Σημασιολογική αναζήτηση

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ερώτημα Πρόσθετα δεδομένα προς εμφάνιση
(βάλτε μια ιδιότητα ανά γραμμή)

Μορφοποίηση ως:
Ταξινόμηση
[Προσθήκη συνθήκης ταξινόμησης]
Άλλες επιλογές
limit:
Ο μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν
offset:
Η μετατόπιση του πρώτου αποτελέσματος
link:
Εμφάνιση τιμών ως σύνδεσμοι
sort:
Ιδιότητα βάσει της οποίας να ταξινομηθεί το ερώτημα
order: descending desc asc ascending rand random
Σειρά ταξινόμησης του ερωτήματος
headers:
Προβολή των κεφαλίδων/ονομάτων ιδιοτήτων
mainlabel:
Η ετικέτα που θα δοθεί στο όνομα της κύριας σελίδας
intro:
Κείμενο που θα εμφανίζεται πριν από τα αποτελέσματα του ερωτήματος, αν υπάρχουν
outro:
Κείμενο που θα εμφανίζεται μετά από τα αποτελέσματα του ερωτήματος, αν υπάρχουν
searchlabel:
Κείμενο για συνέχιση της αναζήτησης
default:
Κείμενο που θα εμφανίζεται αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα ερωτήματος
class:
Μια πρόσθετη κλάση CSS για αυτόν τον πίνακα
transpose:
Παρουσίαση των κεφαλίδων του πίνακα κατακόρυφα και των αποτελεσμάτων οριζόντια
sep:
Διαχωριστικό για τις τιμές
Αναζήτηση

Απόκρυψη ερωτήματος Εμφάνιση ενσωματωμένου κώδικα