Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Διαδικασία πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού για τα Π.Α.γ.Ο."

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
|Από ποιους παρέχεται =από Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών   
 
|Από ποιους παρέχεται =από Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών   
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής  
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής  
|Νομοθετικό πλαίσιο =    άρθρο 49 Π.Δ. 104/2014, άρθρο 70 Π.Δ. 4/2018, Οργανωτικό Πλαίσιο για τα Π.Α.γ.Ο.
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    άρθρο 49 Π.Δ. 104/2014, άρθρο 70 Π.Δ. 4/2018, Οργανωτικό Πλαίσιο για τα Π.Α.γ.Ο.(Φ.Ε.Κ. 1774 17-06-2016 τ. Β΄.pdf)
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Κόστος σε ευρώ =  0         
 
|Κόστος σε ευρώ =  0         
Γραμμή 194: Γραμμή 194:
  
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
[[Κατηγορία:Προσλήψεις]]
 
[[Κατηγορία:Προσλήψεις (ΟΤΑ)|Προσλήψεις]]
 
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται τροποποίηση συνδέσμου νόμου]]
 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 +
[[Κατηγορία:Προσλήψεις]]
 +
[[Κατηγορία:Προσλήψεις (ΟΤΑ)]]

Αναθεώρηση της 16:12, 4 Φεβρουαρίου 2020

Διαδικασία πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού για τα Π.Α.γ.Ο.
Από ποιους παρέχεται από Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών
Σε ποιους παρέχεται Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
Νομοθετικό πλαίσιο άρθρο 49 Π.Δ. 104/2014, άρθρο 70 Π.Δ. 4/2018, Οργανωτικό Πλαίσιο για τα Π.Α.γ.Ο.(Φ.Ε.Κ. 1774 17-06-2016 τ. Β΄.pdf)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται να προσληφθεί στα προγράμματα "άθληση για όλους" της Γ.Γ.Α., σε Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, υποβάλει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που ζητούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης του φορέα, στο χώρο που ορίζει η ανακοίνωση πρόσληψης (συνήθως τα γραφεία του φορέα). Οι αιτήσεις εξετάζονται από ορισμένη τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Οργανωτικό Πλαίσιο των Προγραμμάτων "άθληση για όλους" της Γ.Γ.Α.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 49, Π.Δ. 104/2014

Αρχείο:Άρθρο 49 Π.Δ. 104 2014.pdf

Άρθρο 70, Π.Δ. 4/2018

Αρχείο:Άρθρο 70 Π.Δ. 4 2018.pdf

Οργανωτικό Πλαίσιο για τα Π.Α.γ.Ο.

Αρχείο:Φ.Ε.Κ. 177417-06-2016 τ. Β΄.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση δικαιολογητικών στον αρμόδιο φορέα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη αίτηση υποψήφιου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπη Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο πτυχίου,& ειδικότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφο μεταπτυχιακού & διδακτορικού

διπλώματος (αν υπάρχουν)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υ/Δ του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Βεβαίωση Δήμου περί μόνιμης κατοικίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Έγγραφα για ιδιότητα πολυτέκνου ή γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή ή αποστολή αίτησης με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά στο φορέα σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης πρόσληψης. Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες.

Ανακοίνωση πρόσληψης Yπάλληλος Τμήματος 10 ημέρες
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Διοικητική πρακτική Yπάλληλος Τμήματος 0,2΄΄
3 κατάρτιση πίνακα με τα απαιτούμενα προσόντα του Υποψήφιου Π.Φ.Α. Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος μ. χρόνος: 0,5΄ανά αίτηση
4 Σύσταση της ορισμένης με απόφ. Δ.Σ. του φορέα τριμελούς επιτροπής, η οποία κάνει αξιολόγηση & μοριοδότηση των υποψηφίων η οποία γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α. για τα Π.Α.γ.Ο Διοικητική πρακτική Ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων
5 Έκδοση προσωρινού πρωτοκόλλου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος
5 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων στη διαδικτυακή πύλη και στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα. Ακολουθεί 10/ήμερο ως περίοδος ενστάσεων Διοικητική πρακτική σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης Υπάλληλος Τμήματος 3΄/Ακολουθεί 10/ήμερη περίοδος ενστάσεων
6 Αξιολόγηση των πιθανών ενστάσεων και απάντηση εγγράφως στους υποψήφιους που κατέθεσαν ένσταση από την ορισμένης με απόφ. Δ.Σ. του φορέα τριμελή επιτροπή. Διοικητική πρακτική Ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξαρτάται από τον αριθμό και το περιεχόμενο των ενστάσεων
7 Έκδοση σχετικών αποφάσεων από το Δ.Σ. του φορέα Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος 1 ημέρα
8 Έκδοση τελικού πρωτοκόλλου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης Διοικητική πρακτική σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης Υπάλληλος Τμήματος
9 Ανάρτηση τελικών πινάκων επιτυχόντων στη διαδικτυακή πύλη και στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος
10 Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης από τον υποψήφιο, ο ίδιος υποχρεούται να υποβάλει στον φορέα Υ/Δ του Ν. 1599/86 οικειοθελούς αποχώρησης Διοικητική πρακτική σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης Υπάλληλος Τμήματος όσο πιο άμεσα γίνεται
11 Πρωτοκόλληση της/των Υ/Δ του Ν. 1599/86 οικειοθελούς αποχώρησης Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος 0,2΄΄ / ανά Υ/Δ
12 Σε αυτή την περίπτωση μη αποδοχής κάποιου ή κάποιων υποψηφίων συνέρχεται εκ νέου η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης και εκδίδονται αποφάσεις όπου γίνεται αποδοχή της/των οικειοθελών αποχωρήσεων και αντικατάστασή τους από τον/τους επόμενους σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες αξιολόγησης. Διοικητική πρακτική Ορισμένη με απόφ. Δ.Σ. του φορέα Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξαρτάται τον αρ. των οικειοθελών αποχωρήσεων
13 Σύνταξη συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία απασχόληση Διοικητική πρακτική Υπάλληλος Τμήματος 5΄-7΄ ανά σύμβαση
14 Υπογραφή συμβάσεων από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τον εργαζόμενο Διοικητική πρακτική Νόμιμος εκπρόσωπος φορέα & εργαζόμενος 0,10΄΄ ανά σύμβαση

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού