Λίστα ανακατευθύνσεων

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 500 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 51 μέχρι το Νο 550.

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Έγκριση Για Κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων →‎ Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων
 2. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας →‎ Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 234 Α/2012)
 3. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας →‎ Έγκριση λειτουργίας ομίλων στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία
 4. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2 →‎ Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων
 5. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής →‎ Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών
 6. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος →‎ Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Έργου
 7. Έγκριση νομιμότητας οικονομικών καταστάσεων χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών →‎ Έγκριση Νομιμότητας Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών
 8. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης →‎ Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης
 9. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι →‎ Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)
 10. Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα →‎ Τελωνισμός και Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα
 11. Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος:Δοκιμή 2 →‎ Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 12. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης →‎ Αναγγελία πτώχευσης
 13. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης →‎ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΝΠΙΔ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης
 14. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης →‎ Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης Μακροχρόνια Ανέργων
 15. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις →‎ Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή
 16. Έκδοση Διαβατηρίου →‎ Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων
 17. Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων →‎ Αρχική Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκων
 18. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομίας →‎ Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομιάς
 19. Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (Περιφέρεια) →‎ Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Υπαλλήλους (περιφέρεια)
 20. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος →‎ Έκδοση Άδειας Οδήγησης Αγροτικού Μηχανήματος
 21. Έκδοση αδειών μελών ΔΕΠ ΑΠΘ →‎ Έκδοση Αδειών Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
 22. Έκδοση απαλλακτικού για την αγορά επενδυτικών αγαθών →‎ Έκδοση απαλλακτικού ΦΠΑ για την αγορά επενδυτικών αγαθών
 23. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ) →‎ Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠΠΕΘ)
 24. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης →‎ Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
 25. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη →‎ Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Δημότη
 26. Έκδοση τίτλου Αναδασμού →‎ Έκδοση Τίτλου Αναδασμού
 27. Έκδοση χρηματικού εντάλματος →‎ Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
 28. Έλεγχοι →‎ Κατηγορία:Έλεγχοι
 29. Έλεγχος Άδειας Απόσταξης →‎ Τελωνισμός οχήματος
 30. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή →‎ Έλεγχος Γεώτρησης κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή
 31. Έλεγχος αρδευτικών υδάτων →‎ Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων
 32. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής →‎ Διαπίστωση ή μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και επιβολή ή μη προστίμων
 33. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ →‎ Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ
 34. Έλεγχος πρατηρίου →‎ Έλεγχος Πρατηρίου
 35. Έναρξη Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής →‎ Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής
 36. Ένορκη Βεβαίωση →‎ Ένορκη Βεβαίωση Ενώπιον Ειρηνοδίκη Για Μη Δικαστική Χρήση
 37. Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα Των Τροφίμων Και Στη Διαχείριση Των ΖΥΠ - ΠΠ →‎ Έπιβολή Διοικητικού Προστίμου στον Τομέα των Τροφίμων και στη Διαχείριση των ΖΥΠ - ΠΠ
 38. Έρευνες →‎ Κατηγορία:Έρευνες
 39. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων →‎ ΙΚΑ
 40. Α.Π.Θ. →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 41. Α.Σ.Κ.Τ. →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 42. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ →‎ Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτών
 43. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ →‎ Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
 44. ΑΔΕΙΑ ΓΟΜΩΤΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗ →‎ Άδεια Γομωτή Πυροδότη
 45. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ →‎ Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
 46. ΑΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ →‎ Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
 47. ΑΔΕΙΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) →‎ Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 48. ΑΔΙΠ →‎ Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
 49. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ →‎ Αίτηση Απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας για Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος
 50. ΑΜΕΑ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες
 51. ΑΝAΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ →‎ Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας
 52. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. →‎ Αναγνώριση Προυφιστάμενων Οδών Έτους 1923
 53. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ →‎ Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου
 54. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ →‎ Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 55. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ή/και ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ →‎ Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
 56. ΑΠΘ →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 57. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ →‎ Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών
 58. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ →‎ Απόφαση Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου
 59. ΑΡΓΙΑ →‎ Αργίες
 60. ΑΡΓΙΕΣ →‎ Αργίες
