Αταξινόμητες σελίδες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 57 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 57.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 2. Άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματός σας (επιβατικού ή μοτοσυκλέτας)
 3. Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος ΑΠΘ με Aπευθείας Aνάθεση
 4. Έκδοση Άδειας Μοτοποδηλάτου
 5. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. Α&Β βαθμού
 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
 7. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου για λόγους συνυπηρέτησης
 8. Αδεια Ιδρυσης Φαρμακειου
 9. Ακατάσχετος Λογαριασμός
 10. Ανάθεση προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό
 11. Ανάθεση προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό
 12. Αναγνώριση Μεταπτυχιακού - Διδακτορικού Τίτλου
 13. Απευθείας ανάθεση προμήθειας
 14. Απολυτήριο λυκείου
 15. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς πολίτες κρατών -μελών της Ε.Ε., κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι.
 16. Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς αλλοδαπούς κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
 17. Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
 18. Αρχειοθέτηση - Εκκαθάριση αρχείου
 19. Βεβαίωση Καταχώρησης Εγγράφου
 20. Γονική Άδεια Ανατροφής Τέκνου
 21. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 22. Διαδικασία 5
 23. Διαδικασίες αξιολόγησης καταγγελιών
 24. Διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων
 25. Διαδικασια 1
 26. Διορισμός ή Αντικατάσταση Μελών Διοικήσεων Εποπτευομένων Φορέων
 27. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
 28. Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό
 29. Εγγραφή αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων
 30. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.)
 31. Κατερίνα
 32. Κατερινα
 33. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 34. Μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα
 35. Μετακίνηση προσωπικού από έναν Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα
 36. Νομος 1
 37. Ντίνα 3
 38. Ντινα 3
 39. Νόμος 1
 40. Παροχή πληροφοριών - στοιχείων σε αρμόδιες δικαστικές αρχές
 41. Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού
 42. Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια σε Δήμο
 43. Σοφία 1
 44. Σοφία 5
 45. Συντάξεις (ΕΦΚΑ)
 46. Τήρηση πρωτοκόλλου - Διακίνηση Εγγράφων Δήμου
 47. Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 48. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
 49. Φορολογική Ενημερότητα Πλοίου
 50. Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Παραχώρησης Χρήσης Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων
 51. Χορήγηση Αδειας Ιδρυσης Φαρμακείου
 52. Χορήγηση Αδειας Φαρμακειου
 53. Χορήγηση Αδειας λειτουργίας Φαρμακείου
 54. Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης
 55. Χορήγηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
 56. Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης από Ειδικό Ληξιαρχείο
 57. Ψηφιακή υπογραφή

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).