Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σχετική Νομοθεσία)
 
(47 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
|Από ποιους παρέχεται =[[Σχολικές μονάδες|Κατά τόπους σχολικές μονάδες]]   
 
|Από ποιους παρέχεται =[[Σχολικές μονάδες|Κατά τόπους σχολικές μονάδες]]   
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου  
 
|Σε ποιους παρέχεται =  Μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου  
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Νόμος
+
|Νομοθετικό πλαίσιο =    Π.Δ. 104/1979
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση =   
 
|Κόστος σε ευρώ =  0         
 
|Κόστος σε ευρώ =  0         
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
'''Α. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο'''
+
* Π.Δ. 104/1979 άρθρα 21, 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)
 
+
* Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Π.Δ. 104/1979 άρθρο 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)
+
* 200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γ2/2051/29-9-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
200/21/Γ2/2774/11-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-6-2003)
Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
+
* Γ2/34293/3-4-2002 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γ2/6032/16-12-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
* 6/8-1-1996 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.<gallery>
 
+
6_1996 ΝΣΚ.pdf
Γ2/323/10-2-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
+
</gallery>
 
 
Γ2/2930/20-10-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Ε2/274α/9-5-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/2651/1983 εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Π.Δ. 104/1979 άρθρο 21
 
 
 
Γ2/49918/19-5-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/6870/3-12-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Ε3/1108/15-2-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/339/21-1-1991 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
232/2/42/Γ2/4030/29-12-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Ε3/40/14-2-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/4820/20-9-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/4814/10-9-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Ε3/128/19-4-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/5904/19-10-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/
 
 
 
Γ2/3233/9-5-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
Γ2/34293/3-4-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
 
 
6/8-1-1996 Ν.Σ.Κ.
 
 
 
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Προσέλευση κηδεμόνα στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης.  
+
* Προσέλευση κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).  
 
+
* Κατάθεση από τον κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) ή από τον ίδιο τον μαθητή (άνω των 18 ετών) Ιατρικής Βεβαίωσης στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής.
Παράδοση στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Βεβαίωσης από τον μαθητή.  
+
* Κατάθεση από τον κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) ή από τον ίδιο τον μαθητή (άνω των 18 ετών) Βεβαίωσης Γραμματείας Δικαστηρίου στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής.  
 
+
* Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.
Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο  υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό
 
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
+
* Πρότυπο Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος) κηδεμόνα μαθητή (κάυω των 18 ετών) για απουσία μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.
*Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 
  
 
== Δικαιολογητικά ==
 
== Δικαιολογητικά ==
Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 86: Γραμμή 46:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Αίτηση-Βεβαίωση (ενυπόγραφο σημείωμα) για απουσία του μαθητή μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες
|
+
|Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Ιατρική Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό για απουσία του μαθητή πάνω από δύο (2) ημέρες
|
+
|Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|
+
|Βεβαίωση Γραμματείας Δικαστηρίου για παρουσία μαθητή σε δικαστήριο
|
+
|Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Βεβαίωση από Ομοσπονδία Αθλήματος για συμμετοχή μαθητή σε πρωτάθλημα (Πανελλήνιο, Βαλκανικό, Παγκόσμιο) ή σε προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας
|
+
|Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.
|
+
|Με πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου
|-
 
|6
 
|
 
|
 
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!Α
+
!
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Βήματα διαδικασίας
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
 
!Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
Γραμμή 137: Γραμμή 76:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Ενημέρωση κηδεμόνα μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών με ταχυδρομική επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο
|
+
|Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 1
|
+
Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
|
+
 
 +
Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 +
 
 +
200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 +
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
 +
|5 λεπτά
 +
|-
 +
|2α
 +
|Αίτηση-Βεβαίωση κηδεμόνα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο
 +
|Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3
 +
 
 +
Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 +
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
 +
|2 λεπτά
 +
|-
 +
|2β
 +
|Κατάθεση Ιατρικής Βεβαίωσης από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο
 +
|Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3
 +
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
 +
|0,5 λεπτό
 +
|-
 +
|2γ
 +
|Κατάθεση Βεβαίωσης Γραμματείας Δικαστηρίου για παρουσία μαθητή σε δικαστήριο
 +
|Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 +
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
 +
|0,5 λεπτό
 
|-
 
|-
|2
+
|
|
+
|Κατάθεση Βεβαίωσης από Ομοσπονδία Αθλήματος για συμμετοχή μαθητή σε πρωτάθλημα (Πανελλήνιο, Βαλκανικό, Παγκόσμιο) ή σε προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας
|
+
|Ν. 3149/2003 άρθρο 13
|
+
 
