Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 100 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 100.

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Μεταβίβαση Επιβατικού ή Δικύκλου και χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων λειτουργίας Ιατρείου Ζώων ή Κτηνιατρείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. ΕΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 5. Αποκεντρωμένες διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. Βικιπαίδεια:Scripts‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 7. Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. Πειραμα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Εξελιξη μελους ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 14. Αμκα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Φεκ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. Πιστοποιητικά‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. Άδεια εγκατάστασης ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. Πληροφοριακή εργασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Απόφαση Αλλαγής Κλιμακίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. Ομογενής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 27. Επιτόπιος έλεγχος μελισσοκόμου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. Εισηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 29. Υπηρεσίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. Υπηρεσίες σύνταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 32. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών Εντός Του Κράτους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 39. Βικιπαίδεια:Κατηγοριοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 40. ΕΜΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Ι.Κ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση ΜΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. ΚΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 44. Περιβάλλον‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 46. Ακατάχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Υπουργείο Εσωτερικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Μορφοποίηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 50. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 51. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 52. Έκδοση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση)
 53. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 54. Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 55. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 56. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 57. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 58. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 59. Επιστροφή Φόρου Θανόντα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 60. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 61. Προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 62. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 63. ΠΙΝΑΚΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 64. 'Εκδοση Βεβαίωσης Αποδοχών Συντάξεων 'ΕΦΚΑ‏‎ (1 αναθεώρηση)
 65. Κύκλος ζωής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 66. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 67. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 68. Πίνακες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 69. Λημματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 70. ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 71. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 72. Ε.Κ.Π.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 73. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 74. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 75. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 76. Παραχώρηση αιγίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 77. Αποκεντρωμένη Διοίκηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 78. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 79. Βικιπαίδεια:Πρότυπα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 80. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 81. Στατιστικά Διαδικασίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 82. Έκδοση τίτλου Αναδασμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 83. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 84. ΚΛΟΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 85. Άδεια Λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 86. Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 87. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 88. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 89. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δοκιμή‏‎ (1 αναθεώρηση)
 90. Νόμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 91. Συνάλλαγμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 92. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ/ΚΟΥ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 93. Διαχείριση ένστασης ικα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 94. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 95. ΟΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 96. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 97. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 98. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 99. Προβολή Εκδηλώσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 100. Έγκριση Για Κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (100 προηγουμένων | 100 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).