Αδιέξοδες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι σελίδες που ακολουθούν δεν συνδέονται με άλλες σελίδες στο Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 21 μέχρι το Νο 270.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άδεια ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων
 2. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου
 3. Άδεια αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού
 4. Άδεια εγκατάστασης Ο.Τ.Κ.Ζ.
 5. Άδεια εγκατάστασης μεταποιητικής μονάδας
 6. Άδεια εγκατάστασης μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 7. Άδεια εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης
 8. Άδεια εκμετάλλευσης δανειοθαλάμων
 9. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείου
 10. Άδεια εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών
 11. Άδεια εμπορίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 12. Άδεια εμπορίας περιστρόφων – πιστολιών, όπλων σκοποβολής
 13. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 14. Άδεια καταστήματος εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
 15. Άδεια κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων
 16. Άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ (επικίνδυνων και μη)
 17. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ΚΥΑ 15523/2006
 18. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007
 19. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων/κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 20. Άδεια λειτουργίας ιατρείων ζώων ή κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών κλινικών
 21. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας
 22. Άδεια λειτουργίας μονάδας χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων
 23. Άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 24. Άδεια μεταλλευτικών ερευνών
 25. Άδειες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών
 26. Άδειες και ανανεώσεις αδειών για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
 27. Άδειες μεταφοράς οστών
 28. Άλλες διοικητικές διεκπεραιώσεις του Ν.3982/2011
 29. Άνοιγμα - Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
 30. Άνοιγμα νέας μισθολογικής καρτέλας
 31. Άρειος Πάγος
 32. Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 33. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)
 34. Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία
 35. Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 36. Άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ε.Φ.Δ. για πράξεις ιδ. επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχ. προγρ. που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Ε..
 37. Άφιξη Δικαστικών Αντιπροσώπων (προς Περιφερειακές Ενότητες)
 38. Έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων
 39. Έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.
 40. Έγγραφα που αφορούν την παραλαβή εκλογικού υλικού
 41. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου
 42. Έγκριση Εκπαιδευτικών Εκδρομών και Επισκέψεων
 43. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου
 44. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες
 45. Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας
 46. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)
 47. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 48. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών
 49. Έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957
 50. Έγκριση αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 51. Έγκριση ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδρομών
 52. Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 53. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις
 54. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια
 55. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
 56. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο πατατοπαραγωγών
 57. Έγκριση ειδικών αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 58. Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων
 59. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ ΠΕ
 60. Έγκριση κόμβων, εισόδων-εξόδων
 61. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
 62. Έγκριση περιβαντολογικών όρων για έργα που δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 63. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών
 64. Έγκριση στοιχείων μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας
 65. Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ
 66. Έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες
 67. Έκδοση, προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών εγγράφων και εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς Υπουργεία, Απ. Δ., και Γ.Δ. της ΠΔΜ
 68. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ
 69. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη
 70. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο
 71. Έκδοση - Ανανέωση συνταγολογίων
 72. Έκδοση - διόρθωση - ακύρωση τίτλων κυριότητας
 73. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης
 74. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 75. Έκδοση Αδειών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
 76. Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας Ηλεκτρονικά
 77. Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου
 78. Έκδοση Αποφάσεων Χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε Καρκινοπαθείς και μη
 79. Έκδοση Απόφασης Έγκριση Μαθητικών Δρομολογίων
 80. Έκδοση Απόφασης Καθορισμός δρομολογίων ΚΤΕΛ Ν.2963/2001
 81. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων
 82. Έκδοση Απόφασης Υπεραστικής γραμμής Λεωφορείων Ν.2963/2001
 83. Έκδοση Απόφασης επανακαθορισμός παλιών και καθορισμός νέων χώρων Στάθμευσης Ταξί (Πιάτσες)
 84. Έκδοση Απόφασης νέας στάσης Υπεραστικών Συγκοινωνιών Ν2963/2001
 85. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
 86. Έκδοση Βεβαίωσης Ανακοίνωσης Προσφορών στα Εμπορικά Καταστήματα (παρωχημένη)
 87. Έκδοση Βεβαίωσης Γέννησης
 88. Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 89. Έκδοση Βεβαίωσης Ιατρικής Καταλληλότητας
 90. Έκδοση Βεβαίωσης Τετραγωνικών Μέτρων για Πρώτη Ηλεκτροδότηση
 91. Έκδοση Βεβαιωτικών Σημειωμάτων για Είσπραξη Εσόδων (Δ2-Δ36)
 92. Έκδοση Βεβαιώσεων
 93. Έκδοση Βεβαιώσεων -Πιστοποιητικών (Δήμοι)
 94. Έκδοση Βεβαιώσεων Υπηρεσίας & Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών
 95. Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης
 96. Έκδοση Διαβιβαστικών προς Υ.Δ.Ε.
 97. Έκδοση Διορθωτικής Βεβαίωσης Στοιχείων Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου
 98. Έκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών (ΑΠΘ)
 99. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
 100. Έκδοση Κάρτας Ανεργίας
 101. Έκδοση Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 102. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας
 103. Έκδοση Κλειδαρίθμου
 104. Έκδοση Μηνιαίων και Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών
 105. Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων (Δήμοι)
 106. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 107. Έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Κατοικίας
 108. Έκδοση Πράξεων Περικοπής Μισθοδοσίας
 109. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)
 110. Έκδοση άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων
 111. Έκδοση άδειας εμπορίας καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 112. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 113. Έκδοση άδειας εργασίας αλλοδάπου με πολιτικό άσυλο ή αιτούντος πολιτικό άσυλο
 114. Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος - εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων
 115. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος
 116. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης
 117. Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων
 118. Έκδοση άδειας μετακίνησης για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης/φυματίωσης/ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών
 119. Έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων
 120. Έκδοση αδειών και εγκρίσεων σε οχήματα μεταφοράς Ζωικών υποπροϊόντων και τήρηση μητρώου αυτών
 121. Έκδοση ανάκλησης απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οφειλών από παραχωρήσεις ακινήτων
 122. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 123. Έκδοση απ. ορ. εκπρ. κατά τη σύν. συμβάσ. μεταβίβ. ακινήτων (ορ. συμβόλαια) που αν. στην κυριότητα του Ελλ. Δημ. και δ. από το Υπ. Αγρ. Αν. και την Π.
 124. Έκδοση αποφάσεων ακύρωσης τίτλων κυριότητας (άρθρο 20 Ν.1644/86)
 125. Έκδοση αποφάσεων ανάκλησης για διενέργεια αναδασμού σε περίπτωση απράκτου προθεσμίας 3 ετών
 126. Έκδοση αποφάσεων λύσης υπαλληλικής σχέσης
 127. Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 168 του Ν. 4099/2012».
 128. Έκδοση αποφάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Ν. 674/77 περί αναδασμού.
 129. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών (αναρρωτικών, ανατροφής, εξετάσεων, άνευ αποδοχών, ειδικών αδειών)
 130. Έκδοση απόφ. διαπ. πράξης για παραχ. κατά κυριότ. δρόμων κυρωμένων διανομών αγροκτημ. και συνοικ. κυρωμ. αναδ. στους οικ. δήμους ή στους κατ.
 131. Έκδοση απόφαση κήρυξης περιοχής υπό εκούσιο και αναγκαστικό αναδασμό, (παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 674 1977).
 132. Έκδοση απόφασης α) συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής και β) διόρθωσης των στοιχείων κυρωμένων αναδασμών, της π. 1 του άρθρου 22 του Ν. 674/1977.
 133. Έκδοση απόφασης ανάκλησης παραχωρήσεων κατά το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα, (άρθρο 36 του Ν. 4061/2012).
 134. Έκδοση απόφασης ανάκλησης της παραχώρησης χρήσης λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού (άρθρο 6 του Ν. 4061/12).
 135. Έκδοση απόφασης αναπομπής του αναδασμού στην Επιτροπή Αναδασμού (άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 674/77). Την έκδοση απόφασης κύρωσης αναδασμού.
 136. Έκδοση απόφασης για διόρθωση ή ακύρωση τίτλου ο οποίος εκδόθηκε με τους όρους και περιορισμούς του από 24.04.85 Π.Δ.
 137. Έκδοση απόφασης για μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου-αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών
 138. Έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών
 139. Έκδοση απόφασης διαπιστωτικής πράξης για παραχώρηση δρόμων κυρωμένων διανομών σε όμορους ιδιοκτήτες, (Παρ. 9 του άρθρου 37 Ν. 4235/2014)
 140. Έκδοση απόφασης διενέργειας εκούσιου αναδασμού, (παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 674/1977).
 141. Έκδοση απόφασης διόρθ. των στ. αναδασμού μετά την κύρωση/ακύρωση τίτλων κυριότητας, στάδια ελέγχου, σύνταξης διαγρ. και πιν. μεταβολής.
 142. Έκδοση απόφασης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (άρθρο 12 του Ν. 4061/12).
 143. Έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
 144. Έκδοση απόφασης καταχώρησης, πριν την κύρωση αναδασμού μεταβολών από μεταβιβάσεις εν ζωή-συνέπεια θανάτου-δικαστικές πράξεις
 145. Έκδοση απόφασης παραχ. κατά χρ. με το Ν. 4099/2012 σε κατά κύριο επάγ. αγρότες ή ανέργους εγ. σε ΟΑΕΔ που μίσθωναν αγρ. ακ. με την 95/75 ΠΥΣ.
 146. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση έναντι τιμήματος ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 147. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρ. σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 148. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων έναντι τιμήματος του άρθρου 4 Ν. 4061/2012 και Διακηρύξεις Ανοιχτών Δημοπρασιών
 149. Έκδοση απόφασης παραχώρησης κατά χρήση σε αγρ. ακίνητα του Υπ.Οικ. καθώς και παραχ/ση κατά χρήση χωρίς δημοπρασία σε αγρότες μέχρι 20 στρ.
 150. Έκδοση απόφασης πράξης κατάτμησης από τον Περιφερειάρχη για ακίνητο, με εισήγηση της Δ. Χωρ. Σχεδ., όταν με απόφαση της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ.
 151. Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων, των άρθρων 7 και 8 Ν. 674/1977.
 152. Έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών α) Εκτιμήσεων και β) Κτηματολογίου
 153. Έκδοση απόφασης σύστασης Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης διαφορών του άρθρου 14 Ν. 4061/2012
 154. Έκδοση βεβαίωσης, που αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής για ακίνητα που μεταβ. στην οικεία Εκκλ. Επιτρ. ή στη Σχολ. Επιτρ. ή στο Σχολ. Ταμείο
 155. Έκδοση βεβαίωσης-καταλληλότητας-άδειας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης
 156. Έκδοση βεβαίωσης απόδοσης κρατήσεων για αγροτικούς ιατρούς
 157. Έκδοση βεβαιώσεων / εγκρίσεων εμπόρων τροφίμων Ζωικής προέλευσης - Τήρηση μητρώου
 158. Έκδοση βεβαιώσεων και αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
 159. Έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν υπαλλήλους και Προϊστάμενους Τμημάτων της Διεύθυνσης, ατόμων που έχουν συνεργαστεί με την Διεύθυνση (πρ. εξ.)
 160. Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 161. Έκδοση γενικών οδηγιών και εγκυκλίων γενικού περιεχομένου προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 162. Έκδοση δελτίου τύπου
 163. Έκδοση εγγράφου κυκλοφορίας , υγειονομικού πιστοποιητικού για άμεση σφαγή λόγω βρουκέλλωσης
 164. Έκδοση ενταλμάτων
 165. Έκδοση ετήσιας έκθεσης απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και τήρηση αρχείου
 166. Έκδοση ετήσιας έκθεσης απολογισμού δράσης των Υπηρεσιών του Τμήματος και τήρηση αρχείου
 167. Έκδοση ετήσιου απολογισμού, κλείσιμο πρωτοκόλλου - αρχείου
 168. Έκδοση και Αποστολή Αρχείων ΑΠΔ (Δήμοι)
 169. Έκδοση και Διαχείριση Αποφάσεων Δημάρχου για Επιβολή Τελών και Προστίμων για Αυθαίρετη Χρήση Κ.Χ. και Έξοδα Μεταφοράς και Αποθήκευσης
 170. Έκδοση και ανανέωση άδειας οχήματος κλειστού χώρου
 171. Έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών αλιείας
 172. Έκδοση και υποβολή ερωτημάτων προς Υπουργεία ή εθνικές δομές, σε θέματα που αφορούν τη Διευθύνση
 173. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες Ζωικών προϊόντων και Ζωικών υποπροϊόντων
 174. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες ζώων συντροφιάς.
 175. Έκδοση νέας άδειας Δημοσίας Ανεξάρτητης μονάδος (Ρ) ΦΔΧ.
 176. Έκδοση νέας άδειας Δημοσίας σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος οχήματος Δημοσίας Χρήσης ΦΔΧ, ΕΔΧ, ΛΔΧ.
 177. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Δημοσίων Υπηρ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου τομέα (N.Π.Δ.Δ, κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ )
 178. Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης
 179. Έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγείας
 180. Έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγείας για εξαγωγές ξυλείας
 181. Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
 182. Έκδοση στατιστικών στοιχείων σχετικά με προσωπικό
 183. Έκδοση τίτλων κυριότητας
 184. Έκδοση τίτλων κυριότητας (άρθρο 21 του Ν. 4061/12).
 185. Έκδοση τίτλων κυριότητας για ακίν. που παραχωρ. με το από 24.04.1985 Π.Δ., το Α. 3 του Ν. 666/77, το Α. 2 του Ν. 3147/2003, το Α. 24 του Α.Κ. και το Α. 12 του Α.Ν. 1832/1951
 186. Έκδοση τίτλων σε εκκρεμείς υποθέσεις (άρθρο 36 παρ. 4 Ν. 4061/12).
 187. Έκδοση των τίτλων κυριότητας για τα άρθρα 22, 23 και 36 του Ν. 4061/2012, ((Παρ. 7α, β και γ του άρθρου 37 Ν. 4235/2014).
 188. Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού για βοοειδή , χοιροειδή , αιγοπρόβατα σφαγής/εκτροφής/αναπαραγωγής
 189. Έκδοση φύλλου διακοπής μισθοδοσίας
 190. Έκθεση αυτοψίας κατά εφαρμογή των νόμων 4061/2012 και 4235/2014
 191. Έκτακτες ενέργειες
 192. Έλεγχο με αποστολές φυτών-στο Μπενάκειο με διαβιβαστικό αρ.πρωτ.
 193. Έλεγχοι Σχολών - ΚΕΘΕΥΟ - Σχολών ΠΕΙ -
 194. Έλεγχοι Σχολών - ΚΕΘΕΥΟ - Σχολών ΠΕΙ - Σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ - ΣΕΚΑΜ
 195. Έλεγχοι και Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 196. Έλεγχοι περί απαγόρευσης του καπνίσματος
 197. Έλεγχοι φαρμακείων
 198. Έλεγχος & Διαβίβαση δικαιολογητικών
 199. Έλεγχος - Μη διαπίστωση παράβασης ή Διαπίστωση μικροπαραβάσεων που μπορούν να αρθούν - Συστάσεις
 200. Έλεγχος Δικαιολογητικών & Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής Μισθοδοσίας
 201. Έλεγχος Επάρκειας Πιστώσεων Μισθοδοσίας
 202. Έλεγχος Εποπτεία ΚΤΕΛ Ν.2963/2001
 203. Έλεγχος Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (σε περιπτώσεις σοβαρής υποβάθμισης του περιβάλλοντος)
 204. Έλεγχος Λειτουργίας Γραφείων Παραγωγικών Ζώων
 205. Έλεγχος Λειτουργίας Ιατρείων Μικρών Ζώων
 206. Έλεγχος Λειτουργίας Καταστημάτων Λιανικής και Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
 207. Έλεγχος Λογιστικής Συμφωνίας Λογαριασμών Συν/μενων
 208. Έλεγχος Μητρώου Δεσμεύσεων
 209. Έλεγχος Οχημάτων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων
 210. Έλεγχος Τήρησης Ωραρίου Εργασίας
 211. Έλεγχος Τριετίας στις Συντάξεις λόγω Θανάτου
 212. Έλεγχος ΧΕΠ/ΧΕΠΕΛ Προμηθευτών
 213. Έλεγχος έργων ή δραστηριοτήτων - Διαπίστωση παράβασης - Επιβολή κυρώσεων
 214. Έλεγχος αδειών χρήσης νερού που εκδίδονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μας αποστέλλονται για περαιτέρω ενέργειες
