Αδιέξοδες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι σελίδες που ακολουθούν δεν συνδέονται με άλλες σελίδες στο Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 41 μέχρι το Νο 140.

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας
 2. Άδεια λειτουργίας μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 3. Άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 4. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών
 5. Άδειες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών
 6. Άδειες και ανανεώσεις αδειών για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
 7. Άδειες μεταφοράς οστών
 8. Άλλες διοικητικές διεκπεραιώσεις του Ν.3982/2011
 9. Άνοιγμα - Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
 10. Άνοιγμα νέας μισθολογικής καρτέλας
 11. Άρειος Πάγος
 12. Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 13. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)
 14. Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία
 15. Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 16. Άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ε.Φ.Δ. για πράξεις ιδ. επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχ. προγρ. που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Ε..
 17. Άφιξη Δικαστικών Αντιπροσώπων (προς Περιφερειακές Ενότητες)
 18. Έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων
 19. Έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.
 20. Έγγραφα που αφορούν την παραλαβή εκλογικού υλικού
 21. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου
 22. Έγκριση Εκπαιδευτικών Εκδρομών και Επισκέψεων
 23. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου
 24. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες
 25. Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας
 26. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)
 27. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 28. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών
 29. Έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957
 30. Έγκριση αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 31. Έγκριση ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδρομών
 32. Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 33. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις
 34. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια
 35. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
 36. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο πατατοπαραγωγών
 37. Έγκριση ειδικών αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 38. Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων
 39. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ ΠΕ
 40. Έγκριση κόμβων, εισόδων-εξόδων
 41. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
 42. Έγκριση περιβαντολογικών όρων για έργα που δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 43. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών
 44. Έγκριση στοιχείων μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας
 45. Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ
 46. Έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες
 47. Έκδοση, προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών εγγράφων και εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς Υπουργεία, Απ. Δ., και Γ.Δ. της ΠΔΜ
 48. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ
 49. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη
 50. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο
 51. Έκδοση - Ανανέωση συνταγολογίων
 52. Έκδοση - διόρθωση - ακύρωση τίτλων κυριότητας
 53. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης
 54. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 55. Έκδοση Αδειών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
 56. Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας Ηλεκτρονικά
 57. Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου
 58. Έκδοση Αποφάσεων Χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε Καρκινοπαθείς και μη
 59. Έκδοση Απόφασης Έγκριση Μαθητικών Δρομολογίων
 60. Έκδοση Απόφασης Καθορισμός δρομολογίων ΚΤΕΛ Ν.2963/2001
 61. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων
 62. Έκδοση Απόφασης Υπεραστικής γραμμής Λεωφορείων Ν.2963/2001
 63. Έκδοση Απόφασης επανακαθορισμός παλιών και καθορισμός νέων χώρων Στάθμευσης Ταξί (Πιάτσες)
 64. Έκδοση Απόφασης νέας στάσης Υπεραστικών Συγκοινωνιών Ν2963/2001
 65. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
 66. Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)
 67. Έκδοση Βεβαίωσης Γέννησης
 68. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 69. Έκδοση Βεβαίωσης Ιατρικής Καταλληλότητας
 70. Έκδοση Βεβαίωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Πρώτη Ηλεκτροδότηση
 71. Έκδοση Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για Είσπραξη Εσόδων (Δ2-Δ36)
 72. Έκδοση Βεβαιώσεων
 73. Έκδοση Βεβαιώσεων -Πιστοποιητικών (Δήμοι)
 74. Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσίας & Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών
 75. Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης
 76. Έκδοση Διαβιβαστικών προς Υ.Δ.Ε.
 77. Έκδοση Διορθωτικής Βεβαίωσης Στοιχείων Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
 78. Έκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών (ΑΠΘ)
 79. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
 80. Έκδοση Κάρτας Ανεργίας
 81. Έκδοση Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 82. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας
 83. Έκδοση Κλειδαρίθμου
 84. Έκδοση Μηνιαίων και Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών
 85. Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων (Δήμοι)
 86. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 87. Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Κατοικίας
 88. Έκδοση Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας
 89. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)
 90. Έκδοση άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων
 91. Έκδοση άδειας εμπορίας καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 92. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 93. Έκδοση άδειας εργασίας αλλοδάπου με πολιτικό άσυλο ή αιτούντος πολιτικό άσυλο
 94. Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος - εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
 95. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος
 96. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης
 97. Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 98. Έκδοση άδειας μετακίνησης για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης/φυματίωσης/ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών
 99. Έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων
 100. Έκδοση αδειών και εγκρίσεων σε οχήματα μεταφοράς Ζωικών υποπροϊόντων και τήρηση μητρώου αυτών

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).