Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
(Σχετική Νομοθεσία)
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
'''Α. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο'''
+
* Π.Δ. 104/1979 άρθρα 21, 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)
 
+
* Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Π.Δ. 104/1979 άρθρα 21, 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)
+
* 200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/
Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Γ2/34293/3-4-2002 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* 6/8-1-1996 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.   
 
 
Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/
 
 
 
Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/34293/3-4-2002 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
6/8-1-1996 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.   
 
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
Προσέλευση κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).  
 
Προσέλευση κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).  

Αναθεώρηση της 20:41, 2 Δεκεμβρίου 2015

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους σχολικές μονάδες
Σε ποιους παρέχεται Μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 104/1979
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου.

Σχετική Νομοθεσία

 • Π.Δ. 104/1979 άρθρα 21, 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)
 • Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • 200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/
 • Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/34293/3-4-2002 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • 6/8-1-1996 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Προσέλευση κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).

Παράδοση από τον κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) ή από τον ίδιο τον μαθητή Ιατρικής Βεβαίωσης στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής.

Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Πρότυπο Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος) κηδεμόνα μαθητή (κάυω των 18 ετών) για απουσία μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Βεβαίωση (ενυπόγραφο σημείωμα) για απουσία του μαθητή μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
2 Ιατρική Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό για απουσία του μαθητή πάνω από δύο (2) ημέρες Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
3 Βεβαίωση Γραμματείας Δικαστηρίου για παρουσία μαθητή σε δικαστήριο Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
4 Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή. Με πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου
5
6

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ενημέρωση κηδεμόνα μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών με ταχυδρομική επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 1

Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 5 λεπτά
2 Αίτηση-Βεβαίωση κηδεμόνα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3

Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 2 λεπτά
3 Κατάθεση Ιατρικής Βεβαίωσης από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3 Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 0,5 λεπτό
4 Κατάθεση Βεβαίωσης Γραμματείας Δικαστηρίου για παρουσία μαθητή σε δικαστήριο Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 0,5 λεπτό
4 Πρωτοκόλληση προσκομιζομένων Βεβαιώσεων Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3

Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γραμματέας σχολικής μονάδας ή Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 1 λεπτό
5 Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή. Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διευθυντής σχολικής μονάδας 1 λεπτό
6 Ενημέρωση του Βιβλίου Φοίτησης Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 2 λεπτά
7 Ενημέρωση του Π.Σ. My-school Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος και χειριστής του My-school 2 λεπτά
8
9
10
11

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων