Άρθρα με τις λιγότερες αναθεωρήσεις

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 250 αποτελέσματα σε εύρος από το Νο 1 μέχρι το Νο 250.

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Διακρατική Υιοθεσία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 2. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π.Ε., ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Π.Ε., ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Π.Ε.).‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 3. Χορήγηση Αδειας Λειτουργίας ενδιαιτήματος-Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 4. Τεστ2‏‎ (1 αναθεώρηση)
 5. Πυροσβεστικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 6. Απευθείας Ανάθεση Έργου (ΑΠΘ):Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 7. Εγγραφής για Εξωτερικούς Χρήστες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 8. Διαχείριση Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 9. Χορήγηση Βεβαίωσης Καταλληλότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Από Ιδιωτική Γεώτρηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 10. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 11. Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 12. Βεβαίωση Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων στα Χέρια Τρίτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 13. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Εξαγωγή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης σε Τρίτες Χώρες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 14. Έγκριση Χρονοδιαγράμματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 15. Αιτηση μεταγραφης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 16. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 17. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 18. Πρόγραμμα Διαύγεια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 19. Διαδικασία Δημοπράτησης Έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 20. Ανάκληση από ανάρτηση πράξης συνοδεία επαρκής τεκμηρίωσης της ως άνω ενέργειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 21. Εκδόσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 22. Διαδικασία Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 23. Καταχώριση Μονάδων οικοτεχνικής Παρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 24. Δικαιολογητικά για ανέργους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 25. Βικιπαίδεια:Πρότυπα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 26. Μετάταξη νοσηλευτών‏‎ (1 αναθεώρηση)
 27. Αποκεντρωμένη Διοίκηση‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 28. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 29. Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 30. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 31. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα (περιφέρεια)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 32. Διαδικασία Πλήρωμης Διεθνούς Οργανισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 33. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 34. ΝΠΔΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 35. Άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 36. Υπηρεσίες οικογένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 37. Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης λόγω αλλαγής Κινητήρα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 38. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 39. Χωρήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μέλος ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 40. Πιστοποίηση Υπογραφής για χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 41. Υποβολή Αίτησης Κατάταξης Υποψηφίου Εκπαιδευτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 42. Πλήρη λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 43. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 44. Άδεια εργοδηγού ψυκτικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 45. ΑΠΘ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 46. Διαμετακόμιση Εμπορευμάτων Μεταξύ Τελωνείων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 47. Τακτικός Έλεγχος Ασφ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 48. Αξιολογήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 49. Χορήγηση Αδειας Φαρμακειου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 50. Δηλώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 51. Έκδοση ευρωπαικης καρτας ασφαλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 52. Καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 53. Εγγραφη μεταπτυχιακου φοιτητη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 54. Αποκεντρωμένες διοικήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 55. Κατάλογοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 56. Διαχείριση θεμάτων Προσωπικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 57. ΠΙΝΑΚΕΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 58. Επεξεργασία αναρτημένων αποφάσεων χρηστών, επεξεργασία μεταδεδομένων ή συνοδευτικών δεδομένων των ανωτέρω αποφάσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 59. Προμηθεια στολων και υποδηματων Φιλαρμονικης ορχηστρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 60. Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για μη Εμπορικού Χαρακτήρα Μετακινήσεις Ζώων Συντροφιάς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 61. Βεβαίωση Μεταφοράς Σορού Σε Κράτη Μέλη Του Συμβουλίου Της Ευρώπης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 62. Ειδικός Τεχνικός Ελεγχος διασκευής αξόνων Φορτηγών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 63. Βεβαίωση αγροτικού αυτοκινήτου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 64. Έκδοση Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 65. ΥΠ.ΕΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 66. Ελεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων,Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 67. Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας (2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 68. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 69. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 70. Άδεια Ιδρυσης και Λειτουργιας Ευκτήριου Οίκου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 71. Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής ΕγκατάστασηςΤριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 72. ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 73. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Δ.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 74. Φεκ Αποζημιώσεων Σχολικών Αγώνων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 75. Άδεια Τομής οδοστρώματος Εθνικών Οδών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 76. Θεωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 77. ΕΛ.ΑΣ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 78. ΝΠΙΔ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 79. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 80. Χωρίς περιεχόμενο‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 81. Ντινα 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 82. Ανανεώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 83. ΕΥΡΩ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 84. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 85. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 86. Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 87. Πολιτική ασφαλείας ΠΣ Υπ. Παιδείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 88. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 89. Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 90. Ρ.Α.Ε.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 91. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση)
 92. Σοφία 1‏‎ (1 αναθεώρηση)
 93. Αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας‏‎ (1 αναθεώρηση)
 94. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 95. 'Εκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 96. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 97. Πίνακας Υπηρεσιών:Δοκιμή‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 98. Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 99. Έλεγχοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 100. Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 101. Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Κινηματογράφου (ΑΠΘ): Δοκιμή2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 102. Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 103. ΥΠ.ΟΙΚ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 104. Σύναψη Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 105. Ελεγχος Αρδευτικών Υδάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 106. Δοκιμαστική Υπηρεσία πληρωμή Εμπειρογνώμονα Φυσικού Αντικειμένου ΓΓΕΤ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 107. Υπουργείο Εσωτερικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 108. Άδεια Λειτουργίας Χαμηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 109. Λιμενικό Σώμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 110. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 111. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος Βαρέων Οχημάτων Ι.Χ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 112. Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Ολοκαύτωμα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 113. ΕΛ.Υ.Τ.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 114. Απόρριψη Αίτησης Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 115. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 116. Υπηρεσίες σύνταξης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 117. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 118. Χωρισμός τμήματων των Δημοσίων ΙΕΚ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 119. Άδεια διέλευσης οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 120. ΑΔΕΙΕΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 121. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 122. ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 123. Ομογενής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 124. ΡΑΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 125. Αίτηση απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου ια λόγους συνυπηρέτησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 126. Καλλικράτης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 127. Εγκρίσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 128. Προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 129. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 130. Σοφία 5‏‎ (1 αναθεώρηση)
 131. 'Ενταξη στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 132. Ειδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνησης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 133. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 134. Αλλαγή χρώματος στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 135. Κατατακτήριες εξετάσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 136. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 137. Καταχώρηση και Έγκριση Εμπόρου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 138. Βεβαιώσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 139. Δικαιούχοι εισόδου στα Στρατιωτικά Πρατήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 140. Χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. Απογραφή - Ταξινόμηση ΜΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 141. ΥΠΑΠΕΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 142. Έλεγχος καταγγελίας αυθαίρετης κατασκευής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 143. Ελεύθερο Λογισμικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 144. Λήμματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 145. Πειθαρχική διαδικασία (ΑΠΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 146. Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 147. Έκδοση Κάρτας Μονίμου Κατοικίας 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 148. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 149. Περιοδικός Τεχνικός Ελεγχος ΕΔΧ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 150. Γνωμοδοτικός έλεγχος επί περιεχομένου ειδικής διοικητικής προσφυγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 151. Υπηρεσίες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 152. Μείωση Του Κόστους Αμοιβής Μηχανικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 153. ΕΛΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 154. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 155. Έκδοση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 156. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4177 ΚΑΙ ΥΑ Α2-718/2014‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 157. ΤΗΡΗΣΗ ΦΕΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 158. ΑΔΙΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 159. Πληροφοριακή εργασία‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 160. ΔΙΠΑΕ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 161. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 162. Έκδοση απόφασης ορισμού διαχειριστή έργου (ΥΠ.ΠΕΘ)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 163. Αντικατάσταση Άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 164. Κ.Α.Π.Η.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 165. Εγγραφή Μαθητή Σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 166. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 167. Προβολή Εκδηλώσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 168. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 169. Free software‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 170. Ακατάχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 171. Αμκα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 172. Καταχωρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 173. Καταχώριση και Άδεια Λειτουργίας Παρασκευαστηρίου Παρακειμένου Χώρου Σε Κατάστημα Λιανικής Πώλησης Κρεάτων (Κρεοπωλείο)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 174. Δικαστήρια‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 175. Έκδοση Απόφασης για χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ προς εξαγωγικές επιχειρήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 176. ΥΠΕΘΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 177. Εφαρμογή Σ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 178. Λήμματα με προβλήματα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 179. Γεννησης‏‎ (1 αναθεώρηση)
