Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Διαδικασίες)
(Έντυπο που χρησιμοποιείται)
Γραμμή 68: Γραμμή 68:
 
6/8-1-1996 Ν.Σ.Κ.   
 
6/8-1-1996 Ν.Σ.Κ.   
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Προσέλευση κηδεμόνα στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης.  
+
Προσέλευση κηδεμόνα στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).  
  
Παράδοση Ιατρικής Βεβαίωσης από τον ίδιο τον μαθητή στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματός του.  
+
Παράδοση Ιατρικής Βεβαίωσης από τον κηδεμόνα στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος του μαθητή.
 +
 
 +
Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.  
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
Πρότυπο Αίτησης-Βεβαίωσης κηδεμόνα για απουσία μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.
+
Πρότυπο Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος) κηδεμόνα για απουσία μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Γραμμή 89: Γραμμή 91:
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.
|
+
|Με πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
Γραμμή 156: Γραμμή 158:
 
|Πρωτοκόλληση Αίτησης-Βεβαίωσης κηδεμόνα
 
|Πρωτοκόλληση Αίτησης-Βεβαίωσης κηδεμόνα
 
|Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3
 
|Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3
 +
Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
|Γραμματέας σχολικής μονάδας ή Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος
 
|Γραμματέας σχολικής μονάδας ή Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος
 
|1 λεπτό
 
|1 λεπτό
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
 +
|Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.
 +
|Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 +
|Διευθυντής σχολικής μονάδας
 +
|1 λεπτό
 +
|-
 +
|6
 
|Ενημέρωση του Βιβλίου Φοίτησης
 
|Ενημέρωση του Βιβλίου Φοίτησης
 
|
 
|
Γραμμή 165: Γραμμή 174:
 
|2 λεπτά
 
|2 λεπτά
 
|-
 
|-
|6
+
|7
 
|Ενημέρωση του Π.Σ. My-school
 
|Ενημέρωση του Π.Σ. My-school
 
|
 
|
Γραμμή 171: Γραμμή 180:
 
|2 λεπτά
 
|2 λεπτά
 
|-
 
|-
|7
+
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 177: Γραμμή 186:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|8
+
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 183: Γραμμή 192:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|9
+
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
Γραμμή 189: Γραμμή 198:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|10
+
|11
 
|
 
|
 
|
 
|

Αναθεώρηση της 19:51, 2 Δεκεμβρίου 2015

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους σχολικές μονάδες
Σε ποιους παρέχεται Μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου.

Σχετική Νομοθεσία

Α. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 104/1979 άρθρο 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)

Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

200/21/Γ2/2774/11-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ε2/274α/9-5-1985 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/2651/1983 εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Π.Δ. 104/1979 άρθρο 21

Γ2/49918/19-5-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/6870/3-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ε3/1108/15-2-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/339/21-1-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

232/2/42/Γ2/4030/29-12-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ε3/40/14-2-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/4820/20-9-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/4814/10-9-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ε3/128/19-4-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/5904/19-10-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/

Γ2/3233/9-5-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/34293/3-4-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

6/8-1-1996 Ν.Σ.Κ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Προσέλευση κηδεμόνα στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).

Παράδοση Ιατρικής Βεβαίωσης από τον κηδεμόνα στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος του μαθητή.

Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Πρότυπο Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος) κηδεμόνα για απουσία μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Βεβαίωση κηδεμόνα για απουσία του μαθητή μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα
2 Ιατρική Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό για απουσία του μαθητή πάνω από δύο (2) ημέρες Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα
3 Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή. Με πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ενημέρωση κηδεμόνα μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών με ταχυδρομική επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 1

Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

200/21/Γ2/2774/11-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 5 λεπτά
2 Αίτηση-Βεβαίωση κηδεμόνα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3

Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 2 λεπτά
3 Κατάθεση Ιατρικής Βεβαίωσης από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3 Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 0 λεπτά
4 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Βεβαίωσης κηδεμόνα Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3

Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γραμματέας σχολικής μονάδας ή Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 1 λεπτό
5 Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή. Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διευθυντής σχολικής μονάδας 1 λεπτό
6 Ενημέρωση του Βιβλίου Φοίτησης Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 2 λεπτά
7 Ενημέρωση του Π.Σ. My-school Υπεύθυνος καθηγητής του Τμήματος 2 λεπτά
8
9
10
11

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων