Ιδιότητες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η ειδική σελίδα παρέχει μια λίστα με τις διαθέσιμες ιδιότητες και το πλήθος χρήσεών τους για αυτό το wiki. Για πιο επικαιροποιημένα στατιστικά μετρήσεων συνιστάται η εκτέλεση της δέσμης ενεργειών συντήρησης των στατιστικών στοιχείων των ιδιοτήτων σε τακτική βάση. Για μια διαφοροποιημένη προβολή, δείτε τις ειδικές σελίδες με τις μη χρησιμοποιούμενες ή τις ζητούμενες ιδιότητες.

Ιδιότητες

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 20 αποτελέσματα ξεκινώντας από το Νο 1.

Εμφάνιση (20 προηγουμένων | 20 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).


 

Κατάλογος ιδιοτήτων

 1. 1 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 2. 2 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 3. 3 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 4. 4 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 5. 5 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 6. A + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 7. Aa + τύπου Number (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 8. Allows value
  Η "Allows value" είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που ορίζει μια λίστα από επιτρεπτές τιμές για τον περιορισμό των τιμών που μπορεί να ανατίθενται σε μια ιδιότητα και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (0)
 9. Ayt + τύπου Boolean (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 10. B + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 11. Corresponds to
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (0)
 12. Creation date
  "Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Date (0 χρήσεις)
 13. Dik + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 14. Display precision of
  Η «Display precision of» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει την απεικονιζόμενη ακρίβεια (σε δεκαδικά ψηφία) για αριθμητικούς τύπους δεδομένων.
  τύπου Number (0 χρήσεις)
 15. Display title of
  "Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Text (0 χρήσεις)
 16. Display units
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (0)
 17. Equivalent URI
  "Equivalent URI" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent URI/URL values.
  (0)
 18. Foaf:homepage + τύπου URL (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 19. Foaf:knows + τύπου Page (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 20. Foaf:name + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!