Κατάλογος εικόνων

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα επιφορτωμένα αρχεία.

Κατάλογος εικόνων
 
Πρώτη σελίδα
Τελευταία σελίδα
Ημερομηνία Όνομα Μικρογραφία Μέγεθος Χρήστης Περιγραφή Εκδόσεις
12:40, 8 Νοεμβρίου 2018 Ψ4ΠΔΟΞΩΡ-ΚΟΒ.pdf (αρχείο) 931 KB Kolimvitiria&kleista   1
13:08, 14 Ιουλίου 2018 Φεκ112.pdf (αρχείο) 875 KB Iampatzi   1
22:42, 10 Ιουλίου 2018 Egk12-05052015.pdf (αρχείο) 88 KB Pdelias ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 12 ΘΕΜΑ : ∆υνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με το ν. 4321/2015. 1
22:40, 10 Ιουλίου 2018 Ν. 4304-2014.pdf (αρχείο) 161 KB Pdelias NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4304 Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλ... 1
21:50, 10 Ιουλίου 2018 Ν4257-2014.pdf (αρχείο) 205 KB Pdelias   1
21:25, 1 Ιουλίου 2018 Nomos 4368-21 2 2016 arthro82.pdf (αρχείο) 1,86 MB Fotiszygoulis   1
11:55, 8 Ιουνίου 2018 ΥΑ 42856 Θ2 14.3.2018 ΦΕΚ.pdf (αρχείο) 1,87 MB Rania   1
19:31, 30 Μαΐου 2018 6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ.pdf (αρχείο) 234 KB Glavkos Κοινή Υπουργική Απόφαση για χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017. 1
13:46, 30 Μαΐου 2018 Α.Π. ΔΙΑΔΠΦ.Β.618460.pdf (αρχείο) 152 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:44, 30 Μαΐου 2018 ΦΕΚ173.pdf (αρχείο) 835 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:40, 30 Μαΐου 2018 ΚΥΑ Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012 05.03.2012 (ΦΕΚ 606 05.03.2012 τεύχος Β’) – ΔήμοςNet.pdf (αρχείο) 188 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:37, 30 Μαΐου 2018 768-80.pdf (αρχείο) 164 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:35, 30 Μαΐου 2018 Αρθρο 71.pdf (αρχείο) 120 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:34, 30 Μαΐου 2018 Άρθρο 11.pdf (αρχείο) 104 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:32, 30 Μαΐου 2018 Αρθρο 2.pdf (αρχείο) 100 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
13:29, 30 Μαΐου 2018 ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.pdf (αρχείο) 99 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
12:33, 30 Μαΐου 2018 Ν 665 1977.pdf (αρχείο) 880 KB Papakonvan2018 Ν.665/1977 1
12:30, 30 Μαΐου 2018 Ν 423 1976.pdf (αρχείο) 954 KB Papakonvan2018 N. 423/1976,άρθρο 6 1
12:18, 30 Μαΐου 2018 Ν 4002 2011.pdf (αρχείο) 1,12 MB Papakonvan2018 Ν. 4002/2011 άρθρο 59, παρ.2α Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων σε νέο φορέα 1
02:08, 30 Μαΐου 2018 ΠΔ 53 1998.pdf (αρχείο) 387 KB Papakonvan2018 ΠΔ 53/1998 ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
00:40, 30 Μαΐου 2018 Ν 4430 2016.pdf (αρχείο) 353 KB Papakonvan2018 Ν.4430/2016 1
00:35, 30 Μαΐου 2018 Ν. 2190 1994 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ.pdf (αρχείο) 3,47 MB Papakonvan2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1
23:50, 29 Μαΐου 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.pdf (αρχείο) 669 KB Papakonvan2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
23:18, 29 Μαΐου 2018 Entypo.pdf (αρχείο) 524 KB G.A.MANOLAKOU Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερώτητας 1
22:51, 29 Μαΐου 2018 ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.pdf (αρχείο) 46 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
21:59, 29 Μαΐου 2018 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ.pdf (αρχείο) 187 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
17:39, 29 Μαΐου 2018 Αντίγραφο του 131950 days5 xx xxxx.pdf (αρχείο) 468 KB MGKIAFH   1
17:38, 29 Μαΐου 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ.pdf (αρχείο) 93 KB MGKIAFH   1
17:37, 29 Μαΐου 2018 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ.pdf (αρχείο) 90 KB MGKIAFH   1
17:14, 29 Μαΐου 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ.pdf (αρχείο) 162 KB MGKIAFH   1
17:13, 29 Μαΐου 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (υπόδειγμα).pdf (αρχείο) 117 KB MGKIAFH   1
16:37, 29 Μαΐου 2018 24-4440-16.pdf (αρχείο) 137 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
16:35, 29 Μαΐου 2018 67-4316-14.pdf (αρχείο) 141 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
16:06, 29 Μαΐου 2018 4071-2012.pdf (αρχείο) 380 KB MGKIAFH   1
16:04, 29 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 1317 Β-23-4-2012.pdf (αρχείο) 109 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
16:02, 29 Μαΐου 2018 8-4369-16.pdf (αρχείο) 144 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
16:01, 29 Μαΐου 2018 6-4369-16.pdf (αρχείο) 132 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
15:58, 29 Μαΐου 2018 ΦΕΚ Α' 45-9.3.1999.pdf (αρχείο) 129 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
15:51, 29 Μαΐου 2018 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.pdf (αρχείο) 88 KB MGKIAFH   1
15:45, 29 Μαΐου 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.pdf (αρχείο) 88 KB MGKIAFH   1
15:27, 29 Μαΐου 2018 Αιτηση.pdf (αρχείο) 85 KB MGKIAFH   1
15:10, 29 Μαΐου 2018 ΑΡΘΡΟ 15.pdf (αρχείο) 167 KB MGKIAFH   1
15:02, 29 Μαΐου 2018 12-2690-99.pdf (αρχείο) 121 KB ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1
14:03, 29 Μαΐου 2018 103-4412-16.pdf (αρχείο) 314 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
13:56, 29 Μαΐου 2018 127-4412-16.pdf (αρχείο) 324 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
13:52, 29 Μαΐου 2018 53-4412-16.pdf (αρχείο) 364 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
13:35, 29 Μαΐου 2018 38-4412-16.pdf (αρχείο) 342 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
13:34, 29 Μαΐου 2018 54-4412-16.pdf (αρχείο) 318 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
13:28, 29 Μαΐου 2018 121-4412-16.pdf (αρχείο) 319 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
13:25, 29 Μαΐου 2018 327-4412-16.pdf (αρχείο) 302 KB ΛΑΜΠΡΙΝΗ   1
Πρώτη σελίδα
Τελευταία σελίδα