Λίστα ανακατευθύνσεων

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 101 μέχρι το Νο 600.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ΑΝAΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ →‎ Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας
 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. →‎ Αναγνώριση Προυφιστάμενων Οδών Έτους 1923
 3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ →‎ Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου
 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ →‎ Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ή/και ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ →‎ Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
 6. ΑΠΘ →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ →‎ Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών
 8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ →‎ Απόφαση Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου
 9. ΑΡΓΙΑ →‎ Αργίες
 10. ΑΡΓΙΕΣ →‎ Αργίες
 11. ΑΣΚΤ →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 12. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ (ΥΠΕΠΘ) →‎ Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (ΥΠΠΕΘ)
 13. Αίτηση Τροποποίησης στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο →‎ Τροποποίηση εγγραφής στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο
 14. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης →‎ Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου για λόγους συνυπηρέτησης
 15. Αίτηση για τη μεταδημότευση ενηλίκου και την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του →‎ Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
 16. Αίτηση για την Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του →‎ Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
 17. Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου →‎ Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου
 18. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου →‎ Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου
 19. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων →‎ Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
 20. Αδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων , Πουλερικών και Λαγομόρφων →‎ Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων
 21. Αδεια Ίδρυσης μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων →‎ Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων
 22. Αδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου →‎ Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 23. Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα →‎ Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 24. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις) →‎ Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 25. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου →‎ Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου
 26. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος →‎ Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 27. Αδειοδότηση λατομείου →‎ Αδειοδότηση Λατομείου
 28. Αιτήσεις →‎ Κατηγορία:Αιτήσεις
 29. Αιτηση μεταγραφής →‎ Αίτηση μεταγραφής
 30. Αιτηση μεταγραφης →‎ Αίτηση μεταγραφής
 31. Ακατάχετος Λογαρασμός →‎ Ακατάσχετος Λογαριασμός
 32. Αλλαγή Στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου →‎ Αλλαγή στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου
 33. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου →‎ Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου
 34. Αλλαγή χρώματος στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας →‎ Αλλαγή Χρώματος Οχήματος και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
 35. Αμκα →‎ Α.Μ.Κ.Α.
 36. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης) →‎ Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό σε Ποινική Υπόθεση (Εφετείο Θεσσαλονίκης)
 37. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας →‎ Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση
 38. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκούς τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας →‎ Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση
 39. Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata →‎ Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata (ΥΠΠΕΘ)
 40. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων →‎ Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων
 41. Αναγγελία λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο →‎ Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
 42. Αναγγελίες →‎ Κατηγορία:Αναγγελίες
 43. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) →‎ Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
 44. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας →‎ Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)
 45. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων →‎ Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
 46. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια) →‎ Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)
 47. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης λόγω αλλαγής Κινητήρα →‎ Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος λόγω αλλαγής Κινητήρα
 48. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1 →‎ Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
 49. Ανανεώσεις →‎ Κατηγορία:Ανανεώσεις
 50. Αναπομπη αποφασεων →‎ Αναπομπή αποφάσεων
 51. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση →‎ Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
 52. Αναρτήσεις →‎ Κατηγορία:Αναρτήσεις
 53. Ανοικτό λογισμικό →‎ Ελεύθερο λογισμικό
 54. Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς →‎ Αντίγραφο Αδείας Κυκλοφορίας λόγω Απώλειας ή Κλοπής ή Φθοράς
 55. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου →‎ Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
 56. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων αυτοκίνητου λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής →‎ Αντικατάσταση Κρατικών Πινακίδων Αυτοκίνητου λόγω Φθοράς ή Απώλειας ή Κλοπής
 57. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 58. Αξιολογήσεις →‎ Κατηγορία:Αξιολογήσεις
 59. Απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης →‎ Κυκλοφοριακή σύνδεση
 60. Αποζημίωση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος →‎ Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος
 61. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 62. Αποκεντρωμένες διοικήσεις →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 63. Αποκεντρωμένη Διοίκηση →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 64. Αποκεντρωμένη διοίκηση (πρόγραμμα Καλλικράτης) →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 65. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό →‎ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
 66. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας →‎ Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων προς το Υπουργείο Υγείας
 67. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης →‎ Απόδοση Β΄ Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 68. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας →‎ Κατάθεση Αίτησης Θεραπείας μετά από Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας
 69. Απόσπαση εκπαιδευτικού από την οργανική του σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης →‎ Απόσπαση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 70. Απόσχιση Κλάδου Α.Ε. →‎ Απόσχιση Κλάδου της Α.Ε.
