Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εγγραφή ασφαλιστικού συμβούλου σε μητρώο (ατομική επιχείρηση)"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(5 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
  
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
 
=== Σχετική Νομοθεσία ===
Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006
+
[[:Αρχείο:1569.pdf|Ν. 1569/1985]], [[:Αρχείο:190.pdf|Π.Δ. 190/2006]], Άρθρο 6 [[:Αρχείο:3242.PDF|Ν.3242/2004]], Άρθρο 4 [[:Αρχείο:1999-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 269|Ν. 2690/1999]]
  
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
 
===Τρόπος διεκπεραίωσης===
Έντυπα και ηλεκτρονικά 
+
Έντυπα και ηλεκτρονικά
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
==Έντυπο που χρησιμοποιείται==
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
 
===Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.===
Γραμμή 79: Γραμμή 79:
  
 
==Διαδικασίες==
 
==Διαδικασίες==
Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.
+
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Α/Α
 
!Α/Α
Γραμμή 88: Γραμμή 88:
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
|
+
|Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
|
+
|Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου
|
+
|Αυθημερόν
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
|
+
|Έλεγχος δικαιολογητικών
|
+
|Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου
|
+
|Εντός 50 ημερών από την αίτηση
 
|-
 
|-
 
|3
 
|3
|  
+
| Έγκριση εγγραφής από Διοικητική Επιτροπή Επιμελητηρίου
|
+
|Κανονισμός Δ.Ε. Επιμελητηρίου Αρκαδίας
|
+
|Δ.Ε. Επιμελητηρίου
|
+
|Εντός 50 ημερών από την αίτηση
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
|
+
|Έκδοση ειδικού δελτίου
|
+
|Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου
|
+
|Εντός 50 ημερών από την αίτηση
 
|-
 
|-
 
|5
 
|5
|
+
|Παράδοση ειδικού δελτίου και βεβαίωσης εγγραφής στον αιτούντα
|
+
|Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999
|
+
|Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου
|
+
|Εντός 50 ημερών από την αίτηση
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
Γραμμή 210: Γραμμή 210:
  
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
 
== Άλλη υπηρεσία του φορέα μας ==
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
+
Διοικητική Επιτροπή
 
 
==Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς==
 
 
 
Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.
 
 
==Μητρώα που τηρούνται==
 
==Μητρώα που τηρούνται==
Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.
+
Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων
 
<!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή-->
 
<!--*Προσοχή αντιγράψτε μέχρι την πάνω γραμμή-->
 
[[en:Standard Service Table]]
 
[[en:Standard Service Table]]
 
[[Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα]]
 
[[Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα]]

Τελευταία αναθεώρηση της 21:59, 28 Μαΐου 2018


Εγγραφή ασφαλιστικού συμβούλου σε μητρώο (ατομική επιχείρηση)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εγγραφή ασφαλιστικού συμβούλου στο Ειδικό Μητρώο και έκδοση δελτίου ταυτότητας: Τα Επιμελητήρια είναι αρμόδια για την τήρηση μητρώου ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί και έχει τα επαγγελματικά προσόντα να ασκήσει δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εγγράφεται υποχρεωτικά στο Μητρώο αυτό και λαμβάνει ειδικό δελτίο ταυτότητας από το αρμόδιο Επιμελητήριο. 

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999

Τρόπος διεκπεραίωσης

Έντυπα και ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

    • Ατελώς
    • Αίτηση (ηλεκτρονικά και έντυπα)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ  Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
2 Μια (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ για ταυτότητα σε ψηφιακό μέσο Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
3 Φωτοτυπία ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
4 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται  φωτοτυπία του πτυχίου επικυρωμένη από δικηγόρο και μετάφρασή του από το  Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας) Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86 συμπληρωμένη με τα στοιχεία του δηλούντος και στην δεύτερη σελίδα, με τα στοιχεία του συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης  Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).
6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επικυρωμένα από την τράπεζα της Ελλάδας ή δικηγόρο. Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
7 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΔ. 66221002 ή 66221003) Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
8 ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ Κατάθεση από αιτούντα ή από τρίτο έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
9
10

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006 Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου Αυθημερόν
2 Έλεγχος δικαιολογητικών Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999 Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 50 ημερών από την αίτηση
3 Έγκριση εγγραφής από Διοικητική Επιτροπή Επιμελητηρίου Κανονισμός Δ.Ε. Επιμελητηρίου Αρκαδίας Δ.Ε. Επιμελητηρίου Εντός 50 ημερών από την αίτηση
4 Έκδοση ειδικού δελτίου Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999 Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 50 ημερών από την αίτηση
5 Παράδοση ειδικού δελτίου και βεβαίωσης εγγραφής στον αιτούντα Ν. 1569/1985, Π.Δ. 190/2006, Άρθρο 6 Ν.3242/2004, Άρθρο 4 Ν. 2690/1999 Αρμόδιος υπάλληλος Μητρώου Επιμελητηρίου Εντός 50 ημερών από την αίτηση
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διοικητική Επιτροπή

Μητρώα που τηρούνται

Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων