Λίστα ανακατευθύνσεων

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 550.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Έγκριση Για Κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων →‎ Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων
 2. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας →‎ Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)
 3. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας →‎ Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
 4. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2 →‎ Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων
 5. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής →‎ Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών
 6. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος →‎ Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Έργου
 7. Έγκριση νομιμότητας οικονομικών καταστάσεων χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών →‎ Έγκριση Νομιμότητας Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών
 8. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης →‎ Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης
 9. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι →‎ Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)
 10. Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα →‎ Τελωνισμός και Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα
 11. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος:Δοκιμή 2 →‎ Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 12. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης →‎ Αναγγελία πτώχευσης
 13. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης →‎ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΝΠΙΔ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης
 14. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης →‎ Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων
 15. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις →‎ Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή
 16. Έκδοση Διαβατηρίου →‎ Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων
 17. Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων →‎ Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων
 18. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομίας →‎ Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 19. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (Περιφέρεια) →‎ Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)
 20. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος →‎ Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 21. Έκδοση αδειών μελών ΔΕΠ ΑΠΘ →‎ Έκδοση Αδειών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
 22. Έκδοση απαλλακτικού για την αγορά επενδυτικών αγαθών →‎ Έκδοση απαλλακτικού ΦΠΑ για την αγορά επενδυτικών αγαθών
 23. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ) →‎ Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠΠΕΘ)
 24. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης →‎ Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
 25. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη →‎ Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη
 26. Έκδοση τίτλου Αναδασμού →‎ Έκδοση Τίτλου Αναδασμού
 27. Έκδοση χρηματικού εντάλματος →‎ Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
 28. Έλεγχοι →‎ Κατηγορία:Έλεγχοι
 29. Έλεγχος Άδειας Απόσταξης →‎ Τελωνισμός οχήματος
 30. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή →‎ Έλεγχος Γεώτρησης κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή
 31. Έλεγχος αρδευτικών υδάτων →‎ Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων
 32. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής →‎ Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων
 33. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ →‎ Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ
 34. Έλεγχος πρατηρίου →‎ Έλεγχος Πρατηρίου
 35. Έναρξη Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής →‎ Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής
 36. Ένορκη Βεβαίωση →‎ Ένορκη Βεβαίωση Ενώπιον Ειρηνοδίκη Για Μη Δικαστική Χρήση
 37. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα Των Τροφίμων Και Στη Διαχείριση Των ΖΥΠ - ΠΠ →‎ Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ
 38. Έρευνες →‎ Κατηγορία:Έρευνες
 39. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων →‎ ΙΚΑ
 40. Α.Π.Θ. →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 41. Α.Σ.Κ.Τ. →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 42. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ →‎ Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών
 43. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ →‎ Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
 44. ΑΔΕΙΑ ΓΟΜΩΤΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗ →‎ Άδεια Γομωτή Πυροδότη
 45. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ →‎ Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
 46. ΑΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ →‎ Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
 47. ΑΔΕΙΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) →‎ Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 48. ΑΔΙΠ →‎ Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
 49. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ →‎ Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
 50. ΑΜΕΑ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες
 51. ΑΝAΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ →‎ Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας
 52. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. →‎ Αναγνώριση Προυφιστάμενων Οδών Έτους 1923
 53. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ →‎ Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου
 54. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ →‎ Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 55. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ή/και ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ →‎ Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
 56. ΑΠΘ →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 57. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ →‎ Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών
 58. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ →‎ Απόφαση Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου
 59. ΑΡΓΙΑ →‎ Αργίες
 60. ΑΡΓΙΕΣ →‎ Αργίες
 61. ΑΣΚΤ →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 62. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ (ΥΠΕΠΘ) →‎ Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (ΥΠΠΕΘ)
 63. Αίτηση Τροποποίησης στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο →‎ Τροποποίηση εγγραφής στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο
 64. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης →‎ Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου για λόγους συνυπηρέτησης
 65. Αίτηση για τη μεταδημότευση ενηλίκου και την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του →‎ Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
 66. Αίτηση για την Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του →‎ Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
 67. Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου →‎ Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου
 68. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου →‎ Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου
 69. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων →‎ Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
 70. Αδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων , Πουλερικών και Λαγομόρφων →‎ Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων
 71. Αδεια Ίδρυσης μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων →‎ Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων
 72. Αδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου →‎ Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 73. Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα →‎ Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 74. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις) →‎ Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 75. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου →‎ Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου
 76. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος →‎ Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 77. Αδειοδότηση λατομείου →‎ Αδειοδότηση Λατομείου
 78. Αιτήσεις →‎ Κατηγορία:Αιτήσεις
 79. Αιτηση μεταγραφής →‎ Αίτηση μεταγραφής
 80. Αιτηση μεταγραφης →‎ Αίτηση μεταγραφής
 81. Ακατάχετος Λογαρασμός →‎ Ακατάσχετος Λογαριασμός
 82. Αλλαγή Στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου →‎ Αλλαγή στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου
 83. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου →‎ Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου
 84. Αλλαγή χρώματος στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας →‎ Αλλαγή Χρώματος Οχήματος και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
 85. Αμκα →‎ Α.Μ.Κ.Α.
 86. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης) →‎ Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό σε Ποινική Υπόθεση (Εφετείο Θεσσαλονίκης)
 87. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας →‎ Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση
 88. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκούς τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας →‎ Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση
 89. Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata →‎ Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata (ΥΠΠΕΘ)
 90. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων →‎ Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων
 91. Αναγγελία λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο →‎ Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
 92. Αναγγελίες →‎ Κατηγορία:Αναγγελίες
 93. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) →‎ Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
 94. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας →‎ Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)
 95. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων →‎ Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
 96. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια) →‎ Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)
 97. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης λόγω αλλαγής Κινητήρα →‎ Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος λόγω αλλαγής Κινητήρα
 98. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1 →‎ Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
 99. Ανανεώσεις →‎ Κατηγορία:Ανανεώσεις
 100. Αναπομπη αποφασεων →‎ Αναπομπή αποφάσεων
 101. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση →‎ Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
 102. Αναρτήσεις →‎ Κατηγορία:Αναρτήσεις
 103. Ανοικτό λογισμικό →‎ Ελεύθερο λογισμικό
 104. Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς →‎ Αντίγραφο Αδείας Κυκλοφορίας λόγω Απώλειας ή Κλοπής ή Φθοράς
 105. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου →‎ Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
 106. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων αυτοκίνητου λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής →‎ Αντικατάσταση Κρατικών Πινακίδων Αυτοκίνητου λόγω Φθοράς ή Απώλειας ή Κλοπής
 107. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 108. Αξιολογήσεις →‎ Κατηγορία:Αξιολογήσεις
 109. Απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης →‎ Κυκλοφοριακή σύνδεση
 110. Αποζημίωση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος →‎ Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος
 111. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 112. Αποκεντρωμένες διοικήσεις →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 113. Αποκεντρωμένη Διοίκηση →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 114. Αποκεντρωμένη διοίκηση (πρόγραμμα Καλλικράτης) →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 115. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό →‎ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
 116. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας →‎ Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων προς το Υπουργείο Υγείας
 117. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης →‎ Απόδοση Β΄ Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 118. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας →‎ Κατάθεση Αίτησης Θεραπείας μετά από Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας
 119. Απόσπαση εκπαιδευτικού από την οργανική του σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης →‎ Απόσπαση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 120. Απόσχιση Κλάδου Α.Ε. →‎ Απόσχιση Κλάδου της Α.Ε.
 121. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων →‎ Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων
 122. Απόφαση ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων →‎ Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων
 123. Αργία →‎ Αργίες
 124. Αριστοτέλειο →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 125. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης) →‎ Άρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)
 126. Αρχεία →‎ Κατηγορία:Αρχεία
 127. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή Α/Α2/Α1/ΑΜ →‎ Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ
 128. Αστυνομία →‎ Ελληνική Αστυνομία
 129. Αστυνομική Ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 130. Αστυνομική ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 131. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ. →‎ Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
 132. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ →‎ Βεβαίωση μη οφειλών
 133. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ →‎ Βεβαίωση Υπηρεσιακών Μεταβολών και Κρατήσεων
 134. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Βήματα Διαδικασίας
 135. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων →‎ Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά
 136. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων →‎ Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων
 137. Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών Εντός Του Κράτους →‎ Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών εντός του Κράτους
 138. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού Σε Κράτη Μέλη Του Συμβουλίου Της Ευρώπης →‎ Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
 139. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μακροχρόνια Ανέργων στον Τομέα της Υγείας →‎ Προσόντα Μακροχρόνια Ανέργων για πρόσληψη στον Τομέα της Υγείας
 140. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή →‎ Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
 141. Βεβαίωση αγροτικού αυτοκινήτου →‎ Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου
 142. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού. →‎ Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού
 143. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου →‎ Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου
 144. Βεβαιώσεις →‎ Κατηγορία:Βεβαιώσεις
 145. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού →‎ Χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
 146. Βικιπαίδεια:Scripts →‎ Wiki υπηρεσιών:Scripts
 147. Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση →‎ Διαδικασίες:Κατηγοριοποίηση
 148. Βικιπαίδεια:Πρότυπα →‎ Wiki υπηρεσιών:Πρότυπα
 149. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ →‎ Για αλλαγή θρησκεύματος
 150. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ →‎ Για αλλαγή κύριου ονόματος ή προσθήκη κύριου ονόματος
 151. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ →‎ Για διορθώσεις επώνυμου - πατρώνυμου
 152. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ →‎ Για διορθώσεις κύριου ονόματος - Ληξιαρχικών στοιχείων - Τόπου γέννησης
 153. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ →‎ Για διορθώσεις μητρωνύμου
 154. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ →‎ Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων
 155. Για Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας →‎ Για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
 156. Γνωμοδοτήσεις Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (Κλειστών & Υπαίθριων) →‎ Γνωμοδοτήσεις για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (κλειστών & υπαίθριων)
 157. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής →‎ Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής
 158. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων
 159. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 160. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 161. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου Ή Αθλητικής Σχολής →‎ Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
 162. Γνωστοποιήσεις →‎ Κατηγορία:Γνωστοποιήσεις
 163. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ →‎ Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων
 164. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ →‎ Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
 165. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ →‎ Δήμος Θεσσαλονίκης - Δημοτικές, Κοινοτικές Αρμοδιότητες
 166. ΔΙ.ΠΑ.Ε. →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 167. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ →‎ Διακοπή Φοίτησης
 168. ΔΙΑΥΓΕΙΑ →‎ Διαύγεια
 169. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ →‎ Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου
 170. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ →‎ Διδακτορική Διατριβή ΤΕΠΑΕ (ΑΠΘ)
 171. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ →‎ Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 172. ΔΙΠΑΕ →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 173. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης →‎ Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 174. Δήμοι →‎ Κατάλογος δήμων της Ελλάδας
 175. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων →‎ Δειγματοληψία Υγρών Αποβλήτων
 176. Δελτίο Ταυτότητας →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 177. Δηλώσεις →‎ Κατηγορία:Δηλώσεις
 178. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου →‎ Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου
 179. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος →‎ Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 180. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου →‎ Διαδικασία Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Έργου
 181. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες →‎ Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες
 182. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού →‎ Διαδικασία Πληρωμής Διεθνούς Οργανισμού
 183. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού →‎ Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθειών Δήμων
 184. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικου στην Πολεμική Αεροπορία →‎ Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στην Πολεμική Αεροπορία
 185. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ →‎ Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων ΠΕ
 186. Διαδικασίες →‎ Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες Υπηρεσιών
 187. Διακοπή διατροφικού επιδόματος →‎ Διακοπή χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος
 188. Διακρατική Υιοθεσία →‎ Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας
 189. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων →‎ Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων
 190. Διαχείρηση Εισερχομένων Εξερχομένων →‎ Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων
 191. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας →‎ Διαχείριση Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Παθήσεων
 192. Διαχείριση ένστασης ικα →‎ Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ
 193. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ →‎ Διαχείριση αρχείων
 194. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων →‎ Διαχείριση Εισερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)
 195. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού →‎ Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι)
 196. Διαχείριση μονάδων του φορέα των οποίων οι Προϊστάμενοι τους έχουν δικαίωμα τελικής υπογραφής →‎ Διαχείριση μονάδων του φορέα - τελικών υπογραφόντων
 197. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 198. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών →‎ Διεκπεραίωση Αίτησης Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας άνω των 50 Ετών
 199. Διεκπεραιώσεις →‎ Κατηγορία:Διεκπεραιώσεις
 200. Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού →‎ Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 201. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+ →‎ Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
 202. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων →‎ Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων/ Τμήμα Α' (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 203. Δικαιολογητικά για ανέργους →‎ Δικαιολογητικά για Ανέργους
 204. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου →‎ Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου
 205. Δικαστήρια →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δικαστηρίων
 206. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011) →‎ Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
 207. Δοκιμστικο Λήμμα για Επίδειξη →‎ Προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών Εξωσυμβατικά
 208. Ε.Ε. →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 209. Ε.Κ.Π.Α. →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 210. Ε.Μ.Π. →‎ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 211. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. →‎ ΕΟΠΥΥ
 212. Ε.Τ.Α.Α. →‎ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
 213. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ →‎ Εγγραφή Αλλοδαπού Ενήλικα - Ανήλικα μετά την Πολιτογράφηση του
 214. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ →‎ Εγγραφή ανήλικου αδήλωτου
 215. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ →‎ Εγγραφή Ενήλικου Αδήλωτου
 216. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ →‎ Εγγραφή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
 217. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ →‎ Εγγραφή νηπίου
 218. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ →‎ Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Αλλοδαπού Αρρένος Υιοθετηθέντος από Έλληνες Γονείς
 219. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ →‎ Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία
 220. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ →‎ Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος
 221. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ →‎ Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
 222. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΠΔ. →‎ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 223. ΕΕ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 224. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ) →‎ Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)
 225. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ →‎ Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 226. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ →‎ Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 227. ΕΚΠΑ →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 228. ΕΛ.ΑΣ. →‎ Ελληνική Αστυνομία
 229. ΕΛ.Υ.Τ. →‎ Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
 230. ΕΛΑΣ →‎ Ελληνική Αστυνομία
 231. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ →‎ Ελληνική Αστυνομία
 232. ΕΜΔ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες για Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
 233. ΕΜΠ →‎ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 234. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ →‎ Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 235. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ →‎ Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων (Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία)
 236. ΕΟΚ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 237. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ →‎ Επαναχορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας από Ακινησία
 238. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ →‎ Επίβλεψη Έργου
 239. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ →‎ Επίβλεψη μελέτης
 240. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4177 ΚΑΙ ΥΑ Α2-718/2014 →‎ Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014
 241. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ →‎ Εργάσιμη ημέρα
 242. ΕΤΑΑ →‎ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
 243. ΕΤΑΙΡΕΙΑ →‎ Εταιρεία
 244. ΕΤΑΙΡΙΑ →‎ Εταιρεία
 245. ΕΤΑΙΡΙΕΣ →‎ Εταιρεία
 246. ΕΥΡΩ →‎ Ευρώ
 247. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 248. Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια →‎ Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια και στο Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.
 249. Εγγραφές →‎ Κατηγορία:Εγγραφές
 250. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) →‎ Εγγραφή Μαθητή σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
 251. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό →‎ Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό
 252. Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος →‎ Συζήτηση χρήστη:Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος
 253. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη →‎ Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 254. Εγκρίσεις →‎ Κατηγορία:Εγκρίσεις
 255. Εγκρίσεις κατ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων →‎ Εγκρίσεις κατ'εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων
 256. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης →‎ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
 257. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων →‎ Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων
 258. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων →‎ Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων
 259. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας →‎ Έγκριση μετακίνησης εκτός εδρας
 260. Εθελοντικές Συνεργασίες →‎ Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών
 261. Εθιμοτυπία →‎ Τήρηση Εθιμοτυπίας
 262. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 263. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας →‎ ΕΟΠΥΥ
 264. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ABS εκ των υστέρων τοποθέτηση
 265. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ADR
 266. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ATP
 267. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης
 268. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS Εκ κατασκευής →‎ Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS εκ κατασκευής
 269. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών →‎ Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών
 270. Ειδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνησης →‎ Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης
 271. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις →‎ Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις κατόπιν νομοθετικού ελέγχου.
 272. Εισηγήσεις →‎ Κατηγορία:Εισηγήσεις
 273. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης →‎ Έκδοση Διπλώματος Οδήγησης
 274. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών →‎ Έκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών (ΑΠΘ)
 275. Εκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών →‎ Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών
 276. Εκδοση εγκριτικης αποφασης για συμπληρωματικο επιδομα μητροτητας →‎ Έκδοση εγκριτικής απόφασης για συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας
 277. Εκδόσεις →‎ Κατηγορία:Εκδόσεις
 278. Εκθέσεις →‎ Κατηγορία:Εκθέσεις
 279. Εκλογή ΔΕΠ →‎ ΕΚΛΟΓΗ ΔΕΠ
 280. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής →‎ Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
 281. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων →‎ Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων
 282. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων →‎ Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων
 283. Ελεύθερο Λογισμικό →‎ Ελεύθερο λογισμικό
 284. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών →‎ ΕΒΕΑ
 285. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών →‎ Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών ΑΤΔΥΠΔΣ
 286. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες →‎ Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ έργων ή δραστηριοτήτων
 287. Ενοικιαση εντυπου μουσικου υλικου →‎ Ενοικίαση έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)
 288. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ →‎ Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
 289. Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση →‎ Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 290. Εξελιξη μελους ΔΕΠ →‎ Εξέλιξη Μέλους ΔΕΠ
 291. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα →‎ Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα
 292. Επένδυση →‎ Κατηγορία:Επενδύσεις
 293. Επενδύσεις →‎ Κατηγορία:Επενδύσεις
 294. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων →‎ Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων
 295. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου →‎ Επιβολή Προστίμου Μη Έκδοσης Φορολογικού Στοιχείου
 296. Επιστροφή Φόρου Θανόντα →‎ Επιστροφή Φόρου Αποβιώσαντα
 297. Επιτόπιος έλεγχος μελισσοκόμου →‎ Επιτόπιος Έλεγχος Μελισσοκόμου
 298. Εταιρία →‎ Εταιρεία
 299. Εταιρίες →‎ Εταιρεία
 300. Εταιρείες →‎ Εταιρεία
 301. Εφαρμογή Σ →‎ Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων
 302. Εφετείο →‎ Κατηγορία:Εφετείο (υπηρεσίες)
 303. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών →‎ Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
 304. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ →‎ Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης
 305. Θεωρήσεις →‎ Κατηγορία:Θεωρήσεις
 306. Θεωρήσεις μπλόκ ναρκωτικών →‎ Θεωρήσεις μπλοκ ναρκωτικών
 307. Θεώρηση Ατομικών μπλoκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού →‎ Θεώρηση Ατομικών μπλοκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού
 308. Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 →‎ Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011
 309. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού →‎ Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού
 310. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού →‎ Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού
 311. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου →‎ Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
 312. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου →‎ Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
 313. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου →‎ Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου
 314. Θεώρηση γνησίου υπογραφής →‎ Βεβαίωση γνησίου υπογραφής
 315. Ι.Κ.Α. →‎ ΙΚΑ
 316. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ →‎ Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου
 317. Ιδρύσεις →‎ Κατηγορία:Ιδρύσεις
 318. Κ.Α.Π.Η. →‎ Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 319. ΚΑΠΗ →‎ Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 320. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ) →‎ Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 321. ΚΕΠ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των ΚΕΠ
 322. ΚΛΟΠΗ →‎ Κλοπή (ΑΠΘ)
 323. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ →‎ Εγγραφή σε Κολυμβητήρια (ΟΠΑΝΔΑ)
 324. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 . →‎ Κύρωση ή Ακύρωση Πράξεων Αναλογισμού Αποζημίωσης, Τακτοποίησης, Προσκύρωσης.
 325. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.). →‎ Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε.).
 326. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας →‎ Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου αλλοδαπής αναγνωρισθέντος από Έλληνα πατέρα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ι.
 327. Καλλικράτης →‎ Πρόγραμμα Καλλικράτης
 328. Κατάθεση Έφεσης κατά ποινικής απόφασης →‎ Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης
 329. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης →‎ Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον δικαστικής αρχής
 330. Κατάλογοι →‎ Κατηγορία:Κατάλογοι
 331. Κατάσχεση Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως →‎ Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 332. Καταγγελίες →‎ Κατηγορία:Καταγγελίες
 333. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών →‎ Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών
 334. Κατασταλτικος έλεγχος εσόδων δήμων →‎ Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων
 335. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
 336. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2 →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)
 337. Κατατακτήριες εξετάσεις →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις
 338. Καταχωρήσεις →‎ Κατηγορία:Καταχωρήσεις
 339. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. →‎ Καταχώριση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
 340. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης →‎ Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 341. Καταχώρηση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων →‎ Καταχώριση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
 342. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα →‎ Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ
 343. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο) →‎ Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)
 344. Καταχώριση και Εγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων →‎ Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων
 345. Κατηγοριοποίηση →‎ Διαδικασίες:Κατηγοριοποίηση
 346. Κύκλος ζωής →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες με βάση τον κύκλο της ζωής
 347. Λήμματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα
 348. Λήμματα με προβλήματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 349. Λημματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα
 350. Λιμενικό Σώμα →‎ Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή
 351. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ →‎ Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)
 352. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ →‎ Μεμβράνες-Πτυχίο
 353. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ →‎ Μεταβίβαση Σύνταξης Λόγω Θανάτου
 354. ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ →‎ Μητρώο Κρατικών Οχημάτων
 355. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ →‎ Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
 356. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ →‎ Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης
 357. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα →‎ Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα το Ολοκαύτωμα
 358. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού →‎ Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού
 359. Μετάθεση για λόγους υγείας →‎ Μετάθεση για Λόγους Υγείας
 360. Μεταβίβαση Ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. →‎ Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
 361. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας →‎ Μεταβίβαση ΕΙΧ ή ΔΙΧ και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
 362. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ →‎ Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων
 363. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου →‎ Μεταβίβαση Οχήματος στους Κληρονόμους του Θανόντος Κατόχου
 364. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. →‎ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΥΠΠΕΘ)
 365. Μετακινησεις υπαλληλων (ΥΠΠΕΘ) →‎ Μετακινήσεις υπαλλήλων (ΥΠΠΕΘ)
 366. Μετροπή Εταιρειών →‎ Μετατροπή Εταιρειών
 367. Μορφοποίηση →‎ Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης
 368. Ν.Π.Δ.Δ. →‎ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 369. Ν.Π.Ι.Δ. →‎ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 370. ΝΠΔΔ →‎ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 371. ΝΠΙΔ →‎ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 372. Νηολογηση αεροσκάφους →‎ Νηολόγηση αεροσκάφους
 373. Νομοθεσία →‎ Κατηγορία:Νόμοι του ελληνικού κράτους
 374. Νόμοι →‎ Κατηγορία:Νόμοι του ελληνικού κράτους
 375. Νόμος 3982 →‎ Αρχείο:Νόμος 3982.pdf
 376. Νόμος 4262 →‎ Αρχείο:Νόμος 4262.pdf
 377. Ο.Α.Ε.Δ. →‎ ΟΑΕΔ
 378. Ο.Α.Ε.Ε. →‎ ΟΑΕΕ
 379. Ο.Γ.Α. →‎ ΟΓΑ
 380. Ο.Τ.Α. →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 381. ΟΔΗΓΙΕΣ →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 382. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ →‎ Ομογενείς
 383. ΟΠΑΝΔΑ →‎ Κατηγορία:ΟΠΑΝΔΑ
 384. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ →‎ Οριοθέτηση Υδατορέματος
 385. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ →‎ Οριστική Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τους Νόμους 410/68, 720/77 και 1337/83 τα οποία εντάσσονται σε Σχέδιο Πόλης
 386. ΟΤΑ →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 387. Οδηγίες →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 388. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 389. Ομογενής →‎ Ομογενείς
 390. Οργάνωση ημερίδας →‎ Οργάνωση ημερίδας (ΥΠΠΕΘ)
 391. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 392. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού →‎ ΟΑΕΔ
 393. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών →‎ ΟΑΕΕ
 394. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων →‎ ΟΓΑ
 395. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής →‎ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
 396. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής →‎ Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής
 397. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ →‎ Παραχώρηση Χρήσης Χώρων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 398. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ →‎ Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι - Διαπίστωση Παράβασης - Συστάσεις
 399. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ →‎ Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών
 400. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ →‎ Περιοδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων
 401. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ →‎ Περιορισμός Κατηγοριών Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για Λόγους Υγείας ή Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος
 402. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ →‎ Περιφέρεια
 403. ΠΙΝΑΚΑΣ →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 404. ΠΙΝΑΚΕΣ →‎ Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα
 405. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ →‎ Πληρωμή Προκαταβολής και Αποπληρωμής Έργων
 406. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 407. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ →‎ Πυροσβεστική
 408. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ →‎ Πυροσβεστική
 409. Πάντειο Πανεπιστήμιο →‎ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 410. Πίνακας →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 411. Πίνακας υπηρεσιών →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 412. Πίνακες →‎ Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα
 413. Πανελλαδικές Εξετάσεις →‎ Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου
 414. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας →‎ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (π.δ. 88/2013 (Α ́ 129))
 415. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ →‎ Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ
 416. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2 →‎ Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους
 417. Παραλαβή δημοσίου έργου →‎ Παραλαβή Δημοσίου Έργου (περιφέρεια)
 418. Παραλαβή και Εκκαθάριση Αρχικής Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 →‎ Παραλαβή και Εκκαθάριση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015
 419. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα →‎ Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα
 420. Παραχώρηση αιγίδας →‎ Παραχώρηση αιγίδας (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ)
 421. Παραχώρηση αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση →‎ Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση
 422. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ →‎ Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
 423. Πειθαρχική διαδικασία (ΑΠΘ) →‎ Πειθαρχική Διαδικασία (ΑΠΘ)
 424. Περιβάλλον →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος
 425. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ
 426. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ
 427. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος ΕΔΧ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος ΕΔΧ
 428. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Ελαφρών Οχημάτων
 429. Περιοχή περιβαντολλογικών πληροφοριών →‎ Περιοχή περιβαντολογικών πληροφοριών
 430. Περιφέρειες →‎ Περιφέρεια
 431. Περιφερειακή ενότητα →‎ Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας
 432. Πιστοποίηση Υπογραφής για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης →‎ Επικύρωση εγγράφων για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)
 433. Πιστοποιητικά →‎ Κατηγορία:Πιστοποιητικά
 434. Πλήρη λήμματα →‎ Κατηγορία:Πλήρη λήμματα
 435. Πληροφοριακή εργασία →‎ Πληροφοριακή Εργασία
 436. Πολιτική ασφαλείας ΠΣ Υπ. Παιδείας →‎ Δ4.2 Διαδικασία Απόκτησης Φυσικής Πρόσβασης Χρηστών
 437. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000) →‎ Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (μεγαλύτερων από 200.000)
 438. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. →‎ Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 439. Προβλήματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 440. Προβολή Εκδηλώσεων →‎ Προβολή Εκδηλώσεων Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού
 441. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ →‎ Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ
 442. Προγραμματισμός →‎ Προγραμματισμός Java
 443. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2 →‎ Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016
 444. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας →‎ Προμήθεια στολών και υποδημάτων Φιλαρμονικής ορχήστρας
 445. Πρωθυπουργός της Ελλάδας →‎ Πρωθυπουργός
 446. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας →‎ Πρωθυπουργός
 447. Πρόγραμμα Διαύγεια →‎ Διαύγεια
 448. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία →‎ Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία
 449. Πρόστιμα →‎ Κατηγορία:Πρόστιμα
 450. Πρότυπο λήμμα →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 451. Πυροσβεστικό Σώμα →‎ Πυροσβεστική
 452. Ρ.Α.Ε. →‎ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 453. ΡΑΕ →‎ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 454. Ρύθμιση εργατικών κατοικιών →‎ Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ
 455. Σ.Δ.Ο.Ε. →‎ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 456. Σ.Φ.Δ. →‎ Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.)
 457. ΣΔΟΕ →‎ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 458. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Στατιστικά διαδικασίας
 459. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Στοιχεία διαδικασίας
 460. Στατιστικά Διαδικασίας →‎ Στατιστικά διαδικασίας
 461. Συνάλλαγμα →‎ Κατηγορία:Συναλλαγματικές υπηρεσίες
 462. Συνοπτικός Διαγωνισμός →‎ Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)
 463. Σχολική Επιτροπή →‎ Σχολικές Επιτροπές
 464. Σωματεία →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες συλλόγων και σωματείων
 465. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) →‎ Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) Α'
 466. Σύνταγμα →‎ Σύνταγμα της Ελλάδας
 467. Σύνταγμα της Ελλάδος →‎ Σύνταγμα της Ελλάδας
 468. Τ.Ε.Β.Ε. →‎ ΟΑΕΕ
 469. Τ.Ε.Ι. →‎ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 470. ΤΕΒΕ →‎ ΟΑΕΕ
 471. ΤΕΙ →‎ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 472. ΤΕΙ Αθήνας →‎ Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Π.Δ. 95/2013)
 473. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης →‎ Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Δ. 87/2013)
 474. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ →‎ Τήρηση ΦΕΚ Φυσικής Αγωγής
 475. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ →‎ Τρόποι διεκπεραίωσης
 476. ΤΣΑ →‎ ΟΑΕΕ
 477. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου →‎ Βεβαίωση Καταχώρησης Εγγράφου
 478. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής →‎ Τήρηση ΦΕΚ Φυσικής Αγωγής
 479. Τακτικός Έλεγχος Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ →‎ Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 480. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος →‎ ΟΑΕΕ
 481. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών →‎ ΟΑΕΕ
 482. Ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 483. Τεχνικη αξιολογηση προσφορών →‎ Τεχνική αξιολόγηση προσφορών
 484. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΚΤΕΟ →‎ Κατηγορία:Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο
 485. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου →‎ Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου
 486. Τμήμα Διοικητικής εποπτείας φορέων →‎ Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων
 487. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων →‎ Υποβολή Λογαριασμού Έργου
 488. Τμήμα Μελετών →‎ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
 489. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας →‎ Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
 490. Τμήμα μισθοδοσιας (ΟΠΑΝΔΑ) →‎ Τμήμα μισθοδοσίας (ΟΠΑΝΔΑ)
 491. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. →‎ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 492. ΥΠ.ΕΣ. →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 493. ΥΠ.ΟΙΚ. →‎ Υπουργείο Οικονομικών
 494. ΥΠΑΠΕΝ →‎ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 495. ΥΠΕΘΑ →‎ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 496. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ →‎ Υπεύθυνη δήλωση
 497. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ →‎ Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών Νομικών Προσώπων
 498. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ →‎ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 499. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 500. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ →‎ Υπουργείο Οικονομικών

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).