Γνωμοδότηση για την Επιδότηση της Αμοιβής των Μηχανικών για Αγροτικές Κατασκευές

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 19:18, 23 Οκτωβρίου 2017 από τον Sotkil (Συζήτηση | συνεισφορές) (Αντικατάσταση κειμένου - «Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.» σε «»)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωμοδότηση για την Επιδότηση της Αμοιβής των Μηχανικών για Αγροτικές Κατασκευές
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Όταν Αγρότες, Νέοι αγρότες, Νεοεισερχόμενοι Νέοι Αγρότες και Εργάτες γης κατασκευάζουν αγροτικές κατασκευές (Αποθήκες, Στάβλους, Υπόστεγα και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις) ή την πρώτη κατοικία τους, εντός των ορίων αγροτικών περιοχών, δικαιούνται επιδότηση της αμοιβής των μηχανικών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και της επίβλεψης των κατασκευών αυτών.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 70% της αμοιβής των μηχανικών, για τους αγρότες ηλικίας έως 40 ετών και στο 50% για τους άνω των 40 ετών.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ο Νόμος 2520/97 (ΦΕΚ 173Α΄/97) «Μέτρα για τους νέους Αγρότες και άλλες διατάξεις» και
  • Η με αριθμ. 31958/5542 /24.10.06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1615Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών».

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπα της Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν, για να τους χορηγηθεί Γνωμοδότηση-Έγκριση για ένταξη στο μέτρο της Επιδότησης της Αμοιβής Μηχανικού, οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.