Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης"

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 130: Γραμμή 130:
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι οχημάτων]]
 
[[Κατηγορία:Έλεγχοι οχημάτων]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών (περιφέρεια)]]
 
[[Κατηγορία:Απαιτείται εισαγωγή διαδικασιών (περιφέρεια)]]
 +
[[Κατηγορία:Απαιτείται σύνδεσμος νόμου (περιφέρεια)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 16:39, 29 Μαρτίου 2017

Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑ

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β781/Β/24-12-1985) Τρόπος διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Υπ. 12078/1343/2004 (ΦΕΚ435/Β/3-3-2004) Τροποποίηση των Υ.Α. 44800/123/1985 και 71703/8028/2003 Τρόπος διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Υ.Α. αρ.18586/698/29-3-20000 (ΦΕΚ411/Β/2000) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου για την κίνηση οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των

Υ.Α. αρ. 42096/5050/12-9-2013 (ΦΕΚ 2269/Β/2013) Τροποποίηση της αρ. 18586/698/29-3-20000 Υ.Α. (ΦΕΚ411/Β/2000) 

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση κατόχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ’Αδεια Κυκλοφορίας η Πιστ/τικό Τελωνείου  Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Ισχύων Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο  Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αντίστοιχο Παράβολο Ελέγχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Υ.Δ. εγκαταστάτη μηχανικού για την τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG) Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής του οχήματος, η εργοστασίου κατασκευής της συσκευής υγραερίου (δήλωση συμμόρφωσης) Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Απόδειξη η Τιμολόγιο πώλησης υλικών συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG) Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Απόδειξη η Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών τοποθέτησης συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG) Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.