 61. ΑΣΚΤ →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 62. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ (ΥΠΕΠΘ) →‎ Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας (ΥΠΠΕΘ)
 63. Αίτηση Τροποποίησης στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο →‎ Τροποποίηση εγγραφής στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο
 64. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης →‎ Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου για λόγους συνυπηρέτησης
 65. Αίτηση για τη μεταδημότευση ενηλίκου και την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του →‎ Αίτηση για την Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
 66. Αίτηση για την Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του →‎ Αίτηση για τη Μεταδημότευση Ενηλίκου και την Ανάκτηση της Αρχικής Δημοτικότητας που Είχε ο Ίδιος ή οι Γονείς του
 67. Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου →‎ Ενίσχυση Επιχειρησιακού Ταμείου
 68. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου →‎ Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου
 69. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων →‎ Άδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
 70. Αδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων , Πουλερικών και Λαγομόρφων →‎ Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων
 71. Αδεια Ίδρυσης μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων →‎ Άδεια Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων
 72. Αδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου →‎ Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου
 73. Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα →‎ Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
 74. Αδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις) →‎ Άδειες-Βεβαιώσεις Καταλληλότητας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Επαγγελματίες, Επιχειρήσεις)
 75. Αδειοδοτηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου →‎ Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εγκεκριμένου Τύπου
 76. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος →‎ Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 77. Αδειοδότηση λατομείου →‎ Αδειοδότηση Λατομείου
 78. Αιτήσεις →‎ Κατηγορία:Αιτήσεις
 79. Αιτηση μεταγραφής →‎ Αίτηση μεταγραφής
 80. Αιτηση μεταγραφης →‎ Αίτηση μεταγραφής
 81. Ακατάχετος Λογαρασμός →‎ Ακατάσχετος Λογαριασμός
 82. Αλλαγή Στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου →‎ Αλλαγή στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου
 83. Αλλαγή γνωστικού αντικειμενου →‎ Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου
 84. Αλλαγή χρώματος στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας →‎ Αλλαγή Χρώματος Οχήματος και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
 85. Αμκα →‎ Α.Μ.Κ.Α.
 86. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης) →‎ Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό σε Ποινική Υπόθεση (Εφετείο Θεσσαλονίκης)
 87. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας →‎ Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση
 88. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκούς τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας →‎ Ανάκληση πράξης-επαρκής τεκμηρίωση
 89. Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata →‎ Ανάρτηση Στατιστικών Πινάκων στο opendata (ΥΠΠΕΘ)
 90. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων →‎ Αναγγελία Έναρξης Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων
 91. Αναγγελία λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο →‎ Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
 92. Αναγγελίες →‎ Κατηγορία:Αναγγελίες
 93. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) →‎ Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)
 94. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας →‎ Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)
 95. Αναγνώριση Επαγελματικών Προσόντων →‎ Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
 96. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια) →‎ Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)
 97. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης λόγω αλλαγής Κινητήρα →‎ Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος λόγω αλλαγής Κινητήρα
 98. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1 →‎ Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
 99. Ανανεώσεις →‎ Κατηγορία:Ανανεώσεις
 100. Αναπομπη αποφασεων →‎ Αναπομπή αποφάσεων
 101. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση →‎ Βραχυχρόνια Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
 102. Αναρτήσεις →‎ Κατηγορία:Αναρτήσεις
 103. Ανοικτό λογισμικό →‎ Ελεύθερο λογισμικό
 104. Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς →‎ Αντίγραφο Αδείας Κυκλοφορίας λόγω Απώλειας ή Κλοπής ή Φθοράς
 105. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου →‎ Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
 106. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων αυτοκίνητου λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής →‎ Αντικατάσταση Κρατικών Πινακίδων Αυτοκίνητου λόγω Φθοράς ή Απώλειας ή Κλοπής
 107. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών →‎ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 108. Αξιολογήσεις →‎ Κατηγορία:Αξιολογήσεις
 109. Απαλλαγή Μαθητή/τριας Από Γραπτές Εξετάσεις →‎ Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 110. Απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης →‎ Κυκλοφοριακή σύνδεση
 111. Αποζημίωση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος →‎ Επιδότηση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος
 112. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 113. Αποκεντρωμένες διοικήσεις →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 114. Αποκεντρωμένη Διοίκηση →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 115. Αποκεντρωμένη διοίκηση (πρόγραμμα Καλλικράτης) →‎ Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας
 116. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό →‎ Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
 117. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας →‎ Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων προς το Υπουργείο Υγείας
 118. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης →‎ Απόδοση Β΄ Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 119. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας →‎ Κατάθεση Αίτησης Θεραπείας μετά από Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας
 120. Απόσπαση εκπαιδευτικού από την οργανική του σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης →‎ Απόσπαση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 121. Απόσχιση Κλάδου Α.Ε. →‎ Απόσχιση Κλάδου της Α.Ε.
