Αδιέξοδες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι σελίδες που ακολουθούν δεν συνδέονται με άλλες σελίδες στο Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα.

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άρειος Πάγος
 2. Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 3. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)
 4. Άσκηση ελέγχου για την τήρηση των όρων υγιεινής κατάστασης, ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος στα σφαγεία
 5. Άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 6. Άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ε.Φ.Δ. για πράξεις ιδ. επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχ. προγρ. που συγχρηματοδοτούνται από Ε.Ε..
 7. Άφιξη Δικαστικών Αντιπροσώπων (προς Περιφερειακές Ενότητες)
 8. Έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώρηση όλων των βιβλίων
 9. Έγγραφα και αιτήματα προς τις ΔΕΚΟ που αφορούν στη διαδικασία σύνδεσης- διακοπής των παροχών στις υπηρεσίες της Π.Ε.
 10. Έγγραφα που αφορούν την παραλαβή εκλογικού υλικού
 11. Έγκριση, έλεγχος και παραλαβή έργων και εργασιών περιφ. επιπέδου
 12. Έγκριση Εκπαιδευτικών Εκδρομών και Επισκέψεων
 13. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Κοπή Δένδρου
 14. Έγκριση Κατασκευών ή Διαμορφώσεων σε Κοινόχρηστους Χώρους από Ιδιώτες
 15. Έγκριση Μετακίνησης εκτός έδρας
 16. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)
 17. Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
 18. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών
 19. Έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας σύμφωνα με το ν.δ. 3789/1957
 20. Έγκριση αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 21. Έγκριση ανάπτυξης εκπαιδευτικών διαδρομών
 22. Έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 23. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις
 24. Έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επ. εργαστήρια
 25. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
 26. Έγκριση εγγραφής στο φυτοϋγειονομικό μητρώο πατατοπαραγωγών
 27. Έγκριση ειδικών αδειών και τήρηση αρχείου αυτών
 28. Έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων
 29. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ ΠΕ
 30. Έγκριση κόμβων, εισόδων-εξόδων
 31. Έγκριση μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
 32. Έγκριση περιβαντολογικών όρων για έργα που δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 33. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών
 34. Έγκριση στοιχείων μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας
 35. Έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ
 36. Έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οποιασδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες
 37. Έκδοση, προπαρασκευαστικών, υπομνηστικών εγγράφων και εγγράφων που παρέχουν οδηγίες ή απαντήσεις προς Υπουργεία, Απ. Δ., και Γ.Δ. της ΠΔΜ
 38. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ΟΕ/ΕΠΕ/ΕΕ
 39. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για ιδιώτη
 40. Έκδοση/τροποποίηση/ανανέωση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικό πρόσωπο
 41. Έκδοση - Ανανέωση συνταγολογίων
 42. Έκδοση - διόρθωση - ακύρωση τίτλων κυριότητας
 43. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης
 44. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 45. Έκδοση Αδειών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
 46. Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας Ηλεκτρονικά
 47. Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου
 48. Έκδοση Αποφάσεων Χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε Καρκινοπαθείς και μη
 49. Έκδοση Απόφασης Έγκριση Μαθητικών Δρομολογίων
 50. Έκδοση Απόφασης Καθορισμός δρομολογίων ΚΤΕΛ Ν.2963/2001

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).