Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ...» [https://diadikasies.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:%CE%9D.4445_(%CE%A6%CE%95%CE%9A_236_-_19.12.16)_-_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%A4%CE%91_%CE%91%27_%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D.pdf]
+
Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ...» <gallery>
 +
Ν.4445.2016.pdf
 +
</gallery>
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===

Αναθεώρηση της 16:37, 8 Ιανουαρίου 2017

Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236Α/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ...»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2 Έλεγχος δικαιολογητικών
3 Εαν υπάρχουν προβλήματα
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.