 122. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων →‎ Απόφαση Αλλαγής Μισθολογικών Κλιμακίων
 123. Απόφαση ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων →‎ Απόφαση Ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων
 124. Αργία →‎ Αργίες
 125. Αριστοτέλειο →‎ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 126. Αρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης) →‎ Άρση του κωδικού «114» (περιορισμού ακτίνας εντός 50km από την βάση του λεωφορείου, στην υπ’ αρ. ………………… άδειας Οδήγησης)
 127. Αρχεία →‎ Κατηγορία:Αρχεία
 128. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή Α/Α2/Α1/ΑΜ →‎ Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α/Α2/Α1/ΑΜ
 129. Αστυνομία →‎ Ελληνική Αστυνομία
 130. Αστυνομική Ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 131. Αστυνομική ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 132. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ. →‎ Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
 133. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ →‎ Βεβαίωση μη οφειλών
 134. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ →‎ Βεβαίωση Υπηρεσιακών Μεταβολών και Κρατήσεων
 135. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Βήματα Διαδικασίας
 136. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων →‎ Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων που έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων Ηλεκτρονικά
 137. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων →‎ Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων οι οποίες έχουν Κατασχεθεί στα Χέρια Τρίτων
 138. Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών Εντός Του Κράτους →‎ Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών εντός του Κράτους
 139. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού Σε Κράτη Μέλη Του Συμβουλίου Της Ευρώπης →‎ Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού σε Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
 140. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μακροχρόνια Ανέργων στον Τομέα της Υγείας →‎ Προσόντα Μακροχρόνια Ανέργων για πρόσληψη στον Τομέα της Υγείας
 141. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή →‎ Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
 142. Βεβαίωση αγροτικού αυτοκινήτου →‎ Βεβαίωση Αγροτικού Αυτοκινήτου
 143. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού. →‎ Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Υδραυλικού
 144. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου →‎ Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου
 145. Βεβαιώσεις →‎ Κατηγορία:Βεβαιώσεις
 146. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού →‎ Χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
 147. Βικιπαίδεια:Scripts →‎ Wiki υπηρεσιών:Scripts
 148. Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση →‎ Διαδικασίες:Κατηγοριοποίηση
 149. Βικιπαίδεια:Πρότυπα →‎ Wiki υπηρεσιών:Πρότυπα
 150. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ →‎ Για αλλαγή θρησκεύματος
 151. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ →‎ Για αλλαγή κύριου ονόματος ή προσθήκη κύριου ονόματος
 152. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ →‎ Για διορθώσεις επώνυμου - πατρώνυμου
 153. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ →‎ Για διορθώσεις κύριου ονόματος - Ληξιαρχικών στοιχείων - Τόπου γέννησης
 154. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ →‎ Για διορθώσεις μητρωνύμου
 155. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ →‎ Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων
 156. Για Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας →‎ Για αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
 157. Γνωμοδοτήσεις Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (Κλειστών & Υπαίθριων) →‎ Γνωμοδοτήσεις για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου (κλειστών & υπαίθριων)
 158. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής →‎ Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής
 159. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων
 160. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 161. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών →‎ Γνωμοδότηση για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 162. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου Ή Αθλητικής Σχολής →‎ Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
 163. Γνωστοποιήσεις →‎ Κατηγορία:Γνωστοποιήσεις
 164. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ →‎ Ορισμός Επιτροπών Σχετικά με την Προμήθεια Αγαθών και Ανάθεση Εργασιών - Έργων
 165. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ →‎ Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
 166. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ →‎ Δήμος Θεσσαλονίκης - Δημοτικές, Κοινοτικές Αρμοδιότητες
 167. ΔΙ.ΠΑ.Ε. →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 168. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ →‎ Διακοπή Φοίτησης
 169. ΔΙΑΥΓΕΙΑ →‎ Διαύγεια
 170. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ →‎ Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου
 171. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ →‎ Διδακτορική Διατριβή ΤΕΠΑΕ (ΑΠΘ)
 172. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ →‎ Διενέργεια Ελέγχου Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
 173. ΔΙΠΑΕ →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 174. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης →‎ Δέσμευση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 175. Δήμοι →‎ Κατάλογος δήμων της Ελλάδας
 176. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων →‎ Δειγματοληψία Υγρών Αποβλήτων
 177. Δελτίο Ταυτότητας →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 178. Δηλώσεις →‎ Κατηγορία:Δηλώσεις
 179. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου →‎ Δημοπράτηση μη συγχρηματοδοτούμενου έργου
 180. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος →‎ Έκδοση Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 181. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου →‎ Διαδικασία Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Έργου
 182. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες →‎ Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες
 183. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρεις →‎ Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες
 184. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού →‎ Διαδικασία Πληρωμής Διεθνούς Οργανισμού
 185. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού →‎ Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθειών Δήμων
 186. Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικου στην Πολεμική Αεροπορία →‎ Διαδικασία Τακτικών Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού στην Πολεμική Αεροπορία
 187. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ →‎ Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων ΠΕ
 188. Διαδικασίες →‎ Κατηγορία:Εσωτερικές διαδικασίες Υπηρεσιών
 189. Διακοπή διατροφικού επιδόματος →‎ Διακοπή χορήγησης Διατροφικού Επιδόματος
 190. Διακρατική Υιοθεσία →‎ Αίτηση Διακρατικής Υιοθεσίας
 191. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων →‎ Αίτηση Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων
 192. Διαχείρηση Εισερχομένων Εξερχομένων →‎ Διαχείριση Εισερχομένων Εξερχομένων
 193. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας →‎ Διαχείριση Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Παθήσεων
 194. Διαχείριση ένστασης ικα →‎ Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ
 195. Διαχείριση αρχείων ρττσρφγσφγ →‎ Διαχείριση αρχείων
 196. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων →‎ Διαχείριση Εισερχομένων Εγγράφων (Δήμοι)
 197. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού →‎ Διαχείριση Θεμάτων Προσωπικού (Δήμοι)
 198. Διαχείριση μονάδων του φορέα των οποίων οι Προϊστάμενοι τους έχουν δικαίωμα τελικής υπογραφής →‎ Διαχείριση μονάδων του φορέα - τελικών υπογραφόντων
 199. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος →‎ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 200. Διεκπεραίωση αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15000 ατόμων ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης ηλικίας άνω των 50 ετών →‎ Διεκπεραίωση Αίτησης Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας άνω των 50 Ετών
 201. Διεκπεραιώσεις →‎ Κατηγορία:Διεκπεραιώσεις
 202. Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού →‎ Διενέργεια Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 203. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+ →‎ Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
 204. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων →‎ Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων/ Τμήμα Α' (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 205. Δικαιολογητικά για ανέργους →‎ Δικαιολογητικά για Ανέργους
 206. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου →‎ Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου
 207. Δικαιούχοι εισόδου στα Στρατιωτικά Πρατήρια →‎ Κατηγορίες εξυπηρετούμενων από τα Στρατιωτικά Πρατήρια
 208. Δικαστήρια →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των Δικαστηρίων
 209. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011) →‎ Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
 210. Δοκιμστικο Λήμμα για Επίδειξη →‎ Προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών Εξωσυμβατικά
 211. Ε.Ε. →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 212. Ε.Κ.Π.Α. →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 213. Ε.Μ.Π. →‎ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 214. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. →‎ ΕΟΠΥΥ
 215. Ε.Τ.Α.Α. →‎ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
 216. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ →‎ Εγγραφή Αλλοδαπού Ενήλικα - Ανήλικα μετά την Πολιτογράφηση του
 217. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ →‎ Εγγραφή ανήλικου αδήλωτου
 218. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ →‎ Εγγραφή Ενήλικου Αδήλωτου
 219. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ →‎ Εγγραφή Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
 220. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ →‎ Εγγραφή νηπίου
 221. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ →‎ Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Αλλοδαπού Αρρένος Υιοθετηθέντος από Έλληνες Γονείς
 222. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ →‎ Έγκριση Επιχορήγησης Νέου Επαγγελματία
 223. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ →‎ Έγκριση Θέσης σε Κυκλοφορία Κρατικού Οχήματος
 224. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ →‎ Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
 225. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΠΔ. →‎ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα ή δραστηριότητες για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ΠΠΔ
 226. ΕΕ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 227. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ) →‎ Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)
 228. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ →‎ Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Πώλησης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 229. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ →‎ Έκδοση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 230. ΕΚΠΑ →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 231. ΕΛ.ΑΣ. →‎ Ελληνική Αστυνομία
 232. ΕΛ.Υ.Τ. →‎ Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)
 233. ΕΛΑΣ →‎ Ελληνική Αστυνομία
 234. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ →‎ Ελληνική Αστυνομία
 235. ΕΜΠ →‎ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 236. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ →‎ Ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
 237. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ →‎ Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων (Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία)
 238. ΕΟΚ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 239. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ →‎ Επαναχορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας από Ακινησία
 240. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ →‎ Επίβλεψη Έργου
 241. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ →‎ Επίβλεψη μελέτης
 242. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4177 ΚΑΙ ΥΑ Α2-718/2014 →‎ Επιβολή διοικητικού προστίμου Ν.4177 και ΥΑ Α2-718/2014
 243. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ →‎ Εργάσιμη ημέρα
 244. ΕΤΑΑ →‎ Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
 245. ΕΤΑΙΡΕΙΑ →‎ Εταιρεία
 246. ΕΤΑΙΡΙΑ →‎ Εταιρεία
 247. ΕΤΑΙΡΙΕΣ →‎ Εταιρεία
 248. ΕΥΡΩ →‎ Ευρώ
 249. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ →‎ Ευρωπαϊκή Ένωση
 250. Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια →‎ Είσοδος εκπαιδευτικών, τριτέκνων και πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια και στο Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.
 251. Εγγραφές →‎ Κατηγορία:Εγγραφές
 252. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) →‎ Εγγραφή Μαθητή σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
 253. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό →‎ Εγγραφή Νηπίων και Βρεφών σε παιδικό σταθμό
 254. Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος →‎ Συζήτηση χρήστη:Εγγραφή και πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi – Hotspot) της ΔΕ Πανοράματος
 255. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη →‎ Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 256. Εγκρίσεις →‎ Κατηγορία:Εγκρίσεις
 257. Εγκρίσεις κατ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων →‎ Εγκρίσεις κατ'εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων
 258. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης →‎ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
 259. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων →‎ Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων
 260. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων →‎ Έγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων
 261. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας →‎ Έγκριση μετακίνησης εκτός εδρας
 262. Εθελοντικές Συνεργασίες →‎ Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών
 263. Εθιμοτυπία →‎ Τήρηση Εθιμοτυπίας
 264. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών →‎ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
 265. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας →‎ ΕΟΠΥΥ
 266. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ABS εκ των υστέρων τοποθέτηση
 267. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ADR
 268. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ATP
 269. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης →‎ Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι LPG εγκατάστασης υγραεριοκίνησης
 270. Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS Εκ κατασκευής →‎ Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος ABS εκ κατασκευής
 271. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών →‎ Ειδικός Τεχνικός Έλεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών
 272. Ειδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνησης →‎ Ειδικός Tεχνικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης
 273. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις →‎ Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις κατόπιν νομοθετικού ελέγχου.
 274. Εισηγήσεις →‎ Κατηγορία:Εισηγήσεις
 275. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης →‎ Έκδοση Διπλώματος Οδήγησης
 276. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών →‎ Έκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών (ΑΠΘ)
 277. Εκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών →‎ Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων Συγγενών
 278. Εκδοση εγκριτικης αποφασης για συμπληρωματικο επιδομα μητροτητας →‎ Έκδοση εγκριτικής απόφασης για συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας
 279. Εκδόσεις →‎ Κατηγορία:Εκδόσεις
 280. Εκθέσεις →‎ Κατηγορία:Εκθέσεις
 281. Εκλογή ΔΕΠ →‎ ΕΚΛΟΓΗ ΔΕΠ
 282. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής →‎ Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
 283. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων →‎ Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων
 284. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων →‎ Έλεγχος Αρδευτικών Υδάτων
 285. Ελεύθερο Λογισμικό →‎ Ελεύθερο λογισμικό
 286. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών →‎ ΕΒΕΑ
 287. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών →‎ Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών ΑΤΔΥΠΔΣ
 288. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες →‎ Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ έργων ή δραστηριοτήτων
 289. Ενοικιαση εντυπου μουσικου υλικου →‎ Ενοικίαση έντυπου μουσικού υλικού (παρτιτούρων)
 290. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ →‎ Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
 291. Εξέταση Μαθητή/τριας Με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση →‎ Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 292. Εξελιξη μελους ΔΕΠ →‎ Εξέλιξη Μέλους ΔΕΠ
 293. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα →‎ Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα
 294. Επένδυση →‎ Κατηγορία:Επενδύσεις
 295. Επενδύσεις →‎ Κατηγορία:Επενδύσεις
 296. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων →‎ Επεξεργασία Αναρτημένων Αποφάσεων Χρηστών, Επεξεργασία Μεταδεδομένων ή Συνοδευτικών Δεδομένων των Ανωτέρω Αποφάσεων
 297. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου →‎ Επιβολή Προστίμου Μη Έκδοσης Φορολογικού Στοιχείου
 298. Επιστροφή Φόρου Θανόντα →‎ Επιστροφή Φόρου Αποβιώσαντα
 299. Επιτόπιος έλεγχος μελισσοκόμου →‎ Επιτόπιος Έλεγχος Μελισσοκόμου
 300. Εταιρία →‎ Εταιρεία
 301. Εταιρίες →‎ Εταιρεία
 302. Εταιρείες →‎ Εταιρεία
 303. Εφαρμογή Σ →‎ Εφαρμογή Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής των Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων
 304. Εφετείο →‎ Κατηγορία:Εφετείο (υπηρεσίες)
 305. Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών →‎ Ηλεκτρονικές εγγραφές για τα καλοκαιρινά αθλητικά camps, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
 306. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ →‎ Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Έναρξης Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης
 307. Θεωρήσεις →‎ Κατηγορία:Θεωρήσεις
 308. Θεωρήσεις μπλόκ ναρκωτικών →‎ Θεωρήσεις μπλοκ ναρκωτικών
 309. Θεώρηση Ατομικών μπλoκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού →‎ Θεώρηση Ατομικών μπλοκ Συντήρησης σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτηρίου και νερού
 310. Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 →‎ Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011
 311. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού →‎ Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού
 312. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού →‎ Θεώρηση Άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού
 313. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου →‎ Θεώρηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
 314. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου →‎ Θεώρηση Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
 315. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου →‎ Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου
 316. Θεώρηση γνησίου υπογραφής →‎ Βεβαίωση γνησίου υπογραφής
 317. Ι.Κ.Α. →‎ ΙΚΑ
 318. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ →‎ Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου
 319. Ιδρύσεις →‎ Κατηγορία:Ιδρύσεις
 320. Κ.Α.Π.Η. →‎ Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 321. ΚΑΠΗ →‎ Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 322. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ) →‎ Άρση της Θέσης σε Ακινησία Αυτοκινήτων Οχημάτων Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ)
 323. ΚΕΠ →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες των ΚΕΠ
 324. ΚΛΟΠΗ →‎ Κλοπή (ΑΠΘ)
 325. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ →‎ Εγγραφή σε Κολυμβητήρια (ΟΠΑΝΔΑ)
 326. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 . →‎ Κύρωση ή Ακύρωση Πράξεων Αναλογισμού Αποζημίωσης, Τακτοποίησης, Προσκύρωσης.
 327. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.). →‎ Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε.).
 328. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας →‎ Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου τέκνου αλλοδαπής αναγνωρισθέντος από Έλληνα πατέρα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ι.
 329. Καλλικράτης →‎ Πρόγραμμα Καλλικράτης
 330. Κατάθεση Έφεσης κατά ποινικής απόφασης →‎ Κατάθεση Έφεσης κατά Ποινικής Απόφασης
 331. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης →‎ Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον δικαστικής αρχής
 332. Κατάλογοι →‎ Κατηγορία:Κατάλογοι
 333. Κατάσχεση Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως →‎ Κατάσχεση / Καταστροφή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 334. Καταγγελίες →‎ Κατηγορία:Καταγγελίες
 335. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών →‎ Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών
 336. Κατασταλτικος έλεγχος εσόδων δήμων →‎ Καταστατικός έλεγχος εσόδων δήμων
 337. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
 338. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2 →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ)
 339. Κατατακτήριες εξετάσεις →‎ Κατατακτήριες Εξετάσεις
 340. Καταχωρήσεις →‎ Κατηγορία:Καταχωρήσεις
 341. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. →‎ Καταχώριση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
 342. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης →‎ Καταχώριση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 343. Καταχώρηση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων →‎ Καταχώριση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
 344. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα →‎ Καταχώριση Μονάδων Οικοτεχνικής Παρασκευής και Διάθεσης Τροφίμων στο ΚΗΜΟ
 345. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο) →‎ Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)
 346. Καταχώριση και Εγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων →‎ Καταχώριση και Έγκριση εγκατάστασης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων
 347. Κατηγοριοποίηση →‎ Διαδικασίες:Κατηγοριοποίηση
 348. Κύκλος ζωής →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες με βάση τον κύκλο της ζωής
 349. Λήμματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα
 350. Λήμματα με προβλήματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 351. Λημματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα
 352. Λιμενικό Σώμα →‎ Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή
 353. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ →‎ Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)
 354. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΠΤΥΧΙΟ →‎ Μεμβράνες-Πτυχίο
 355. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ →‎ Μεταβίβαση Σύνταξης Λόγω Θανάτου
 356. ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ →‎ Μητρώο Κρατικών Οχημάτων
 357. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ →‎ Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
 358. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ →‎ Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης
 359. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα →‎ Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα το Ολοκαύτωμα
 360. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού →‎ Μείωση του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού
 361. Μετάθεση για λόγους υγείας →‎ Μετάθεση για Λόγους Υγείας
 362. Μεταβίβαση Ενάριθμου Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. →‎ Μεταβίβαση Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
 363. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας →‎ Μεταβίβαση ΕΙΧ ή ΔΙΧ και Χορήγηση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας
 364. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ →‎ Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων
 365. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου →‎ Μεταβίβαση Οχήματος στους Κληρονόμους του Θανόντος Κατόχου
 366. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. →‎ Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΥΠΠΕΘ)
 367. Μετακινησεις υπαλληλων (ΥΠΠΕΘ) →‎ Μετακινήσεις υπαλλήλων (ΥΠΠΕΘ)
 368. Μετροπή Εταιρειών →‎ Μετατροπή Εταιρειών
 369. Μορφοποίηση →‎ Κατηγορία:Προβλήματα μορφοποίησης
 370. Ν.Π.Δ.Δ. →‎ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 371. Ν.Π.Ι.Δ. →‎ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 372. ΝΠΔΔ →‎ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
 373. ΝΠΙΔ →‎ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
 374. Νηολογηση αεροσκάφους →‎ Νηολόγηση αεροσκάφους
 375. Νομοθεσία →‎ Κατηγορία:Νόμοι του ελληνικού κράτους
 376. Νόμοι →‎ Κατηγορία:Νόμοι του ελληνικού κράτους
 377. Νόμος 3982 →‎ Αρχείο:Νόμος 3982.pdf
 378. Νόμος 4262 →‎ Αρχείο:Νόμος 4262.pdf
 379. Ο.Α.Ε.Δ. →‎ ΟΑΕΔ
 380. Ο.Α.Ε.Ε. →‎ ΟΑΕΕ
 381. Ο.Γ.Α. →‎ ΟΓΑ
 382. Ο.Τ.Α. →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 383. ΟΔΗΓΙΕΣ →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 384. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ →‎ Ομογενείς
 385. ΟΠΑΝΔΑ →‎ Κατηγορία:ΟΠΑΝΔΑ
 386. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ →‎ Οριοθέτηση Υδατορέματος
 387. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ →‎ Οριστική Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τους Νόμους 410/68, 720/77 και 1337/83 τα οποία εντάσσονται σε Σχέδιο Πόλης
 388. ΟΤΑ →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 389. Οδηγίες →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 390. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr →‎ Οδηγίες για το πώς να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr
 391. Ομογενής →‎ Ομογενείς
 392. Οργάνωση ημερίδας →‎ Οργάνωση ημερίδας (ΥΠΠΕΘ)
 393. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης →‎ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 394. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού →‎ ΟΑΕΔ
 395. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών →‎ ΟΑΕΕ
 396. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων →‎ ΟΓΑ
 397. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής →‎ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
 398. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής →‎ Οριστική έγκριση οικοπέδου Ιδιωτικής Κλινικής
 399. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ →‎ Παραχώρηση Χρήσης Χώρων στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 400. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ →‎ Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι - Διαπίστωση Παράβασης - Συστάσεις
 401. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ →‎ Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών
 402. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ →‎ Περιοδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων
 403. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ →‎ Περιορισμός Κατηγοριών Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για Λόγους Υγείας ή Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος
 404. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ →‎ Περιφέρεια
 405. ΠΙΝΑΚΑΣ →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 406. ΠΙΝΑΚΕΣ →‎ Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα
 407. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ →‎ Πληρωμή Προκαταβολής και Αποπληρωμής Έργων
 408. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 409. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ →‎ Πυροσβεστική
 410. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ →‎ Πυροσβεστική
 411. Πάντειο Πανεπιστήμιο →‎ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 412. Πίνακας →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 413. Πίνακας υπηρεσιών →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 414. Πίνακες →‎ Κατηγορία:Πίνακες πρότυπα
 415. Πανελλαδικές Εξετάσεις →‎ Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου
 416. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας →‎ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (π.δ. 88/2013 (Α ́ 129))
 417. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ →‎ Διαδικασία Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ
 418. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2 →‎ Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους
 419. Παραλαβή δημοσίου έργου →‎ Παραλαβή Δημοσίου Έργου (περιφέρεια)
 420. Παραλαβή και Εκκαθάριση Αρχικής Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015 →‎ Παραλαβή και Εκκαθάριση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2015
 421. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα →‎ Παραχωρήσεις αιθουσών στα Πολιτιστικά Κέντρα
 422. Παραχώρηση αιγίδας →‎ Παραχώρηση αιγίδας (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ)
 423. Παραχώρηση αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση →‎ Παραχώρηση Αμφιθεάτρου Αντώνη Τρίτση
 424. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ →‎ Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
 425. Πειθαρχική διαδικασία (ΑΠΘ) →‎ Πειθαρχική Διαδικασία (ΑΠΘ)
 426. Περιβάλλον →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες περιβάλλοντος
 427. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ
 428. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ
 429. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος ΕΔΧ →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος ΕΔΧ
 430. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων →‎ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Ελαφρών Οχημάτων
 431. Περιοχή περιβαντολλογικών πληροφοριών →‎ Περιοχή περιβαντολογικών πληροφοριών
 432. Περιφέρειες →‎ Περιφέρεια
 433. Περιφερειακή ενότητα →‎ Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας
 434. Πιστοποίηση Υπογραφής για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης →‎ Επικύρωση εγγράφων για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)
 435. Πιστοποιητικά →‎ Κατηγορία:Πιστοποιητικά
 436. Πλήρη λήμματα →‎ Κατηγορία:Πλήρη λήμματα
 437. Πληροφοριακή εργασία →‎ Πληροφοριακή Εργασία
 438. Πολιτική ασφαλείας ΠΣ Υπ. Παιδείας →‎ Δ4.2 Διαδικασία Απόκτησης Φυσικής Πρόσβασης Χρηστών
 439. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000) →‎ Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (μεγαλύτερων από 200.000)
 440. Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. →‎ Πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 441. Προβλήματα →‎ Κατηγορία:Λήμματα με προβλήματα
 442. Προβολή Εκδηλώσεων →‎ Προβολή Εκδηλώσεων Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού
 443. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ →‎ Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ
 444. Προγραμματισμός →‎ Προγραμματισμός Java
 445. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2 →‎ Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016
 446. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας →‎ Προμήθεια στολών και υποδημάτων Φιλαρμονικής ορχήστρας
 447. Πρωθυπουργός της Ελλάδας →‎ Πρωθυπουργός
 448. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας →‎ Πρωθυπουργός
 449. Πρόγραμμα Διαύγεια →‎ Διαύγεια
 450. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία →‎ Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία
 451. Πρόστιμα →‎ Κατηγορία:Πρόστιμα
 452. Πρότυπο λήμμα →‎ Νέος Πίνακας Υπηρεσιών
 453. Πυροσβεστικό Σώμα →‎ Πυροσβεστική
 454. Ρ.Α.Ε. →‎ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 455. ΡΑΕ →‎ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
 456. Ρύθμιση εργατικών κατοικιών →‎ Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών τ. ΟΕΚ
 457. Σ.Δ.Ο.Ε. →‎ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 458. Σ.Φ.Δ. →‎ Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.)
 459. ΣΔΟΕ →‎ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
 460. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Στατιστικά διαδικασίας
 461. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ →‎ Στοιχεία διαδικασίας
 462. Στατιστικά Διαδικασίας →‎ Στατιστικά διαδικασίας
 463. Συνάλλαγμα →‎ Κατηγορία:Συναλλαγματικές υπηρεσίες
 464. Συνοπτικός Διαγωνισμός →‎ Συνοπτικός Διαγωνισμός (εφετείο)
 465. Σχολική Επιτροπή →‎ Σχολικές Επιτροπές
 466. Σωματεία →‎ Κατηγορία:Υπηρεσίες συλλόγων και σωματείων
 467. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) →‎ Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ) Α'
 468. Σύνταγμα →‎ Σύνταγμα της Ελλάδας
 469. Σύνταγμα της Ελλάδος →‎ Σύνταγμα της Ελλάδας
 470. Τ.Ε.Β.Ε. →‎ ΟΑΕΕ
 471. Τ.Ε.Ι. →‎ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 472. ΤΕΒΕ →‎ ΟΑΕΕ
 473. ΤΕΙ →‎ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 474. ΤΕΙ Αθήνας →‎ Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Π.Δ. 95/2013)
 475. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης →‎ Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Δ. 87/2013)
 476. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ →‎ Τήρηση ΦΕΚ Φυσικής Αγωγής
 477. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ →‎ Τρόποι διεκπεραίωσης
 478. ΤΣΑ →‎ ΟΑΕΕ
 479. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου →‎ Βεβαίωση Καταχώρησης Εγγράφου
 480. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής →‎ Τήρηση ΦΕΚ Φυσικής Αγωγής
 481. Τακτικός Έλεγχος Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ →‎ Τακτικός Έλεγχος Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 482. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος →‎ ΟΑΕΕ
 483. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών →‎ ΟΑΕΕ
 484. Ταυτότητα →‎ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 485. Τεχνικη αξιολογηση προσφορών →‎ Τεχνική αξιολόγηση προσφορών
 486. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων ΚΤΕΟ →‎ Κατηγορία:Τμήμα Κ.Τ.Ε.Ο
 487. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου →‎ Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου
 488. Τμήμα Διοικητικής εποπτείας φορέων →‎ Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων
 489. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων →‎ Υποβολή Λογαριασμού Έργου
 490. Τμήμα Μελετών →‎ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
 491. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας →‎ Κατηγορία:Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
 492. Τμήμα μισθοδοσιας (ΟΠΑΝΔΑ) →‎ Τμήμα μισθοδοσίας (ΟΠΑΝΔΑ)
 493. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. →‎ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 494. ΥΠ.ΕΣ. →‎ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 495. ΥΠ.ΟΙΚ. →‎ Υπουργείο Οικονομικών
 496. ΥΠΑΠΕΝ →‎ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 497. ΥΠΕΘΑ →‎ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 498. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ →‎ Υπεύθυνη δήλωση
 499. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ →‎ Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών Νομικών Προσώπων
 500. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ →‎ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εμφάνιση (500 προηγουμένων | 500 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).