 180. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 181. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση ΆΔΕΙΑ Ίδρυσης Και Λειτουργία Καταστημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 182. Μετροπή Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 183. Έκδοση Τίτλου Αναδασμού:Δοκιμή 2‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 184. Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 185. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚ/ΚΟΥ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 186. Νηολογηση αεροσκάφους‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 187. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 188. Ανανέωση Άδειας Οδήγησης 1‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 189. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση)
 190. Πιστοποιητικά‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 191. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 192. Νόμοι‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 193. Άδεια εγκατάστασης ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 194. ΑΙΤΗΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 195. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 410/68, 720/77 ΚΑΙ 1337/83 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 196. ΚΑΠΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 197. Ενοικιαση εντυπου μουσικου υλικου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 198. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 199. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 200. Ρύθμιση εργατικών κατοικιών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 201. Οριστική Προέγκριση Ιδιωτικής Κλινικής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 202. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 203. Έγκριση Για Κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 204. Στατιστικά Διαδικασίας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 205. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 206. Έκδοση τίτλου Αναδασμού‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 207. Home‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 208. Ακαταχετος Λογαρασμός‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 209. Έγκριση νομιμότητας οικονομικών καταστάσεων χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 210. Xορήγηση αναρρωτικής άδειας μέσω της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 211. Αμοιβή Δικηγόρου από Αυτεπάγγελτο Διορισμό (Εφετείο Θεσσαλονίκης)‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 212. Εισηγήσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 213. Εκθέσεις‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 214. Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων+‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 215. Έκδοση Αναγγελίας Πτώχευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 216. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 217. Μετακίνηση προσωπικού από έναν Δήμο σε Νομικό του Πρόσωπο ή Ίδρυμα ή Σύνδεσμο και αντίστροφα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 218. Αποστολή Μηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων Εμβολίων Προς Το Υπουργείο Υγείας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 219. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου‏‎ (1 αναθεώρηση)
 220. Δοκιμστικο Λήμμα για Επίδειξη‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 221. Πειραμα‏‎ (1 αναθεώρηση)
 222. Άδεια Λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 223. Λογιστήριο ΟΠΑΝΔΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 224. ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 225. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος ελαφρών οχημάτων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 226. Φορείς Ελληνόγλωσσης στο εξωτερικό‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 227. Γνωμοδότηση Για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων Και Ποτών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 228. Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 229. Θεωρήσεις μπλόκ ναρκωτικών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 230. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 231. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 232. Αναπομπη αποφασεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 233. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 234. Θεώρηση γνησίου υπογραφής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 235. Δέσμευση Τροφίμων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 236. ΟΤΑ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 237. Τήρηση φεκ Φυσικής Αγωγής‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 238. Εγγραφή Νέου Χρήστη Βιβλιοθήκης‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 239. Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 240. Εξελιξη μελους ΔΕΠ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 241. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 242. Αίτηση για τη μεταδημότευση ενηλίκου και την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 243. Διαχείριση ένστασης ικα‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 244. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 245. Αδεια Ίδρυσης - Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 246. Έγκριση Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 247. Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 248. Κατάσχεση Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 249. Πίνακες‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)
 250. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη, Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού.‏‎ (1 αναθεώρηση - σελίδα ανακατεύθυνσης)

Εμφάνιση (250 προηγουμένων | 250 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).