Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, πετρελαιοειδών κλπ"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 231: Γραμμή 231:
 
*Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)  
 
*Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)  
 
*ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)  
 
*ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)  
[[Κατηγορία:Ανάπτυξης (Διεύθυνση)]]
 
 
[[Κατηγορία:Εντολές ελέγχων περιφέρειας]]
 
[[Κατηγορία:Εντολές ελέγχων περιφέρειας]]
 
[[Κατηγορία:Διαδικασίες της Περιφέρειας]]
 
[[Κατηγορία:Διαδικασίες της Περιφέρειας]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Υπηρεσίες εταιρειών (περιφέρεια)]]

Αναθεώρηση της 06:44, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Περιγραφή Υπηρεσίας

Από που παρέχεται Σε ποιους παρέχεται Κόστος Χρόνος υλοποίησης Τηλέφωνα
Κατά τόπους περιφέρειες Επιχειρήσεις Αξία δείγματος προϊόντος 2 μήνες τουλάχιστον

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πρωτόκολλο συνεργασίας με χημικές υπηρεσίες
2 Εντολή ελέγχου από την υπηρεσία προς τους ελεγκτές
3 Πρωτόκολλα δειγματοληψίας
4 Καρτελάκια δειγμάτων

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός/ έντυπο που χρησιμοποιείται Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου οίκοθεν Αρμόδιος υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 5 -10 λεπτά
2 Έκδοση εντολής ελέγχου Αρμόδιος υπάλληλος Αιτιολόγηση Πρόγραμμα ΟΠΣΠΑ Εντός 10 λεπτών
3 Υπογραφή εντολή ελέγχου Προϊστάμενος διεύθυνσης Χειρωνακτικός 1- 2 λεπτά
4 Παράδοση εντολής σε ελεγκτές υπαλλήλους Αρμόδιος υπάλληλος Αναγραφόμενα στοιχεία Χειρωνακτικός Αμέσως
5 Μετάβαση σε χώρο δειγματοληψίας Ελεγκτές υπάλληλοι Επιλογή δείγματος Αναλόγως απόστασης
6 Διενέργεια δειγματοληψίας Ελεγκτές υπάλληλοι Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός 30 - 60 λεπτά αναλόγως δειγμάτων
7 Συμπλήρωση πρωτοκόλλου Ελεγκτές υπάλληλοι Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/Πρωτόκολλα δειγματοληψίας 5 -10 λεπτά
8 Υπογραφή πρωτοκόλλου και καρτελακίων Ελεγκτές υπάλληλοι / Υπεύθυνος δείγματος Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/Πρωτόκολλα δειγματοληψίας, καρτελάκια δειγμάτων 1 - 2 λεπτά
9 Ενημέρωση βιβλίου δειγματοληψίας Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/ Βιβλίο δειγματοληψίας 10 - 20 λεπτά
10 Καταχώριση δειγματοληψίας Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων 30 - 60 λεπτά
11 Σύνταξη διαβιβαστικών προς Χημική υπηρεσία Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/Διαβιβαστικό έγγραφο 30- 60 λεπτά
12 Σύνταξη αποσπασμάτων πρωτοκόλλου Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων, απόκρυψη στοιχείων δειγματισθέντος Χειρωνακτικός/ Απόσπασμα πρωτοκόλλου 30 - 60 λεπτά
13 Υπογραφή διαβιβαστικών -αποσπασμάτων Προϊστάμενος διεύθυνσης Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/ Διαβιβαστικό έγγραφο, απόσπασμα πρωτοκόλλου 5 - 10 λεπτά
14 Συσκευασία δειγμάτων Αρμόδιος υπάλληλος Ανωνυμία δείγματος Υλικά συσκευασίας 1 με 2 ώρες αναλόγως αριθμού δειγμάτων
15 Αποστολή προς χημική υπηρεσία Αρμόδιος υπάλληλος Σωστή συσκευασία για προστασία δείγματος Χειρωνακτικός Αναλόγως απόστασης
16 Απάντηση χημικής υπηρεσίας Χημική υπηρεσία Αποτέλεσμα 20 - 60 ημέρες
17 Καταχώριση αποτελεσμάτων Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό (εκτός νομίμων ορίων) ακολουθεί διαδικασία επιβολής προστίμου Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός & ηλεκτρονικός/ Βιβλίο δειγματοληψίας 30 - 60 λεπτά
18 Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων Χειρωνακτικός/ Διαβιβαστικό έγγραφο 20 - 30 λεπτά
19 Αποστολή ενημερωτικών εγγράφων Αρμόδιος υπάλληλος Ορθότητα στοιχείων
20 Αρχειοθέτηση Αρμόδιος υπάλληλος 5 λεπτά

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013)
  • ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)