 215. Έλεγχος αιτήσεων/καταστάσεων χορήγησης - θεώρησης Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης ΑΜΕΑ
 216. Έλεγχος αποζημίωσης Ιατρών Α/θμιας & Β/θμιας επιτροπής εξέτασης ιδιωτών για άδεια οδήγησης
 217. Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
 218. Έλεγχος γνησιότητας κατατεθέντων φωτοαντιγράφων
 219. Έλεγχος διάθεσης προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές
 220. Έλεγχος διατήρησης των όρων των Π.Π.Δ. πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων
 221. Έλεγχος δικαιολογητικών πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ / ΚΟΧ / ειδικού συμβούλου - συνεργάτη)
 222. Έλεγχος δικαιολογητικών υγραεριοκίνησης οχήματος
 223. Έλεγχος δραστικών ουσιών- ετικέτες προγραμμάτων ΥΠΑΑΤ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ πρωτ. ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ σε διαβιβαστικών προς το ΠΚΦ Θεσ/νίκης
 224. Έλεγχος εγγράφων επιβατηγού και δίκυκλου
 225. Έλεγχος εγκαταστάσεων-επιχειρήσεων αρ.πρωτ.
 226. Έλεγχος εισαγόμενου πατατόσπορου
 227. Έλεγχος εισερχόμενων εγγράφων και στοιχείων κυκλοφορίας στην Υπηρεσία από Δ.Ο.Υ λόγω Ακινησίας
 228. Έλεγχος εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών, λειτουργία καταστημάτων κατά τις Κυριακές
 229. Έλεγχος ενδείξεων επισημάνσεων - διάθεσης εδώδιμων προϊόντων που περιλαμβάνει
 230. Έλεγχος εσόδων Ο.Τ.Α.
 231. Έλεγχος εφαρμογής Ν.4264/2014 για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος (λαϊκές, υπαίθριο, πλανόδιο)
 232. Έλεγχος ηλεκτρονικής καταγραφής ετησίων 44 καταστημάτων αρ.πρωτ. ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ διαβίβαση αποτελεσμάτων στο υπουργείο
 233. Έλεγχος ηλεκτρονικής καταγραφής τιμολογίων
 234. Έλεγχος και Νομιμότητα Δαπανών, Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής
 235. Έλεγχος και καθοδήγηση των συνεργείων περισυλλογής των Δήμων των αδέσποτων ζώων
 236. Έλεγχος και πίνακες πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των υπαλλήλων της ΠΕΦ
 237. Έλεγχος καταβολή επιδόματος νεφροπαθών
 238. Έλεγχος καταβολής εφ’ άπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων εκπαιδευτικής άδειας υπαλλήλων
 239. Έλεγχος καταβολής της αύξησης ή του αρχικού κεφαλαίου
 240. Έλεγχος καταγγελιών για οικόσιτα ζώα και ανθυγιεινών εστιών
 241. Έλεγχος καταλληλότητας εγκαταστάσεων μεταποίησης - συσκευασίας προϊόντων
 242. Έλεγχος καυσίμων που περιλαμβάνει
 243. Έλεγχος κινήσεων λογαριασμών
 244. Έλεγχος μέσων συσκευασίας
 245. Έλεγχος μικροβιακού φορτίου επιφανειών εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων
 246. Έλεγχος μισθοδοσίας Ειδικού Συνεργάτη
 247. Έλεγχος νερών προς αναζήτηση λεγεωνέλλας
 248. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ
 249. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. Α&Β βαθμού
 250. Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων προσωπικού μητρώου υπαλλήλων

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).