Βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση γνησίου υπογραφής
Από ποιους παρέχεται Οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 2690/1999
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Άμεσα
Κόστος σε ευρώ Μηδέν

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 2690/1999 (γνωστού και ως Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) ή στα ΚΕΠ.

Σχετική Νομοθεσία

  • Νόμος 2690/1999, άρθρο 11 και άρθρο 3
  • Νόμος 3345/2005, άρθρο 16
  • Νόμος 3448/2006, άρθρο 17
  • Διατύπωση Γνώμης Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΣΔΔΑ, Αριθμ. 1311 / 11.9.2003

Αρχείο:Γνησιο υπογραφης FAQ.pdf - κείμενο συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων βάση επίσημων διευκρινιστικών εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο πολίτης προσέρχεται στην Υπηρεσία που θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής ή στα ΚΕΠ με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό ή το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο ασθενείας του (ή με διαβατήριο για τους πολίτες της ΕΕ ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών). Υπογράφει μπροστά στον υπάλληλο (καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες δεν έχουν αρχείο με δείγματα υπογραφών) το έγγραφο που εμπεριέχει τη δήλωση βουλήσεως (εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κλπ). Ο υπάλληλος προβαίνει στην απαραίτητη επισημείωση του εγγράφου σύμφωνα με τα όσο προβλέπονται για τη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (στρόγγυλη σφραγίδα, ημερομηνία, στοιχεία του πολίτη, στοιχεία του υπαλλήλου, υπογραφή του υπαλλήλου) και στη συνέχεια επιστρέφει το έγγραφο στον πολίτη.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Ο πολίτης δεν χρειάζεται να υποβάλλει αίτηση ή κάποιο άλλο έντυπο

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

  • Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

  • Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


Μητρώα που τηρούνται

Κάποιες υπηρεσίες μπορεί να τηρούν βιβλίο με δείγματα υπογραφών των πολιτών που προσήλθαν για το γνήσιο της υπογραφής.

Δείτε ακόμα