|
+
Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 +
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
 +
|0,5 λεπτό
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
|Πρωτοκόλληση προσκομιζομένων Βεβαιώσεων
|
+
|Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3
|
+
Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
|
+
|Γραμματέας σχολικής μονάδας ή Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
 +
|1 λεπτό
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.
|
+
|Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
|
+
|Διευθυντής σχολικής μονάδας
|
+
|1 λεπτό
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
 +
|Ενημέρωση του Βιβλίου Φοίτησης
 
|
 
|
|
+
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
|
+
|2 λεπτά
|
 
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
 +
|Ενημέρωση του Π.Σ. My-school
 
|
 
|
|
+
|Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος και χειριστής του My-school
|
+
|2 λεπτά
|
 
|-
 
|7
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|8
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|9
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|10
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|11
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|12
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|13
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|14
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|15
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|16
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|17
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|18
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|19
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|20
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
+
== Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς ==
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
  
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή δημόσιου φορέα]]
+
[[Κατηγορία:Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (υπηρεσίες)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 13:37, 27 Φεβρουαρίου 2020

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους σχολικές μονάδες
Σε ποιους παρέχεται Μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 104/1979
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου.

Σχετική Νομοθεσία

 • Π.Δ. 104/1979 άρθρα 21, 24, 25 (όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983)
 • Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • 200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Ν. 3149/2003 άρθρο 13 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-6-2003)
 • Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Γ2/34293/3-4-2002 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • 6/8-1-1996 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
 • 6 1996 ΝΣΚ.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Προσέλευση κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) στη σχολική μονάδα για την κατάθεση Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος).
 • Κατάθεση από τον κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) ή από τον ίδιο τον μαθητή (άνω των 18 ετών) Ιατρικής Βεβαίωσης στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής.
 • Κατάθεση από τον κηδεμόνα μαθητή (κάτω των 18 ετών) ή από τον ίδιο τον μαθητή (άνω των 18 ετών) Βεβαίωσης Γραμματείας Δικαστηρίου στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής.
 • Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Πρότυπο Αίτησης-Βεβαίωσης (ενυπόγραφου σημειώματος) κηδεμόνα μαθητή (κάυω των 18 ετών) για απουσία μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Βεβαίωση (ενυπόγραφο σημείωμα) για απουσία του μαθητή μέχρι δύο (2) συνεχόμενες ημέρες Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
2 Ιατρική Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό για απουσία του μαθητή πάνω από δύο (2) ημέρες Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
3 Βεβαίωση Γραμματείας Δικαστηρίου για παρουσία μαθητή σε δικαστήριο Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
4 Βεβαίωση από Ομοσπονδία Αθλήματος για συμμετοχή μαθητή σε πρωτάθλημα (Πανελλήνιο, Βαλκανικό, Παγκόσμιο) ή σε προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας Κατάθεση από τον κηδεμόνα με προσέλευση στη σχολική μονάδα ή από τον μαθητή (άνω των 18 ετών)
5 Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή. Με πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ενημέρωση κηδεμόνα μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών με ταχυδρομική επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 1

Γ2/323/10-2-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γ2/2051/29-9-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

200/21/Γ2/2774/11-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 5 λεπτά
Αίτηση-Βεβαίωση κηδεμόνα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3

Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 2 λεπτά
Κατάθεση Ιατρικής Βεβαίωσης από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή ιδιώτη γιατρό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιστροφή του ματητή στο σχολείο Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3 Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 0,5 λεπτό
Κατάθεση Βεβαίωσης Γραμματείας Δικαστηρίου για παρουσία μαθητή σε δικαστήριο Γ2/5904/19-10-1992 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 0,5 λεπτό
Κατάθεση Βεβαίωσης από Ομοσπονδία Αθλήματος για συμμετοχή μαθητή σε πρωτάθλημα (Πανελλήνιο, Βαλκανικό, Παγκόσμιο) ή σε προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας Ν. 3149/2003 άρθρο 13

Γ2/3233/9-5-2001 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 0,5 λεπτό
3 Πρωτοκόλληση προσκομιζομένων Βεβαιώσεων Π.Δ. 104/1979 άρθρο 25 παρ. 3

Γ2/6032/16-12-1986 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Γραμματέας σχολικής μονάδας ή Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 1 λεπτό
4 Βεβαίωση-παρατήρηση από τον Διευθυντή του σχολείου στο δελτίο απουσιών του τμήματος του μαθητή για απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που πραγματοποιούνται εντός του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου κατόπιν αδείας του Διευθυντή. Γ2/2930/20-10-1983 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διευθυντής σχολικής μονάδας 1 λεπτό
5 Ενημέρωση του Βιβλίου Φοίτησης Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος 2 λεπτά
6 Ενημέρωση του Π.Σ. My-school Υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος και χειριστής του My-school 2 λεπτά

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων