Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 250.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. Έλεγχος Γεώτρησης Κατόπιν Αιτήματος από την Αδειοδοτούσα Αρχή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 5. Ενημέρωση -Εξυπηρέτηση Δημοτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 7. Θεώρηση άδειας Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 10. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. ΚΛΟΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Χωρίς περιεχόμενο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 14. Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. ΝΠΔΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. Ο.Α.Ε.Δ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. ΑΔΕΙΑ ΓΟΜΩΤΗ ΠΥΡΟΔΟΤΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Επιβολή προστίμου μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. Οδηγίες για το πως να καταχωρήσετε μια υπηρεσία στο diadikasies.gr‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. Σχολική Επιτροπή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. Πραγματοποίηση Διεθνών Διαγωνισμών (200000)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Υπαγωγές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 27. Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Μη Αποποίησης Κληρονομίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 29. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Εξαγωγή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. Εισηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. Υπηρεσίες κτηρίων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 32. Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης τροφίμων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 79/2007‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. Υποβολές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Πανελλαδικές Εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. Ακατάχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. Λιμενικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 39. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέσω ΚΥΣΔΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 40. Τήρηση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση έργων με αυτεπιστασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμποριου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 44. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 46. Σ.Δ.Ο.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. Υπουργείο Δικαιοσύνης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Δοκιμστικο Λήμμα για Επίδειξη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης δημότη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 50. Μεταβίβαση οχήματος στο όνομα κληρονόμων θανόντος κατόχου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 51. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 52. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 53. Θεώρηση άδειας Ηλεκτρολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 54. Ενοικιαση εντυπου μουσικου υλικου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 55. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 56. Χωρισμός τμήματων των Δημοσίων ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 57. Εγγραφή Νηπίων και βρεφών σε παιδικό σταθμό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 58. ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 59. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 60. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 61. Ο.Α.Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 62. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 63. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 64. Καταγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 65. ΥΠ.ΕΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 66. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 67. Σωματεία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 68. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 69. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 70. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 71. Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 72. Καταχώρηση εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 73. Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου ΙΙ (άνω των 8 ωρών)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 74. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 75. Βεβαιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 76. Προληπτικός έλεγχος χρηματικών ενταλμάτων δαπανών με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν.4412 2016:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 77. Υπηρεσίες μετανάστευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 78. Τ.Ε.Β.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 79. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 80. ΤΕΙ Αθήνας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 81. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 82. Δικαιολογητικά για ανέργους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 83. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 84. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 85. Μετάταξη νοσηλευτών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 86. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΠΔ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 87. Θεώρηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 88. Έκδοση χρηματικού εντάλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 89. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 90. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 91. ΕΜΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 92. 'Εκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 93. Εξελιξη μελους ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 94. Χορήγηση-ανανέωση-αντικατάσταση δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 95. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 96. Free software‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 97. Αναγγελίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 98. Διακρατική Υιοθεσία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 99. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 100. Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δοκιμή‏‎ (1 αναθεώρηση)
 101. Ο.Γ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 102. Αναπομπη αποφασεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 103. ΥΠ.ΟΙΚ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 104. Άδεια Εκτροφής και Αναπαραγωγής Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 105. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 106. Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πορϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 107. Εισήγηση για κανονιστικές πράξεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 108. Προγραμματικές και άλλες Συμβάσεις ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 109. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 110. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 111. Υπηρεσίες οικογένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 112. Εταιρία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 113. Τ.Ε.Ι.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 114. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 115. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 116. Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 117. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 118. Παραίτηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για Λόγους Υγείας ή Οικογενειακούς Λόγους:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 119. ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 120. Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση ΜΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 121. Άδειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 122. ΣΔΟΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 123. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 124. Ε.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 125. ΕΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 126. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Π.Ε.Φ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 127. Ιδρύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 128. Έγκριση Οχήματος - Εμπορευματοκιβωτίου Μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων: Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 129. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 130. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 131. ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 132. ΚΥΡΩΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 17-07-23 .‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 133. Home‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 134. Αναγγελια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 135. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 136. Εξουσιοδότηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) για για Βενζινοκίνητα ή Υγραεριοκίνητα Οχήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 137. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 138. Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 139. Ο.Τ.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 140. Άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 141. ΑΔΕΙΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 142. Εγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 143. ΥΠΑΠΕΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 144. Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Π.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 145. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 146. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ABS Εκ των υστέρων τοποθέτηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 147. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 148. Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 149. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 150. Προγραμματισμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 151. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 152. Εταιρίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 153. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 154. Αδειοδότηση λατομείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 155. Λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 156. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 157. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 158. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 159. Για Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 160. Τακτικός Έλεγχος Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 161. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 162. Ε.Κ.Π.Α.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 163. Γνωστοποίηση Ανανέωσης Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου Ή Αθλητικής Σχολής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 164. Απόσπαση εκπαιδευτικού από την οργανική του σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 165. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 166. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΑΕ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 167. Θεώρηση βιβλίων Αθλητικού Σωματείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 168. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 169. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 170. Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών-υπεθ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 171. Αριστοτέλειο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 172. ΕΤΑΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 173. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.).‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 174. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 175. Μετροπή Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 176. Κατάλογοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 177. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 178. Νηολογηση αεροσκάφους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 179. Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 180. ΑΔΙΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 181. Εγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 182. ΥΠΕΘΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 183. Οργάνωση ημερίδας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 184. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 185. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ADR‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 186. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 187. Αποζημίωση Λόγω Εργατικού Ατυχήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 188. Υπηρεσίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 189. Εκδοση Διπλώματος Οδήγησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 190. Υπηρεσίες σύνταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 191. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 192. Λήμματα με προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 193. Έλεγχοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 194. Δικαστήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 195. Πρόστιμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 196. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 197. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 198. Ε.Μ.Π.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 199. Παραχωρήσεις αιθουσών στα πολιτιστικά κέντρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 200. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 201. ΔΙ.ΠΑ.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 202. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 203. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 204. Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 205. ΕΤΑΙΡΕΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 206. Internet‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 207. Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 208. Εγγραφές‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 209. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 210. Περιφερειακή ενότητα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 211. Έκδοση Άδειας Εξόδου Εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη Λιμένα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 212. Δημοπράτηση Μη συγχρηματοδοτούμενου έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 213. Αναρτήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 214. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 215. Εγκριση Χρήσης και Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης Διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 216. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 217. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 218. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων αυτοκίνητου λόγω φθοράς ή απώλειας ή κλοπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 219. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 220. Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 221. Απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 222. Ειδικοί Τεχνικοί Ελεγχοι ATP‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 223. Αίτηση ενίσχυσης Επιχειρησιακού Ταμείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 224. Υπηρεσίες & Διαδικασίες του Δημοσίου Τομέα:Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Υπουργείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 225. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 226. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 227. Διαδικασία έγκρισης προγράμματων ΠΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 228. Εκδοση Εκπαιδευτικών Αδειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 229. Εταιρείες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 230. Πάντειο Πανεπιστήμιο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 231. Αλλαγή Στοιχείων λόγω Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 232. Πρότυπο λήμμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 233. Θεωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 234. Άδειες Ιδιωτικών ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 235. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 236. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα ή δραστηριότητες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 237. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 238. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 239. BPMN‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 240. Δήμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 241. ΕΤΑΙΡΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 242. Δειγνατοληψία Υγρών Αποβλήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 243. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β ή Α/Α2/Α1/ΑΜ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 244. Επένδυση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 245. Άδεια Ίδρυσης μονάδας Παραγωγής Ζωικών Προιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 246. Πλήρη λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 247. Επενδύσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 248. Εγκριση μετακίνησης εκτός εδρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 249. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 250. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).