_112.pdf ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012)]  
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG8QnJNO7-8Dy-bYE4LkJkTT1FtR9vTVRSBr2iZwkid2 Αριθμ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 24Β/2013)] όπως τροποποιήθηκε με[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc2wermRlNzBjnwcKLN25QPztn_3EUgLP7d0aBB9yuuj  Αριθ. Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 1024Β/2013)]
+
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG8QnJNO7-8Dy-bYE4LkJkTT1FtR9vTVRSBr2iZwkid2 Αριθμ. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 24Β/2013)] όπως τροποποιήθηκε με [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc2wermRlNzBjnwcKLN25QPztn_3EUgLP7d0aBB9yuuj  Αριθ. Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 1024Β/2013)]
 
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDt7ZQLxQ9p9bUkBE1hgIjDVEo2wgjCdmJTGlIx6Liaa Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013)]
 
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDt7ZQLxQ9p9bUkBE1hgIjDVEo2wgjCdmJTGlIx6Liaa Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013)]
  
Γραμμή 50: Γραμμή 50:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|<span lang="EN-US">Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών</span>
+
|Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών
  
<span lang="EN-US">(Για </span>τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).
+
(Για<span lang="EN-US"> </span>τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|Κατάθεση από τον Αιτούντα
 
|-
 
|-
Γραμμή 144: Γραμμή 144:
 
  |-
 
  |-
 
   |3
 
   |3
   |Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Υδραυλικών και <nowiki> </nowiki> Θερμικών Εγκαταστάσεων»
+
   |Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων»
 
   
 
   
 
  |-
 
  |-
 
   |4
 
   |4
   |Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. <nowiki> </nowiki> 1346/83 ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού»
+
   |Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού»
 
   
 
   
 
  |-
 
  |-
 
   |5
 
   |5
   |Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και <nowiki> </nowiki> Ψυκτικών Εγκαταστάσεων»
+
   |Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων»
 
   
 
   
 
  |-
 
  |-

Αναθεώρηση της 12:43, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)

ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012)
Κόστος σε ευρώ 15 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού για την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους  των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών του.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαίωση αναγγελίας

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

(Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Παράβολα 15 € (δυνάμει της ΚΥΑ  Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς) Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου (Εφόσον υπάρχει τέτοια) Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
4 Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ΠΔ 112 (ΦΕΚ197/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών

1. ΕΠΑΣ ειδικότητας: Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων  και  Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης,
  Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
2. Πιστοποιητικού επιπέδου 1 των ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, 
  Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης−Απόχέτευσης.
3. Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4. Πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, με ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α΄
5. Τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α΄

1 Κάτοχοι πτυχίουΤ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων»
2 Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. B΄ κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού»
3 Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων»
4 Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού»
5 Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων»
6 Κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας «Τεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων»
7 Κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Β.Δ. 3/52 και του Ν.Δ. 212/69 (κατώτερες) ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού»

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας ενός (1) μηνός από την  περιέλευση  του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει  την  εκδίδουσα  την  τελική  πράξη  υπηρεσία).  Εάν  η  αρμόδια  υπηρεσία  διαπιστώσει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι νόμιμες  προϋποθέσεις,  με  απόφασή  της  απαγορεύει  στον  ενδιαφερόμενο  την  άσκηση  μέρους  ή  του  συνόλου  των  ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς  δεκτή  και  ότι  η  αναγγελία  έχει  εγκριθεί,  σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  14  του  Ν.3844/2010  (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.