 71. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων →‎ Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων
 72. Απόφαση ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων →‎ Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων
 73. Αργία →‎ Αργίες
 74. Αριστοτέλειο →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 75. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης) →‎ Άρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)
 76. Αρχεία →‎ Κατηγορία:Αρχεία
 77. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή Α/Α2/Α1/ΑΜ →‎ Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ
 78. Αστυνομία →‎ Ελληνική Αστυνομία
 79. Αστυνομική Ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 80. Αστυνομική ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 81. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ. →‎ Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
 82. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ →‎ Βεβαίωση μη οφειλών
 83. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ →‎ Βεβαίωση Υπηρεσιακών Μεταβολών και Κρατήσεων
 84. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Βήματα Διαδικασίας
 85. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων →‎ Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά
 86. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων →‎ Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων
 87. Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών Εντός Του Κράτους →‎ Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών εντός του Κράτους
 88. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού Σε Κράτη Μέλη Του Συμβουλίου Της Ευρώπης →‎ Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
 89. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μακροχρόνια Ανέργων στον Τομέα της Υγείας →‎ Προσόντα Μακροχρόνια Ανέργων για πρόσληψη στον Τομέα της Υγείας
 90. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή →‎ Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
 91. Βεβαίωση αγροτικού αυτοκινήτου →‎ Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου
 92. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού. →‎ Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού
 93. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου →‎ Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου
 94. Βεβαιώσεις →‎ Κατηγορία:Βεβαιώσεις
 95. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού →‎ Χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
 96. Βικιπαίδεια:Scripts →‎ Wiki υπηρεσιών:Scripts
 97. Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση →‎ Διαδικασίες:Κατηγοριοποίηση
 98. Βικιπαίδεια:Πρότυπα →‎ Wiki υπηρεσιών:Πρότυπα
 99. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ →‎ Για αλλαγή θρησκεύματος
 100. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ →‎ Για αλλαγή κύριου ονόματος ή προσθήκη κύριου ονόματος
 101. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ →‎ Για διορθώσεις επώνυμου - πατρώνυμου
 102. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ →‎ Για διορθώσεις κύριου ονόματος - Ληξιαρχικών στοιχείων - Τόπου γέννησης
 103. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ →‎ Για διορθώσεις μητρωνύμου
 104. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ →‎ Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων
 105. Για Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας →‎ Για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
 106. Γνωμοδοτήσεις Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (Κλειστών & Υπαίθριων) →‎ Γνωμοδοτήσεις για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (κλειστών & υπαίθριων)
 107. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής →‎ Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής
 108. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων
 109. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 110. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 111. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου Ή Αθλητικής Σχολής →‎ Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
 112. Γνωστοποιήσεις →‎ Κατηγορία:Γνωστοποιήσεις
 113. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ →‎ Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων
 114. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ →‎ Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
 115. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ →‎ Δήμος Θεσσαλονίκης - Δημοτικές, Κοινοτικές Αρμοδιότητες
 116. ΔΙ.ΠΑ.Ε. →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 117. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ →‎ Διακοπή Φοίτησης
 118. ΔΙΑΥΓΕΙΑ →‎ Διαύγεια
 119. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ →‎ Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου
 120. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ →‎ Διδακτορική Διατριβή ΤΕΠΑΕ (ΑΠΘ)
 121. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ →‎ Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 122. ΔΙΠΑΕ →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 123. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης →‎ Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 124. Δήμοι →‎ Κατάλογος δήμων της Ελλάδας
 125. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων →‎ Δειγματοληψία Υγρών Αποβλήτων
 126. Δελτίο Ταυτότητας →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 127. Δηλώσεις →‎ Κατηγορία:Δηλώσεις
 128. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου →‎ Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου
 129. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος →‎ Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 130. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου →‎ Διαδικασία Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Έργου
 131. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες →‎ Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες
 132. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού →‎ Διαδικασία Πληρωμής Διεθνούς Οργανισμού
 133. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού →‎ Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθειών Δήμων
 134. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικου στην Πολεμική Αεροπορία →‎ Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στην Πολεμική Αεροπορία
 135. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ →‎ Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων ΠΕ
 136. Διαδικασίες →‎ Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες Υπηρεσιών
 137. Διακοπή διατροφικού επιδόματος →‎ Διακοπή χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος
 138. Διακρατική Υιοθεσία →‎ Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας
 139. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων →‎ Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων
 140. Διαχείρηση Εισερχομένων Εξερχομένων →‎ Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων
 141. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας →‎ Διαχείριση Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Παθήσεων
 142. Διαχείριση ένστασης ικα →‎ Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ
 143. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ →‎ Διαχείριση αρχείων
 144. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων →‎ Διαχείριση Εισερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)
 145. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού →‎ Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι)
 146. Διαχείριση μονάδων του φορέα των οποίων οι Προϊστάμενοι τους έχουν δικαίωμα τελικής υπογραφής →‎ Διαχείριση μονάδων του φορέα - τελικών υπογραφόντων
 147. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 148. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών →‎ Διεκπεραίωση Αίτησης Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας άνω των 50 Ετών
 149. Διεκπεραιώσεις →‎ Κατηγορία:Διεκπεραιώσεις
 150. Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού →‎ Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 151. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+ →‎ Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
 152. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων →‎ Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων/ Τμήμα Α' (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 153. Δικαιολογητικά για ανέργους →‎ Δικαιολογητικά για Ανέργους
 154. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου →‎ Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου
 155. Δικαστήρια →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δικαστηρίων
 156. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011) →‎ Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
 157. Δοκιμστικο Λήμμα για Επίδειξη →‎ Προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών Εξωσυμβατικά
 158. Ε.Ε. →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 159. Ε.Κ.Π.Α. →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 160. Ε.Μ.Π. →‎ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 161. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. →‎ ΕΟΠΥΥ
 162. Ε.Τ.Α.Α. →‎ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
 163. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ →‎ Εγγραφή Αλλοδαπού Ενήλικα - Ανήλικα μετά την Πολιτογράφηση του
 164. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ →‎ Εγγραφή ανήλικου αδήλωτου
 165. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ →‎ Εγγραφή Ενήλικου Αδήλωτου
 166. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ →‎ Εγγραφή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
 167. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ →‎ Εγγραφή νηπίου
 168. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ →‎ Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Αλλοδαπού Αρρένος Υιοθετηθέντος από Έλληνες Γονείς
 169. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ →‎ Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία
 170. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ →‎ Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος
 171. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ →‎ Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
 172. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΠΔ. →‎ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 173. ΕΕ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 174. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ) →‎ Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)
 175. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ →‎ Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 176. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ →‎ Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 177. ΕΚΠΑ →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 178. ΕΛ.ΑΣ. →‎ Ελληνική Αστυνομία
 179. ΕΛ.Υ.Τ. →‎ Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
 180. ΕΛΑΣ →‎ Ελληνική Αστυνομία
 181. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ →‎ Ελληνική Αστυνομία
 182. ΕΜΔ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες για Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
 183. ΕΜΠ →‎ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 184. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ →‎ Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 185. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ →‎ Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων (Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία)
 186. ΕΟΚ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 187. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ →‎ Επαναχορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας από Ακινησία
 188. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ →‎ Επίβλεψη Έργου
 189. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ →‎ Επίβλεψη μελέτης
 190. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4177 ΚΑΙ ΥΑ Α2-718/2014 →‎ Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014
 191. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ →‎ Εργάσιμη ημέρα
 192. ΕΤΑΑ →‎ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
 193. ΕΤΑΙΡΕΙΑ →‎ Εταιρεία
 194. ΕΤΑΙΡΙΑ →‎ Εταιρεία
 195. ΕΤΑΙΡΙΕΣ →‎ Εταιρεία
 196. ΕΥΡΩ →‎ Ευρώ
 197. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 198. Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια →‎ Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια και στο Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.
 199. Εγγραφές →‎ Κατηγορία:Εγγραφές
 200. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) →‎ Εγγραφή Μαθητή σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
 201. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό →‎ Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό
 202. Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος →‎ Συζήτηση χρήστη:Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος
 203. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη →‎ Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 204. Εγκρίσεις →‎ Κατηγορία:Εγκρίσεις
 205. Εγκρίσεις κατ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων →‎ Εγκρίσεις κατ'εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων
 206. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης →‎ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
 207. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων →‎ Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων
 208. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων →‎ Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων
 209. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας →‎ Έγκριση μετακίνησης εκτός εδρας
 210. Εθελοντικές Συνεργασίες →‎ Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών
 211. Εθιμοτυπία →‎ Τήρηση Εθιμοτυπίας
 212. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 213. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας →‎ ΕΟΠΥΥ
 214. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ABS εκ των υστέρων τοποθέτηση
 215. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ADR
 216. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ATP
 217. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης
 218. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS Εκ κατασκευής →‎ Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS εκ κατασκευής
 219. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών →‎ Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών
 220. Ειδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνησης →‎ Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης
 221. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις →‎ Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις κατόπιν νομοθετικού ελέγχου.
 222. Εισηγήσεις →‎ Κατηγορία:Εισηγήσεις
 223. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης →‎ Έκδοση Διπλώματος Οδήγησης
 224. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών →‎ Έκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών (ΑΠΘ)
 225. Εκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών →‎ Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών
 226. Εκδοση εγκριτικης αποφασης για συμπληρωματικο επιδομα μητροτητας →‎ Έκδοση εγκριτικής απόφασης για συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας
 227. Εκδόσεις →‎ Κατηγορία:Εκδόσεις
 228. Εκθέσεις →‎ Κατηγορία:Εκθέσεις
 229. Εκλογή ΔΕΠ →‎ ΕΚΛΟΓΗ ΔΕΠ
 230. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής →‎ Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
 231. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων →‎ Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων
 232. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων →‎ Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων
 233. Ελεύθερο Λογισμικό →‎ Ελεύθερο λογισμικό
 234. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών →‎ ΕΒΕΑ
 235. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών →‎ Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών ΑΤΔΥΠΔΣ
 236. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες →‎ Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ έργων ή δραστηριοτήτων
 237. Ενοικιαση εντυπου μουσικου υλικου →‎ Ενοικίαση έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)
 238. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ →‎ Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
 239. Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση →‎ Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 240. Εξελιξη μελους ΔΕΠ →‎ Εξέλιξη Μέλους ΔΕΠ
 241. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα →‎ Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα
 242. Επένδυση →‎ Κατηγορία:Επενδύσεις
 243. Επενδύσεις →‎ Κατηγορία:Επενδύσεις
 244. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων →‎ Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων
 245. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου →‎ Επιβολή Προστίμου Μη Έκδοσης Φορολογικού Στοιχείου
 246. Επιστροφή Φόρου Θανόντα →‎ Επιστροφή Φόρου Αποβιώσαντα
 247. Επιτόπιος έλεγχος μελισσοκόμου →‎ Επιτόπιος Έλεγχος Μελισσοκόμου
 248. Εταιρία →‎ Εταιρεία
 249. Εταιρίες →‎ Εταιρεία
 250. Εταιρείες →‎ Εταιρεία
 251. Εφαρμογή Σ →‎ Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων
 252. Εφετείο →‎ Κατηγορία:Εφετείο (υπηρεσίες)
 253. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών →‎ Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
 254. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ →‎ Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης
 255. Θεωρήσεις →‎ Κατηγορία:Θεωρήσεις
 256. Θεωρήσεις μπλόκ ναρκωτικών →‎ Θεωρήσεις μπλοκ ναρκωτικών
 257. Θεώρηση Ατομικών μπλoκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού →‎ Θεώρηση Ατομικών μπλοκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού
 258. Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 →‎ Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011
 259. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού →‎ Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού
 260. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού →‎ Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού
 261. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου →‎ Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
 262. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου →‎ Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
 263. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου →‎ Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου
 264. Θεώρηση γνησίου υπογραφής →‎ Βεβαίωση γνησίου υπογραφής
 265. Ι.Κ.Α. →‎ ΙΚΑ
 266. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ →‎ Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου
 267. Ιδρύσεις →‎ Κατηγορία:Ιδρύσεις
 268. Κ.Α.Π.Η. →‎ Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 269. ΚΑΠΗ →‎ Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 270. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ) →‎ Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 271. ΚΕΠ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των ΚΕΠ
 272. ΚΛΟΠΗ →‎ Κλοπή (ΑΠΘ)
 273. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ →‎ Εγγραφή σε Κολυμβητήρια (ΟΠΑΝΔΑ)
 274. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 . →‎ Κύρωση ή Ακύρωση Πράξεων Αναλογισμού Αποζημίωσης, Τακτοποίησης, Προσκύρωσης.
 275. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.). →‎ Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε.).
 276. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας →‎ Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου αλλοδαπής αναγνωρισθέντος από Έλληνα πατέρα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ι.
 277. Καλλικράτης →‎ Πρόγραμμα Καλλικράτης
 278. Κατάθεση Έφεσης κατά ποινικής απόφασης →‎ Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης
 279. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης →‎ Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον δικαστικής αρχής
 280. Κατάλογοι →‎ Κατηγορία:Κατάλογοι
 281. Κατάσχεση Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως →‎ Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 282. Καταγγελίες →‎ Κατηγορία:Καταγγελίες
 283. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών →‎ Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών
 284. Κατασταλτικος έλεγχος εσόδων δήμων →‎ Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων
 285. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
 286. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2 →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)
 287. Κατατακτήριες εξετάσεις →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις
 288. Καταχωρήσεις →‎ Κατηγορία:Καταχωρήσεις
 289. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. →‎ Καταχώριση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
 290. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης →‎ Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 291. Καταχώρηση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων →‎ Καταχώριση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
 292. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα →‎ Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ
 293. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο) →‎ Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)
 294. Καταχώριση και Εγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων →‎ Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων
 295. Κατηγοριοποίηση →‎ Διαδικασίες:Κατηγοριοποίηση
 296. Κύκλος ζωής →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες με βάση τον κύκλο της ζωής
 297. Λήμματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα
 298. Λήμματα με προβλήματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 299. Λημματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα
 300. Λιμενικό Σώμα →‎ Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή
 301. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ →‎ Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)
 302. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ →‎ Μεμβράνες-Πτυχίο
 303. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ →‎ Μεταβίβαση Σύνταξης Λόγω Θανάτου
 304. ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ →‎ Μητρώο Κρατικών Οχημάτων
 305. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ →‎ Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
 306. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ →‎ Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης
 307. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα →‎ Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα το Ολοκαύτωμα
 308. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού →‎ Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού
 309. Μετάθεση για λόγους υγείας →‎ Μετάθεση για Λόγους Υγείας
 310. Μεταβίβαση Ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. →‎ Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
 311. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας →‎ Μεταβίβαση ΕΙΧ ή ΔΙΧ και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
 312. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ →‎ Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων
 313. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου →‎ Μεταβίβαση Οχήματος στους Κληρονόμους του Θανόντος Κατόχου
 314. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. →‎ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΥΠΠΕΘ)
 315. Μετακινησεις υπαλληλων (ΥΠΠΕΘ) →‎ Μετακινήσεις υπαλλήλων (ΥΠΠΕΘ)
 316. Μετροπή Εταιρειών →‎ Μετατροπή Εταιρειών
 317. Μορφοποίηση →‎ Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης
 318. Ν.Π.Δ.Δ. →‎ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 319. Ν.Π.Ι.Δ. →‎ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 320. ΝΠΔΔ →‎ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 321. ΝΠΙΔ →‎ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 322. Νηολογηση αεροσκάφους →‎ Νηολόγηση αεροσκάφους
 323. Νομοθεσία →‎ Κατηγορία:Νόμοι του ελληνικού κράτους
 324. Νόμοι →‎ Κατηγορία:Νόμοι του ελληνικού κράτους
 325. Νόμος 3982 →‎ Αρχείο:Νόμος 3982.pdf
 326. Νόμος 4262 →‎ Αρχείο:Νόμος 4262.pdf
 327. Ο.Α.Ε.Δ. →‎ ΟΑΕΔ
 328. Ο.Α.Ε.Ε. →‎ ΟΑΕΕ
 329. Ο.Γ.Α. →‎ ΟΓΑ
 330. Ο.Τ.Α. →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 331. ΟΔΗΓΙΕΣ →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 332. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ →‎ Ομογενείς
 333. ΟΠΑΝΔΑ →‎ Κατηγορία:ΟΠΑΝΔΑ
 334. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ →‎ Οριοθέτηση Υδατορέματος
 335. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ →‎ Οριστική Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τους Νόμους 410/68, 720/77 και 1337/83 τα οποία εντάσσονται σε Σχέδιο Πόλης
 336. ΟΤΑ →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 337. Οδηγίες →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 338. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 339. Ομογενής →‎ Ομογενείς
 340. Οργάνωση ημερίδας →‎ Οργάνωση ημερίδας (ΥΠΠΕΘ)
 341. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 342. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού →‎ ΟΑΕΔ
 343. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών →‎ ΟΑΕΕ
 344. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων →‎ ΟΓΑ
 345. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής →‎ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
 346. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής →‎ Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής
 347. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ →‎ Παραχώρηση Χρήσης Χώρων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 348. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ →‎ Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι - Διαπίστωση Παράβασης - Συστάσεις
 349. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ →‎ Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών
 350. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ →‎ Περιοδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων
 351. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ →‎ Περιορισμός Κατηγοριών Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για Λόγους Υγείας ή Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος
 352. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ →‎ Περιφέρεια
 353. ΠΙΝΑΚΑΣ →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 354. ΠΙΝΑΚΕΣ →‎ Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα
 355. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ →‎ Πληρωμή Προκαταβολής και Αποπληρωμής Έργων
 356. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 357. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ →‎ Πυροσβεστική
 358. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ →‎ Πυροσβεστική
 359. Πάντειο Πανεπιστήμιο →‎ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 360. Πίνακας →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 361. Πίνακας υπηρεσιών →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 362. Πίνακες →‎ Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα
 363. Πανελλαδικές Εξετάσεις →‎ Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου
 364. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας →‎ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (π.δ. 88/2013 (Α ́ 129))
 365. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ →‎ Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ
 366. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2 →‎ Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους
 367. Παραλαβή δημοσίου έργου →‎ Παραλαβή Δημοσίου Έργου (περιφέρεια)
 368. Παραλαβή και Εκκαθάριση Αρχικής Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 →‎ Παραλαβή και Εκκαθάριση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015
 369. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα →‎ Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα
 370. Παραχώρηση αιγίδας →‎ Παραχώρηση αιγίδας (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ)
 371. Παραχώρηση αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση →‎ Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση
 372. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ →‎ Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
 373. Πειθαρχική διαδικασία (ΑΠΘ) →‎ Πειθαρχική Διαδικασία (ΑΠΘ)
 374. Περιβάλλον →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος
 375. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ
 376. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ
 377. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος ΕΔΧ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος ΕΔΧ
 378. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Ελαφρών Οχημάτων
 379. Περιοχή περιβαντολλογικών πληροφοριών →‎ Περιοχή περιβαντολογικών πληροφοριών
 380. Περιφέρειες →‎ Περιφέρεια
 381. Περιφερειακή ενότητα →‎ Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας
 382. Πιστοποίηση Υπογραφής για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης →‎ Επικύρωση εγγράφων για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)
 383. Πιστοποιητικά →‎ Κατηγορία:Πιστοποιητικά
 384. Πλήρη λήμματα →‎ Κατηγορία:Πλήρη λήμματα
 385. Πληροφοριακή εργασία →‎ Πληροφοριακή Εργασία
 386. Πολιτική ασφαλείας ΠΣ Υπ. Παιδείας →‎ Δ4.2 Διαδικασία Απόκτησης Φυσικής Πρόσβασης Χρηστών
 387. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000) →‎ Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (μεγαλύτερων από 200.000)
 388. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. →‎ Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 389. Προβλήματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 390. Προβολή Εκδηλώσεων →‎ Προβολή Εκδηλώσεων Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού
 391. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ →‎ Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ
 392. Προγραμματισμός →‎ Προγραμματισμός Java
 393. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2 →‎ Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016
 394. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας →‎ Προμήθεια στολών και υποδημάτων Φιλαρμονικής ορχήστρας
 395. Πρωθυπουργός της Ελλάδας →‎ Πρωθυπουργός
 396. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας →‎ Πρωθυπουργός
 397. Πρόγραμμα Διαύγεια →‎ Διαύγεια
 398. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία →‎ Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία
 399. Πρόστιμα →‎ Κατηγορία:Πρόστιμα
 400. Πρότυπο λήμμα →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 401. Πυροσβεστικό Σώμα →‎ Πυροσβεστική
 402. Ρ.Α.Ε. →‎ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 403. ΡΑΕ →‎ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 404. Ρύθμιση εργατικών κατοικιών →‎ Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ
 405. Σ.Δ.Ο.Ε. →‎ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 406. Σ.Φ.Δ. →‎ Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.)
 407. ΣΔΟΕ →‎ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 408. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Στατιστικά διαδικασίας
 409. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Στοιχεία διαδικασίας
 410. Στατιστικά Διαδικασίας →‎ Στατιστικά διαδικασίας
 411. Συνάλλαγμα →‎ Κατηγορία:Συναλλαγματικές υπηρεσίες
 412. Συνοπτικός Διαγωνισμός →‎ Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)
 413. Σχολική Επιτροπή →‎ Σχολικές Επιτροπές
 414. Σωματεία →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες συλλόγων και σωματείων
 415. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) →‎ Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) Α'
 416. Σύνταγμα →‎ Σύνταγμα της Ελλάδας
 417. Σύνταγμα της Ελλάδος →‎ Σύνταγμα της Ελλάδας
 418. Τ.Ε.Β.Ε. →‎ ΟΑΕΕ
 419. Τ.Ε.Ι. →‎ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 420. ΤΕΒΕ →‎ ΟΑΕΕ
 421. ΤΕΙ →‎ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 422. ΤΕΙ Αθήνας →‎ Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Π.Δ. 95/2013)
 423. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης →‎ Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Δ. 87/2013)
 424. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ →‎ Τήρηση ΦΕΚ Φυσικής Αγωγής
 425. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ →‎ Τρόποι διεκπεραίωσης
 426. ΤΣΑ →‎ ΟΑΕΕ
 427. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου →‎ Βεβαίωση Καταχώρησης Εγγράφου
 428. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής →‎ Τήρηση ΦΕΚ Φυσικής Αγωγής
 429. Τακτικός Έλεγχος Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ →‎ Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 430. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος →‎ ΟΑΕΕ
 431. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών →‎ ΟΑΕΕ
 432. Ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 433. Τεχνικη αξιολογηση προσφορών →‎ Τεχνική αξιολόγηση προσφορών
 434. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΚΤΕΟ →‎ Κατηγορία:Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο
 435. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου →‎ Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου
 436. Τμήμα Διοικητικής εποπτείας φορέων →‎ Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων
 437. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων →‎ Υποβολή Λογαριασμού Έργου
 438. Τμήμα Μελετών →‎ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
 439. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας →‎ Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
 440. Τμήμα μισθοδοσιας (ΟΠΑΝΔΑ) →‎ Τμήμα μισθοδοσίας (ΟΠΑΝΔΑ)
 441. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. →‎ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 442. ΥΠ.ΕΣ. →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 443. ΥΠ.ΟΙΚ. →‎ Υπουργείο Οικονομικών
 444. ΥΠΑΠΕΝ →‎ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 445. ΥΠΕΘΑ →‎ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 446. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ →‎ Υπεύθυνη δήλωση
 447. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ →‎ Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών Νομικών Προσώπων
 448. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ →‎ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 449. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 450. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ →‎ Υπουργείο Οικονομικών
 451. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ →‎ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 452. ΥΠΟΥΡΓΟΣ →‎ Υπουργός
 453. Υπαγωγές →‎ Κατηγορία:Υπαγωγές
 454. Υπεύθυνη Δήλωση →‎ Υπεύθυνη δήλωση
 455. Υπηρεσίες →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες
 456. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο) →‎ Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο)
 457. Υπηρεσίες Απώλειας →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες απώλειας
 458. Υπηρεσίες Ασφαλιστικών Ταμείων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Ταμείων
 459. Υπηρεσίες ΟΑΕΔ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
 460. Υπηρεσίες αθλητισμού →‎ Κατηγορία:Αθλητισμού (περιφέρεια)
 461. Υπηρεσίες γέννησης/βάφτισης →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες γέννησης/βάφτισης
 462. Υπηρεσίες εκπαίδευσης →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες εκπαίδευσης
 463. Υπηρεσίες κίνησης →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες κίνησης
 464. Υπηρεσίες κτηρίων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες κτηρίων
 465. Υπηρεσίες μετανάστευσης →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες μετανάστευσης
 466. Υπηρεσίες οικογένειας →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες οικογένειας
 467. Υπηρεσίες περιβάλλοντος →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος
 468. Υπηρεσίες σύνταξης →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες σύνταξης
 469. Υπηρεσίες της Περιφέρειας →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες της Περιφέρειας
 470. Υπηρεσίες των ΔΟΥ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των ΔΟΥ
 471. Υπηρεσίες των Δήμων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δήμων
 472. Υπηρεσίες των Δικαστηρίων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δικαστηρίων
 473. Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων
 474. Υπηρεσίες των Νοσοκομείων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Νοσοκομείων
 475. Υπηρεσίες των Υπουργείων →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Υπουργείων
 476. Υπηρεσίες υγείας →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες υγείας
 477. Υπηρεσίες χωρίς περιεχόμενο →‎ Κατηγορία:Χωρίς περιεχόμενο
 478. Υποβολές →‎ Κατηγορία:Υποβολές
 479. Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού →‎ Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών)
 480. Υποβολή Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ →‎ Υποβολή Μηνιαίων Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων από ΝΠΙΔ
 481. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας →‎ Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
 482. Υποβολή αίτησης επιδόματος εσπα νεοεισερχομένων στ →‎ Υποβολή αίτησης επιδόματος ΕΣΠΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ στην αγορά εργασίας.
 483. Υπουργεία →‎ Κατάλογος υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης
 484. Υπουργείο Δικαιοσύνης →‎ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 485. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ελλάδα) →‎ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 486. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης →‎ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 487. Υπουργείο Εσωτερικών →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 488. Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα) →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 489. Υπουργείο Παιδείας →‎ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 490. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων →‎ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 491. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων →‎ Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 492. Φεκ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων →‎ ΦΕΚ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων
 493. Φορείς Ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό →‎ Φορείς Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
 494. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ →‎ Χορήγηση Άδειας Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας
 495. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ →‎ Χορήγηση Άδειας χωρίς Αποδοχές σε Υπάλληλο Περιφερειακής Ενότητας Περιφέρειας
 496. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ →‎ Χορήγηση Βεβαίωσης εγγραφής νηπίου
 497. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ/ΚΟΥ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ →‎ Χορήγηση Εκπαιδευτικής Άδειας Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας
 498. Χορήγηση-ανανέωση-αντικατάσταση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ →‎ Χορήγηση Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ
 499. Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού και Βοηθού Φαρμακείου →‎ Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 500. Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου Κατ’ εξαίρεση Των Πληθυσμιακών Ορίων (Για Συστέγαση) →‎ Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου κατ’ εξαίρεση των Πληθυσμιακών Ορίων (για συστέγαση)

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).